strainatate

Părinții care se decid să plece la muncă în străinătate dar își lasă copiii acasă sunt obligați să anunțe autoritățile de această situație. Ei trebuie, de asemenea, să desemneze o persoană care să aibă grijă de copii, potrivit legislaţiei în vigoare. În caz contrar, riscă să fie amendaţi cu o sumă de până la 1.000 de lei.

 

Mulţi dintre părinţi optează pentru un job în străinătate, sperând că vor putea asigura un viitor mai bun copiilor lor. În unele cazuri, când ambii părinţi sunt plecaţi, în lipsa lor au grijă de copiii minori rudele sau chiar prieteni apropiaţi, care devin reprezentanţii legali ai acestora. Însă, pentru ca cei în tutela cărora se află minorii în perioada plecării părinţilor să dobândească această calitate, trebuie urmaţi anumiţi paşi legali. Conform prevederilor legale în vigoare privind respectarea, promovarea şi garantarea drepturilor copilului, părinţii trebuie să facă o notificare la Compartimentul de Asistență Socială din cadrul primăriei localității Valea Călugărească. „Părinţii cu copii minori care pleacă în străinătate la muncă trebuie să facă o notificare la serviciul nostru, care se ocupă de protecţia şi promovarea drepturilor copilului la nivel local“, ne-a declarat Daniela Măcelaru, inspector în cadrul Compartimentului de Asistență Socială din cadrul Primăriei Valea Călugărească.

Obligaţiile pe care le au, faţă de propriii copii, părinţii care pleacă la muncă în străinătate sunt incluse în Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. „Părintele care exercită singur autoritatea părintească sau la care locuieşte copilul, care urmează să plece la muncă în străinătate, are obligaţia de a notifica această intenţie serviciului public de asistenţă socială de la domiciliu, cu minimum 40 de zile înainte de a părăsi ţara”, scrie în document, cu precizarea că regula este valabilă, în egală măsură, pentru situaţia în care ambii părinţi sau tutorele urmează să plece la muncă în străinătate.

Amenzi pentru părinţi

 

Prin intermediul notificării, părinţii trebuie să desemneze o persoană care să se ocupe de întreţinerea copilului în lipsa lor, iar confirmarea acesteia se face de către instanţa de tutelă. Concret, persoana respectivă trebuie să facă parte din familia extinsă, să aibă cel puţin 18 ani şi să fie capabilă de creşterea şi îngrijirea unui copil. Părinţii care nu notifică autorităţile cu privire la intenţia de a pleca la muncă în afara ţării riscă să fie amendaţi cu o sumă cuprinsă între 500 şi 1.000 de lei.

Astfel, persoanei desemnate şi apoi confirmate de instanţa de tutelă i se delegă temporar (dar pentru cel mult un an) autoritatea părintească, în perioada de absenţă a părinţilor. În acest sens, acordul persoanei desemnate trebuie exprimat în faţa instanţei. Cererea de delegare a drepturilor şi îndatoririlor părinteşti trebuie să fie depusă împreună cu acte care să dovedească apartenenţa la familia extinsă, vârsta minimă necesară şi îndeplinirea condiţiilor materiale şi a garanţiilor morale necesare pentru creşterea şi îngrijirea unui copil. "Cererea se soluţionează în procedură necontencioasă, potrivit Codului de procedură civilă. Soluţionarea cererii de delegare a drepturilor şi îndatoririlor părinteşti se face în termen de 3 zile de la depunerea acesteia. Hotărârea va cuprinde menţionarea expresă a drepturilor şi îndatoririlor care se deleagă şi perioada pentru care are loc delegarea", se arată în actul normativ amintit. Totodată, copii ale hotărârii de delegare trebuie să ajungă la primarul de la domiciliul părinţilor/tutorelui şi la primarul de la domiciliul persoanei care se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului.

Direcția  Generală de Asistență Socială  Prahova împreună cu Serviciul de Asistență Socială din cadrul primăriei Valea Călugrească vor iniția campanii de informare a părinților în vederea conștientizării de către părinți a riscurilor asumate prin plecarea lor la muncă în străinătate precum și a informării părinților cu privire la obligațiile ce le revin în situația în care întenționează să plece în străinătate. De asemenea, conform H.G. 691/2015, compartimentul de asistență socială din cadrul primăriei Valea Călugărească va monitoriza modul de creștere și îngrijire a copilului cu părinți/părinte plecați la muncă în străinătate și serviciile de care aceștia pot beneficia.

 

 

ATENȚIE!

Părinții sunt obligați să anunțe Compartimentul de Asistență Socială din cadrul primăriei Valea Călugărească când pleacă la muncă în afara țării, chiar dacă nu se încadrează în termenul de minimum 40  de zile.