dosare-pensionare-casa-judeteana-pensie-prahova.jpg

Pensia pentru limită de vârstă se acordă asiguraților care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionarii, condițiile privind vârsta standard de pensionare și stagiul minim de cotizare realizat în sistemul public, potrivit Casei Județene de Pensii Prahova.

Stagiul minim de cotizare atât pentru femei cât și pentru bărbați este de 15 ani. Vârsta standard de pensionare este de 63 de ani pentru femei și 65 de ani pentru bărbați.

Fac excepție cadrele militare în activitate, soldații și gradații voluntari, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, din domeniul apărării naționale, ordinii publice și siguranței naționale, bărbați și femei care pentru pensia pentru limită de vârstă trebuie să aibă vârsta standard de pensionare și stagiul minim în specialitate.

Publicitate - continuă să navighezi
Continuă să citești

„Vârsta standard de pensionare pentru cadrele militare și asimilații acestora este de 60 ani. Atingerea vârstei standard de pensionare se va realiza până în ianuarie 2030, conform eșalonarii prevazute în anexa nr.6 la legea 263/2010
stagiu minim de cotizare în specialitate este de 20 ani. Atingerea stagiului minim de cotizare în specialitate se va realiza până în ianuarie 2030, conform eșalonării prevazute în anexa nr.6 la legea 263/ 2010. Vârsta standard de pensionare a fiecărui asigurat în perioada eșalonării din anexele 5 și 6, este determinata în funcție de data de naștere”, se precizează pe site-ul Casei Județene de Pensii Prahova.

Pentru toate categoriile de pensionari vârsta standard de pensionare poate fi redusa pentru: lucrul în condiții deosebite, lucrul în condiții speciale, lucrul în condiții de handicap preexistent calității de asigurat și persecutații politic, beneficiari ai Decretului-lege 118/1990

Actele necesare la depunerea dosarului în vederea obținerii pensiei pentru limita de vârstă:

– cerere pentru înscrierea la pensie pentru limita de vârstă;

– carnetul de munca (original și copie);

– alte acte prevăzute de lege privind vechimea în munca sau vechimea în serviciu realizata în alte sectoare de activitate;

– livretul militar (original și copie);

– diploma de studii (original si copie) sau adeverință din care sa rezulte durata normala si perioada studiilor, precum si certificarea absolvirii acestora;

– pentru persoanele care au urmat cursurile unor instituții de învățământ universitar în străinătate este necesara dovada recunoașterii acestora de către statul roman;

– adeverința privind sporurile și adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă;

– adeverința privind condițiile de muncă speciale și/sau deosebite;

– procura specială pentru mandatar, dacă este cazul (pentru cetățenii străini si/sau români cu domiciliul în străinătate există posibilitatea emiterii unei procuri speciale, valabilă pentru o perioada de 18 luni, prin care să fie desemnată, în calitate de mandatar, o persoană care urmează a efectua, în numele titularului, toate operațiunile legate de stabilirea dreptului la pensie și încasarea pensiei cuvenite).;

– acte pentru dovedirea calității de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, Legii nr. 42/1990 etc.


negativ-media.jpg
NEGATIV MEDIA - Creator de conținut online
comunicare[@]negativmedia.ro

Drepturi de autor și renunțarea la răspundere juridică

Site-ul Observatorul Prahovean (www.observatorulph.ro) conține, pe lângă fotografiile și materialele produse de jurnaliștii noștri, materiale protejate prin drepturi de autor a căror utilizare nu a fost întotdeauna autorizată în mod expres de către deținătorul drepturilor de autor.

În concordanță cu misiunea noastră, aceea de a asigura dreptul la informare al cetățenilor, considerăm că aceasta reprezintă o "utilizare corectă" și neangajantă în domeniul legilor copyright a oricărui material protejat prin drepturi de autor, așa cum este prevăzut în legislația națională, europeană și internațională (ex.: secțiunea 107 din Legea drepturilor de autor din SUA, Directiva UE, DIRECTIVA (UE) 2017/ 1564 și Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, actualizată – Art. 35, lit. f).

Excepție fac cazurile materialelor publicitare plătite (marcate cu: ”Publicitate” sau ”(P)”), acolo unde răspunderea juridică asupra textelor/fotografiilor aparțin în totalitate clientului nostru.

Dacă doriți să utilizați materiale protejate prin drepturi de autor de pe acest site în scopuri proprii, care depășesc utilizarea corectă, trebuie să obțineți permisiunea de la proprietarul drepturilor de autor.