fbpx

P1050631.JPG

Peste 9000 de solicitări pentru ajutor de deces au fost înaintate în 2018 Casei Județene de Pensii Prahova. Suma de care beneficiază urmașii celui care a murit este de 2081 de lei, în cazul în care cel trecut în neființă era neasigurat la data decesului, iar dacă era asigurat ajutorul oferit de stat este de 4.162 de lei în caz. Plata se face în baza unui dosar și se acordă unui singur membru al familiei persoanei sucombate.


Pe lângă suferința produsă, moartea unui apropiat vine la pachet cu o serie de cheltuieli. Iar în tradiția ortodoxă, pe cât de multe și „obligatoriu“ de respectat sunt obiceiurile înmormântării, pe atât de costisitoare. Astfel, să nu ne mire, dacă la finalul unui astfel de eveniment, fără a pune pomenile ulterioare, ajungem să constatăm că am cheltuit de la 5000 de lei (varianta economă) în sus.


Parte din acești bani pot fi însă recuperați de la Casa Județeană de Pensii Prahova, prin intermediul căreia sunt plătite și ajutoarele de înmormântare.

Publicitate - continuă să navighezi
Continuă să citești


Valoarea acestora este condiționată de statutul de asigurat al celui decedat. Astfel, în cazul morții asiguratului sau al pensionarului, beneficiază de ajutor de deces o singură persoană care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de acest eveniment. Persoana care solicit banii poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau, în lipsa acestora, oricare persoană care face această dovadă.


Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, din 2018 fiind în cuantum de 4.162 lei.


În contextul în care își pierde viața un membru al familiei care nu era asigurat sau pensioner la data trecerii în neființă, cel care va primi ajutorul de deces este asiguratul sau pensionarul care demonstrează ca este rudă cu persoana în cauză. Se consideră membru de familie: soţul; copiii; părinţii şi bunicii unuia dintre soţi.


În acest caz, ajutorul de deces cuvenit pentru un membru de familie este în cuantum de 2.081 lei.


Ajutorul de înmormântare este acoperit din bugetul asigurărilor sociale și nu este condiţionat de realizarea unui anumit stagiu de cotizare.
Acest drept poate fi solicitat, pe baza actelor justificative, în cadrul termenului general de prescripţie, calculat de la data decesului.

Actele necesare pentru întocmirea dosarului sunt: 

cerere tip pentru plata ajutorului de deces;
certificat de deces în original și copie;
actul de identitate al solicitantului în original și copie;
acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul sau, după caz, documentul care atestă calitatea de moștenitor, tutore, curator, în original și copie ;
acte din care să rezulte ca s-au suportat cheltuieli ocazionate de înmormântare.

De la începutul anului 2018, Casa Județeană de Pensii Prahova plătește, în baza OUG nr. 103/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010, și ajutorul de deces în cazul celor care au fost salariați. În această situație, verificarea calității de asigurat se face cu o adeverință și un raport per salariat eliberate de către angajator.

P1050631.JPG

Informeaza-te inainte de a cumpara o casa

Contactează Redacția Observatorulph.ro pe WhatsApp la: 0726.221.596 - doar text, foto și video.

Comentează cu profilul tău de Facebook

Liliana Maxim Minculescu
redactor
Mai multe despre autor și articolele sale