incalzire

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei pentru familiile şi persoanele singure, altele decât cele beneficiare ale ajutorului social stabilit în condiţiile Legii nr. 416/2001, se acordă pe baza cererii şi declaraţiei pe propria răspundere, însoţită de actele 
doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile acesteia, precum şi contractul locuinţei.Familiile şi persoanele singure depun individual cererile şi declaraţiile pe propria răspundere la Primăria Blejoi, până la data de 15 octombrie. Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzire se face începând cu luna depunerii cererii şi se realizează prin dispoziţie a primarului, o singură dată, pentru tot sezonul rece 1 noiembrie- 31 martie, cu excepţia cazurilor în care intervin modifi cări în ceea ce priveşte componenţa familiei sau veniturile realizate, când se emite o nouă dispoziţie.

Cererile se vor depune la Primăria Blejoi - Camera 6, de către proprietar, în baza actului de identitate sau de împuternicitul
legal al acestuia, de luni până vineri, între 8.30 şi 11.00.
sursa: Info Blejoi