admitere upg

Bacalaureatul s-a terminat, notele de la contestații au fost primite iar foștii elevi se îndreaptă spre universitățile din țară. Mai jos este prezentată oferta educațională a UPG Ploiești, precum și taxele sau actele necesare admiterii.

 

Oferta educațională de anul acesta pentru Universitatea de Petrol și gaze din Ploiești conține cinci facultăți cu un total de 20 de domenii și 28 de specializări. Totalul locurilor la cele cinci facultăți este de 2775.

Facultatea de inginerie mecanică și electrică – cinci domenii, șase specializări: 507 locuri buget + taxă

 

Facultatea de ingineria petrolului și gazelor – două domenii, patru specializări: 207 locuri buget + taxă

Facultatea de tehnologie a petrolului și petrochimie – două domenii, trei specializări: 240 locuri buget + taxă

Facultatea de științe economice – cinci domenii, șase specializări: 1418 locuri buget + taxă

Facultatea de Litere și Științe – șase domenii, nouă specializări: 583 locuri buget + taxă

Pentru fiecare specializare în parte, candidații trebuie să plătească o taxă de înscriere de 100 de lei. Această taxă nu trebuie achitată și de către copiii cadrelor didactice ce predau în Universitatea de Petrol și Gaze.

Taxa anuală pe care trebuie să o achite candidații admiși pe locurile cu taxă pentru școlarizarea pe un an este de 3 200 de lei, cu 300 de lei mai mult ca anul trecut. Această taxă trebuie achitată în patru rate egale, conform contractului anual de studii.

Pentru înscrierea la concursul de admitere la învăţământul universitar de licenţă, la prima facultate din cadrul universităţii, la unul sau mai multe domenii, candidaţii vor depune, sub semnătură proprie, un dosar plic (unic) care cuprinde următoarele acte:

  • diploma de bacalaureat sau adeverinţa de promovare a examenului naţional de bacalaureat (pentru absolvenţii din promoţia 2016) sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie legalizată ;
  • pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea de vară sau de toamnă 2016 se acceptă adeverinţă eliberată de către liceu, în original sau copie legalizată, în care se menţionează media generală de la examenul de bacalaureat, mediile obţinute la toate probele examenului de bacalaureat şi termenul de valabilitate ;
    • buletinul/cartea de identitate în copie simplă;
    • certificatul de naştere în copie legalizată;
  • certificatul de căsătorie în copie legalizată, pentru candidaţii care şi-au schimbat numele prin căsătorie;
  • 3 (trei) fotografii 3x4 cm;
  • adeverinţa medicală, în original sau în copie legalizată, cu precizarea „clinic sănătos