upg-ploiesti.jpg

După ce un profesor universitar a acuzat conducerea UPG Ploiești că promovează pensionarii în detrimentul cadrelor universitare tinere, reprezentanții universității au făcut următoarele precizări:

 

Față de cele afirmate de domnul Prof. univ. dr. ing. Florin Oprea în scrisoarea deschisă publicată de dumneavoastră în data de 08.06.2017, facem următoarele precizări:

  • - Metodologia privind menținerea calității de titular a cadrelor didactice, după împlinirea vârstei de pensionare este legală, fiind reglementată de art. 289, alin. 6 din Legea 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;
  • - Conform Metodologiei, decizia cu privire la menținerea calității de titular se ia la finalul unui proces organizat pe etape, rolul determinant revenind Consiliilor departamentelor care evaluează oportunitatea menținerii calității de titular în raport cu nevoile departamentului de a oferi un proces educațional de calitate, fără să se îngrădească realizarea normelor didactice și/sau perspectivele de evoluție a cadrelor didactice;
  • - La acest moment, au fost depuse cererile de menținere a calității de titular și se desfășoară ședințele Consiliilor departamentelor, urmate de cele ale Consiliilor facultăților și de ședința Consiliului de Administrație; 
  • - Cererile avizate de structurile de conducere menționate mai sus vor fi înaintate Senatului universitar și, în perioada 15-30 iunie 2017, vor fi aprobate provizoriu de Senatul universitar, validarea solicitărilor făcându-se odată cu aprobarea statelor de funcții pentru anul universitar 2017-2018, în luna septembrie 2017.

Considerăm că restul afirmațiilor sunt lipsite de orice temei, sunt tendențioase și sunt formulate într-un limbaj neacademic.

Prof. univ. dr. Anca Dobrinescu

 

Purtător de cuvânt al Universității Petrol-Gaze din Ploiești