pensii-informatii-prahova-limita-varsta.jpg

În sistemul public de pensii se acordă pensia pentru limită de vârstă, pensia anticipată, pensia anticipată parțială, pensia de invaliditate și pensia de urmaș. Observatorulph.ro vă prezintă astăzi condițiile de acordare a pensie pentru limita de vârstă.

Pensia pentru limită de vârstă se acorda asiguraților care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condițiile privind vârsta standard de pensionare și stagiul minim de cotizare realizat în sistemul public.

Vârsta standard de pensionare, potrivit Legii 263/2010, este de 65 de ani pentru bărbați și de 63 de ani pentru femei. Atingerea acestei vârste se realizează prin creșterea vârstelor standard de pensionare.

„Stagiul minim de cotizare este de 15 ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbați. Atingerea acestui stagiu se realizează prin creșterea stagiului minim de cotizare. Stagiul complet de cotizare este de 35 de ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbați. Atingerea acestui stagiu se realizează prin creșterea stagiului complet de cotizare”, se mai precizează în lege.

- pentru pensia pentru limita de varsta trebuie sa aibă varsta standard de pensionare si stagiul minim in specialitate

- vârsta standard de pensionare este pentru cadrele militare și asimilații acestora de 60 ani. Atingerea vârstei standard de pensionare se va realiza până în ianuarie 2030, conform eșalonării prevazute în anexa nr.6 la legea 263/2010

- stagiu minim de cotizare în specialitate este de 20 ani. Atingerea stagiului minim de cotizare în specialitate se va realiza până în ianuarie 2030, conform eșalonării prevazute în anexa nr.6 la legea 263/ 2010

Vârsta standard de pensionare a fiecărui asigurat în perioada eșalonării este determinata în funcție de data de naștere. Pentru toate categoriile de pensionari vârsta standard de pensionare poate fi redusă pentru:

- lucrul în condiții deosebite,

- lucrul în condiții speciale,

- lucrul în condiții de handicap preexistent calității de asigurat,

- persecutații politic, beneficiari ai Decretului-lege 118/1990

Reducerea vârstei standard de pensionare are ca efect ieșirea la pensie la limită de vârstă la o vârstă mai mică.

Stagiul complet de cotizare este de 35 ani pentru femei și bărbați. Creșterea stagiului complet de cotizare se va realiza pentru femei până în ianuarie 2030.

Fac excepție cadrele militare în activitate, soldații și gradații voluntari, politiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, din domeniul apărării naționale, ordinii publice și siguranței naționale, bărbați și femei al căror stagiu complet de cotizare este de 30 ani. Atingerea de cotizare de către aceștia a stagiului complet se va realiza până în ianuarie 2030.

LISTA cuprinzând profesiile din activitatea artistică ale căror locuri de muncă se încadrează în condiţii speciale: balerin, dansator, acrobat, jongler, clovn, călăreț de circ, dresor de animale sălbatice, solist vocal de operă şi de operetă, instrumentist la instrumente de suflat, cascador

Pentru toate categoriile de pensionari stagiul complet de cotizare poate fi redus pentru :

- Realizarea unui stagiu de 20 ani in minerit, in subteran

- Realizarea unui stagiu de 20 ani în profesiile artistice.

- Realizarea unui stagiu de 15 ani în zona I de radiații sau 17 ani în zona II de radiații în cercetare sau exploatare materii prime nucleare.

- Realizarea unui anumit stagiu de cotizare in conditii de handicap grav sau accentuat preexistent sau nevazator.

ACTE NECESARE LA DEPUNEREA DOSARULUI IN VEDEREA OBTINERII PENSIEI PENTRU LIMITA DE VARSTA:

– cerere pentru înscrierea la pensie pentru limita de vârstă;

– carnetul de munca (original si copie);

– alte acte prevaute de lege privind vechimea in munca sau vechimea in serviciu realizata in alte sectoare de activitate;

– livretul militar (original si copie);

– diploma de studii (original și copie) sau adeverința din care sa rezulte durata normala și perioada studiilor, precum și certificarea absolvirii acestora;

– pentru persoanele care au urmat cursurile unor instituții de învățământ universitar în străinătate este necesară dovada recunoașterii acestora de către statul roman;

– adeverința privind sporurile și adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de munca;

– adeverinta privind conditiile de munca speciale si/sau deosebite;

– procura speciala pentru mandatar, daca este cazul (pentru cetatenii staini si/sau romani cu modiciliul in stainatate exista posibilitatea emiterii unei procuri speciale, valabila pentru o perioada de 18 luni, prin care sa fie desemnata, in calitate de mandatar, o persoana care urmeaza a efectua, in numele titularului, toate operatiunile legate de stabilirea dreptului la pensie si incasarea pensiei cuvenite).;

– acte pentru dovedirea calității de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, Legii nr. 42/1990 etc.

Trebuie precizat că la această oră nu există o aplicație omologată de Casa Națională de Pensii prin care să calculezi exact vârsta la care poți ieși la pensie. Legea 263/2010 prevede la anexa 6 însă câteva exemple cu privire la vârsta standard de pensionare.

Exemple:

varsta-standard-pensionare.png

tabel-2.png

tabel-3.png

tabel-4.pngtabel-5.png

 

tabel-6.png

tabel-7.png

tabel-8.png