primaria valea

Consiliul Local Valea Călugărească a aprobat în luna trecută un număr de șase hotărâri. Vezi mai jos lista.

 

- Hotărârea nr.79/31.08.2016 privind interzicerea accesului cu atelaje hipo și autoturisme pe drumurile de exploatare agricolă de pe raza localității Valea Călugărească.

- Hotărârea nr.80/31.08.2016 privind aprobarea modificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru comuna Valea Călugărească aferent anului 2016.

- Hotărârea nr.81/31.08.2016 privind aprobarea modificării listei de invetiții pentru comuna Valea Călugărească aferentă anului 2016.

 

- Hotărârea nr.82/31.08.2016 privind alocarea din bugetul local, a sumei de 50.000 lei pentru organizarea Sărbătorii Vinului, ediția 2016.

- Hotărârea nr.83/31.08.2016 privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru finanțarea unor parohii de pe raza comunei Valea Călugărească.

- Hotărârea nr.84/31.08.2016 privind transferul din domeniul privat în domeniul public și aprobarea completării inventarului domeniul public al comunei, cu terenul în suprafață de 905 mp, tarlaua, parcela Cc66/1.