primaria valea

Consiliul Local Valea Călugărească a aprobat în luna trecută un număr de 12 hotărâri. Vezi mai jos lista.

 

- Hotărârea nr.85/28.09.2016 privind alegerea președintelui de ședință.

- Hotărârea nr.86/28.09.2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică, din comuna Valea Călugărească, pentru anul școlar 2016-2017.

- Hotărârea nr.87/28.09.2016 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Valea Călugărească aferent anului 2016 și estimări pentru anii 2017-2019.

 

- Hotărârea nr.88/28.09.2016 privind aprobarea modificării listei de investiții pentru comuna Valea Călugărească aferentă anului 2016 și estimări 2017-2019.

- Hotărârea nr.89/28.09.2016 privind alocarea sumei de 10.000 lei din bugetul local pentru finanțarea Parohiei Nicovani, de pe raza comunei Valea Călugărească.

- Hotărârea nr.90/28.09.2016 privind asocierea UAT Valea Călugărească, județul Prahova cu UAT Bucov, județul Prahova în vederea realizării obiectivului de interes public “Amenajare intersecție DN1B cu De 3823”.

 

- Hotărârea nr.91/28.09.2016 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Valea Călugărească nr. 38/16.05.2013.

- Hotărârea nr.93/28.09.2016 privind completarea domeniului public al comunei Valea Călugărească, județul Prahova cu imobilul (teren și construcție) cu destinația dispensar uman, situat în satul Valea Nicovani.

- Hotărârea nr.94/28.09.2016 privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Călugărească.

 

- Hotărârea nr.95/28.09.2016 privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al primarului comunei Valea Călugărească.

- Hotărârea nr.96/28.09.2016 privind aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare al microbuzelor de transport școlar.

- Hotărârea nr.97/28.09.2016 privind ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de salubritate.