comuna blejoi

Cum ar trebui să fi e sau să devină comuna, în viziunea locuitorilor ei? Care sunt proiectele pe care oamenii le văd implementate şi care sunt zonele care necesită o intervenţie rapidă? Cum să folosim resursele în modul cel mai efi cient şi cu rezultatele cele mai bune? Sunt întrebările la care s-a căutat răspuns înaintea întocmirii programului de dezvoltare al comunei Blejoi

 

Consultarea publică a fost punctul de plecare, pentru că oamenii și u exact punctele “nevralgice”, cunosc situaţia din teren... Apoi, a trebuit să corelăm resursele cu dorinţele şi, acolo unde resursele nu sunt suficiente, să gândim programe care să aducă mai mulţi bani la buget - spune primarul Adrian Dumitru.

Strategia votată de consilierii locali este de acum programul de dezvoltare al localităţii. S-au stabilit planul de acţiune, obiectivele de urmat, măsurile de luat, proiectele pe care administraţia locală le va realiza pe termen mediu. Prioritizarea proiectelor este, în opinia mea, cheia succesului. Şi până acum, am măsurat de trei ori şi am tăiat o dată, tocmai pentru a înlătura orice risc.

O să vă dau un exemplu: dezvoltarea ansamblurilor imobiliare şi zonelor comerciale face necesară dezvoltarea infrastructurii de acces, dar şi în vatra satelor este necesară modernizarea şi extinderea acesteia. Aşa că, trebuie atent stabilită ordinea lucrărilor, după necesitatea şi urgenţa lor, în aşa fel încât toţi membrii comunităţii, fie ei că sunt noi sau nu, să beneficieze de aceleaşi condiţii - promite edilul.

 

Direcţiile de dezvoltare stabilite sunt modernizarea şi extinderea infrastructurii de bază, dezvoltarea economică a comunei prin susţinerea iniţiativelor private, a serviciilor şi asigurarea calităţii mediului. Toate au un numitor comun: creşterea standardului de viaţă pentru cetăţean. Strategia de dezvoltare a Blejoiului - un angajament asumat de administraţia locală În data de 23 septembrie, Consiliul local a aprobat Strategia de dezvoltare a Comunei Blejoi pentru anii următori.

Modernizarea iluminatului public, continuarea reabilitării bazei materiale a şcolilor, construirea unui centru medical, modernizarea drumurilor prin asfaltări, lărgirea carosabilului dar şi realizarea unor sensuri giratorii în intersecţiile cu valori mari de trafic, extinderea reţelelor edilitare de alimentare cu apă, gaze, canalizare, trotuare, amenajarea spaţiilor verzi, construirea sediului poliţiei locale, înfiinţare after-school, reabilitarea termică a clădirilor, construirea unui adăpost pentru situaţii de urgenţă, construire de locuinţe sociale sunt doar câteva dintre proiectele pe care şi le-au propus autorităţile.

De fapt, sunt nevoile celor care trăiesc în comună, pe care aleşii locali s-au angajat să le pună în practică. Scopul urmărit în stabilirea strategiei a fost realizarea unui document care să refl ecte voința comunității locale, pornind de la o imagine obiectivă a situației actuale, care să identfice ariile sau domeniile care pot oferi, în mod real, un avantaj competitiv comunei în următorii ani. “Comuna Blejoi va fi un centru civic şi rezidenţial modern, care va oferi condiţii bune de trai locuitorilor săi şi va fi un spaţiu atractiv pentru investitori” - aceasta este viziunea strategică votată acum în şedinţa de consiliu.