fbpx

spitalul-judetean-ploiesti-angajari_a042b.jpg

Vizita ministrului Sănătății, Sorina Pintea, la Spitalul Județean Ploiești, de la finele lunii martie, s-a soldat cu demisia directorilor de la unitatea medicală. În plus, una dintre măsuri a vizat angajarea unor persoane care să comunice starea pacienților. Spitalul Județean Ploiești a anunțat că scoate la concurs trei posturi de registrator medical la Unitatea de Primiri Urgențe.

Pentru ocuparea unui astfel de post, candidații trebuie să să îndeplinească o serie de condiții generale. În primul rând trebuie să aibă cetățenie română, cetățenia altor state, membre ale UE sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România. 

Candidatul trebuie să cunoască limba română scris și vorbit, are vârsta minimă reglementată de prevederile legale, are capacitatea deplină de exercițiu, are o stare de sănătate corespunzătoare postului și îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice și nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității de serviciu.

Publicitate - continuă să navighezi
Continuă să citești

Totodată, candidații trebuie să aibă diplomă de studii de specialitate sau diplomă de studii medii, curs de operare PC și doi ani de vechime în activitate. 

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 06.06.2019 – ora 11.00 – proba scrisă, iar pe 12.06.2019 – ora 10 - va avea loc interviul.

Dosarele de înscriere se depun la sediul Spitalului Județean de Urgență Ploiești, Strada Găgeni nr.100 – Serviciul RUNOS, telefon : 0244/537711 int.286 ;285, până la data de 20.05.2019, ora 13.00.

Potrivit anunțului Spitalului Județean Ploiești, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare, copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, certificat de căsătorie,potrivit legii,după caz, copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atesta efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atesta îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publica, carnetul de muncă sau,după caz,adeverințele care atestă vechimea în munca, în meserie si/sau în specialitatea studiilor, în copie, cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere ca nu are antecedente penale care sa-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează, adeverință medicala care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberata cu cel mult 6
luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate, curriculum vitae și copie atestat operare P.C.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Județean de Urgență Ploiești,strada Găgeni nr.100-Serviciul RUNOS,telefon 0244/537711 interior 285,286. Taxa de participare la concurs 50 lei.

image fea75
Contactează Redacția Observatorulph.ro pe WhatsApp la: 0726.221.596 - doar text, foto și video.

Comentează cu profilul tău de Facebook


...
970.jpg