Valea calugareasca

Consiliul Local Valea Călugărească a aprobat luna trecută un număr de șapte hotărâri importante pentru localitate. Vezi mai jos lista

 

- Hotărârea nr.54/19.05.2016 privind aprobarea modificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru comuna Valea Călugărească aferent anului 2016 și estimări pentru anii 2017-2019.

 - Hotărârea nr.55/19.05.2016 privind aprobarea modificării listei de investiții pentru comuna Valea Călugărească aferentă anului 2016 și estimări 2017-2019.

- Hotărârea nr.56/19.05.2016 privind stabilirea plafonului minim de la care se realizează publicarea listelor debitorilor ce înregistrează obligații fiscale restante.

 

- Hotărârea nr.57/19.05.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Înființare distribuție gaze naturale în comuna Valea Călugărească”.

- Hotărârea nr.58/19.05.2016 privind amplasarea unor relantisoare în satele Valea Călugărească și Rachieri, comuna Valea Călugărească.

- Hotărârea nr.59/19.05.2016 privind aprobarea lucrărilor finalizate și executate din cota de dezvoltare aferentă serviciului de apă-canal, pe anul 2015.

 

- Hotărârea nr.60/19.05.2016 privind aprobarea încheierii contractului de cofinanțare privind extinderea sistemului de distribuție al gazelor naturale în satul Arva.