primaria valea calugareasca

Consiliul Local Valea Călugărească a aprobat în luna mai 2016 un număr de hotărâri. Vezi mai jos lista

 

- Hotărârea nr.41/21.04.2016 privind aprobarea modificării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru comuna Valea Călugărească aferent anului 2016 şi estimări pentru anii 2017- 2019.
- Hotărârea nr.42/21.04.2016 privind aprobarea modificării listei de investiţii pentru comuna Valea Călugărească aferentă anului 2016 şi estimări 2017- 2019.
- Hotărârea nr.43/21.04.2016 privind aprobarea inventarului domeniului public şi privat al comunei Valea Călugărească.
- Hotărârea nr.44/21.04.2016 privind vânzarea terenului situat în comuna Valea Călugărească, sat Valea Călugărească, tarlaua 12, parcela cc 292.
- Hotărârea nr.45/21.04.2016 de modificare HCL nr. 32/29.03.2016 privind asocierea comunei Valea Călugărească cu judeţul Prahova în vederea realizării obiectivului “Înfiinţare reţea gaze naturale în satele Dîrvari, Coslegi, Radila, Pantazi”.
- Hotărârea nr.46/21.04.2016 de modificare HCL nr. 33/29.03.2016 privind asocierea comunei Valea Călugărească cu judeţul Prahova în vederea realizării obiectivului “Înfiinţare reţea apă în satele Dîrvari, Coslegi”.
- Hotărârea nr.47/21.04.2016 privind atribuirea unui lot de casă, conform Legii nr. 15/2003, în satul Dîrvari, familiei Gioabă Marian şi Gioabă Maria Rodica.
- Hotărârea nr.49/21.04.2016 privind atribuirea unui lot de casă, conform Legii 15/2003, în satul Dîrvari, numitului Lupu Danuţ Marian.
- Hotărârea nr.50/21.04.2016 privind aprobarea prelungirii contractului de comodat pentru utilizarea spaţiului în care funcţionează Cabinetul Medical Individual dr. Munteanu Doina.
- Hotărârea nr.51/21.04.2016 aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Călugărească.
- Hotărârea nr.52/09.05.2016 aprobarea implementării proiectului: “Reabilitare drumuri de interes local în comuna Valea Călugărească, judeţul Prahova.
- Hotărârea nr.53/09.05.2016 modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 37/07.04.2016, privind însuşirea în domeniul public a bunurilor de interes local al comunei Valea Călugărească, judeţul Prahova.