turism

În scopul promovării traseului turistic “Drumul Vinului” din județul Prahova, Centrul Local de Informare Turistică Valea Călugărească a încheiat un parteneriat de colaborare cu Asociatia pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Prahova. Colaborarea se bazează pe activităţi de promovare Marca ”Drumul Vinului”, cum ar fi: participarea la expoziţii în vederea promovării traseului turistic, festivaluri ale vinului dedicate cunoaşterii tradiţiilor vini-viticole din localităţile înscrise în proiectul “Incursiune în Istorie pe Drumul Vinului din judeţul Prahova”, participarea la târguri de profil organizate atât în ţară, cât şi în UE, organizarea de simpozioane, conferinţe, comunicări ştiinţifice, schimburi de experienţă.

 


În România, conceptul de Drumul Vinului reprezintă mai multe șosele turistice care traversează zone viticole și istorice. În Prahova, ,,Drumul Vinului” reeditează un segment mai vechi dintr-un drum al vinului folosit de romani, care străbatea Europa. Acesta străbate podgoriile renumite ale judeţului şi include popasuri la conace, curţi domneşti şi mănăstiri. Drumul trece prin localităţile Filipeştii de Târg, Băicoi, Boldeşti, Bucov, Pleaşa, Valea Călugărească, Iordăcheanu, Urlaţi, Ceptura, Fântânele, Tohani, Gura Vadului, Călugăreni, iar pentru a exploata în totalitate ,, aurul lichid”, s-au introdus în circuitul turistic vitivinicol cramele de la Urlaţi şi Azuga unde sunt oferite spre degustare vinuri şi spumante excepţionale, însoţite de meniuri câmpeneşti tradiţionale.

Podgoria ,,Dealul Mare”, denumită şi ,,Patria Vinurilor Roşii”, podgorie situată în Curbura Carpaţilor Meridionali, este cel mai închegat spaţiu viticol românesc cu condiţii pedoclimatice foarte asemănătoare cu cele din regiunea Bordeaux deoarece se află pe aceaşi latitudine. Centrele viticole din podgoria Dealul Mare sunt Boldeşti, Valea Călugărească, Urlaţi-Ceptura, Tohani-Mizil, Cricov. Naşterea, creşterea şi educarea vinului se face în cele şapte crame situate în podgoria ,,Dealul Mare” de la Păuleşti, Valea Călugărească până la Tohani. În zonele viticole ale podgoriei ,,Dealul Mare”, cât şi în cele pomicole, se poate practica acea formă de turism, care să includă vizitarea podgoriilor şi livezilor, precum şi asistarea la procesul de fabricaţie a vinurilor.