Ajutorul de deces a crescut, de astăzi, la 5.429 de lei. Anunțul Casei Județene de Pensii Prahova

0
bani-ajutor-inmormantare_230a3.jpg

bani-ajutor-inmormantare_230a3.jpg

Ajutorul de deces se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat și se acordă, la cerere, pe baza certificatului de deces. Acordarea ajutorului de deces nu este condiționată de realizarea unui anumit stagiu de cotizare. Ajutorul de deces poate fi solicitat, pe baza actelor justificative, în cadrul termenului general de prescripție, calculat de la data decesului, a precizat Casa Județeană de Pensii Prahova.

Beneficiază de ajutor de deces, în cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, o singură persoană care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces și care poate fi, după caz, soțul supraviețuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau, în lipsa acestora, oricare persoană care face această dovadă, a anunțat Casa Județeană de Pensii Prahova.

Cuantumul ajutorului de deces se stabilește anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.  De astăzi, 9 ianuarie 2020, conform Legii nr. 6/2020, legea bugetului asigurărilor sociale de stat, ajutorul de deces a crescut la 5.429 lei.

„În cazul decesului unui membru de familie, cuantumul ajutorului de deces reprezinta jumătate din cuantumul ajutorului de deces cuvenit unui asigurat sau pensionar. Asiguratul sau pensionarul beneficiază de ajutor de deces în cazul decesului unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului. Se consideră membru de familie: soțul; copiii; părinții și bunicii oricăruia dintre soți. Ajutorul de deces cuvenit pentru un membru de familie este in cuantum de 2.715 lei”, a mai precizat Casa Județeană de Pensii Prahova.

Pentru acordarea ajutorului de deces, persoanele solicitante trebuie să depună o serie de acte la CJAS Prahova.

Documentele necesare pentru acordarea ajutorului de deces:

-cerere tip pentru plata ajutorului de deces;

-certificat de deces în original și copie;

-actul de identitate al solicitantului în original și copie;

-acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul sau, după caz, actul care atestă calitatea de moștenitor, tutore, curator, în original și copie;

-acte din care să rezulte ca s-au suportat cheltuieli ocazionate de deces. 

„De la începutul anului 2018, Casa Județeana de Pensii Prahova (în baza OUG nr. 103/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010) plătește și ajutorul de deces în cazul celor care au fost salariați. În cazul acestora, verificarea calității de asigurat se face cu o adeverință și un raport per salariat eliberate de către angajator. Anul trecut, Casa Județeană de Pensii Prahova a achitat 9.178 ajutoare de deces, din care 553 – pentru cei care au fost salariați”, a anunțat Casa Județeană de Pensii Prahova.

Cuantumul ajutorului de deces a fost până acum de 5.163 de lei, iar ajutorul de deces cuvenit pentru un membru de familie al pensionarului a fost în cuantum de 2.582 lei.

*Contactează Redacția Observatorulph.ro pe WhatsApp la: 0726.221.596

Publică aici opinia ta

Comentariul tău
Numele tău