primarie valea

Consiliul Local Valea Călugărească a aprobat în în lunile octombrie-noiembrieun număr de 12 hotărâri. Vezi mai jos lista:

 

- Hotărârea nr.98/20.10.2016 privind completarea domeniului public al comunei Valea Călugărească, județul Prahova cu drumuri în satul Valea Ursoii.       

- Hotărârea nr.99/27.10.2016 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Valea Călugărească aferent anului 2016 și estimări pentru anii 2017-2019.

- Hotărârea nr.100/27.10.2016 privind aprobarea modificării listei de investiții pentru comuna Valea Călugărească aferentă anului 2016 și estimări 2017-2019.

 

- Hotărârea nr.101/27.10.2016 privind atribuirea unor locuințe sociale.

- Hotărârea nr.102/27.10.2016 privind aprobarea prelungirii contractului de comodat pentru utilizarea spațiului în care funcționează Cabinetul Medical Individual dr. Marinescu Ioana Cosmina.

- Hotărârea nr.103/27.10.2016 privind aprobarea încheierii unui contract de comodat cu doamna doctor Dincă Cristienne, pentru utilizarea unui spațiu situat în cadrul Dispensarului medical din comuna Valea Călugărească, sat Dîrvari.

 

- Hotărârea nr.105/07.11.2016 privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Călugărească.

- Hotărârea nr.106/07.11.2016 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Valea Călugărească aferent anului 2016 și estimări pentru anii 2017-2019.

- Hotărârea nr.107/07.11.2016 privind alocarea sumei de 25.000 lei din bugetul local pentru organizarea sărbătorilor de iarnă în anul 2016.