ajutoare sociale ploiesti

Mai multe categorii de persoane pot beneficia de ajutoare de la primărie sau de la bugetul de stat și pot solicita sprijin pentru întocmirea dosarelor, potrivit legii.

Pe lista măsurilor de protecție socială figurează alocația de stat pentru copii, alocația pentru minorii cu handicap, ajutorul social în cazul persoanelor fără venit, alocația de susținere, indemnizația de creștere a copilului, stimulentul educațional (tichete sociale pentru grădiniță), acordarea de alimente la cantina de ajutor social, de ajutoare de la Uniunea Europeană, indemnizatie lunara pentru persoane incadrate in gradul grav de handicap cu asistent personal, „bani de liceu”, „Euro 200”. Persoanele cu venituri reduse beneficiază și de tariful social pentru curentul electric. Cei interesați pot depune dosarele prin care solicită sprijin sau anchetă socială la Administrația Serviciilor Social Comunitare. Informații suplimentare se pot solicita la telefon 0244/384920/interior 5 sau la sediul instituției de pe strada Poștei, nr. 6. Programul de lucru cu publicul este Luni, Marti, Joi : 08.30 – 16.30, Miercuri: 08.30 – 16.30 și Vineri: 08.30 – 14.00

Iată actele necesare pentru diversele ajutoare acordate de la bugetul local sau de la bugetul de stat:

 

Alocație de stat

BULETIN/CARTE DE IDENTITATE PARINTI (copii + originale);
CERTIFICAT DE NASTERE COPIL (copie + original) ;
CERTIFICAT DE CASATORIE (copie + original) ;
EXTRAS DE CONT – titular cerere ( daca se doreste plata alocatiei in cont );
ADEVERINTA DE ELEV – ( daca este cazul );
NEGATIE -in situatia in care copilul sau parintele / parintii – sunt nascuti in una din tarile membre UE – (daca e cazul) formularul E 411 – tradus .(Sunt acceptate doar negatiile care confirma ca nu se incadreaza la alocatie,nu si cele in care se mentioneaza ca nu au solicitat!);
DECLARATIE NOTAR : ( in cazul copiilor mai mari de 6 luni) – cu mentiunea ca “ nu au depus dosar de alocatie nici in tara nici in strainatate (se mentioneaza tara), si nu au avut copilul (nume + CNP) internat intr-o institutie de ocrotire sociala, de la nastere si pana in prezent ” (daca este cazul);
SENTINTA DIVORT , INCREDINTARE MINOR ,PLASAMENT , daca este cazul – (copie +original);
DOSAR CU SINA;
In cazuri mai deosebite pot fii solicitate si alte documente .

ACTE NECESARE ALOCATIE PENTRU MINORII CU HANDICAP

 

Cerere pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii;

COPIE CERTIFICAT DE HANDICAP;
COPIE HOTARARE CARE INSOTESTE CERTIFICATUL DE HANDICAP;
COPIE CERTIFICAT NASTERE MINOR;
COPIE CARTE DE IDENTITATE AMBII PARINTI
ALTE ACTE NECESARE INTOCMIRII DOSARULUI DE ALOCATIE DUBLA.
Nota: toate documentele care sunt in copie xerox vor fi insotite de originale.

ACTELE NECESARE PENTRU INTOCMIREA DOSARULUI DE AJUTOR SOCIAL

 

Cerere-declaratie pe propria raspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala.

BULETIN DE IDENTITATE (copie + original) pentru toti membrii familiei care au implinit varsta de 14 ani;
CERTIFICAT DE NASTERE (copie + original) pentru toti membrii familiei;
CERTIFICAT DE CASATORIE (copie + original);
DECLARATIE DE IMPUNERE privind venitul agricol (numai pentru persoanele nascute in alta localitate);
CERTIFICAT FISCAL privind impozitele si taxele locale – pentru toti membrii familiei peste 18 ani;
DECLARATIE NOTARIALA din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri;
ADEVERINTA ADMINISTRATIA FINANCIARA- pentru toti membrii familiei peste 18 ani;
DOVADA DE SPATIU LOCATIV din care sa rezulte situatia juridica a imobilului ( de stat, proprietate, chirie );
ADEVERINTA ASOCIATIA DE PROPRIETARI din care sa rezulte numarul si numele persoanelor trecute la intretinere;
HOTARARE JUDECATOREASCA pentru incredintare minori si stabilirea pensiei alimentare ( copie+original ) – actualizata;
DISPOZITIE DE INCREDIINTARE A MINORILOR din care sa rezulte calitatea de tutore (daca este cazul);
ADEVERINTA AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPARE SI FORMARE PROFESIONALA din care sa rezulte ca este in cautarea unui loc de munca, pentru persoanele apte de munca (inclusiv copii peste 16 ani care nu frecventeaza scoala);
ADEVERINTA DE SALARIAT din care sa rezulte venitul realizat de persoanele incadrate in munca;
ADEVERINTA SCOALA de elev sau student pentru bursa (specificat; sociala, profesionala,...;
ADEVERINTA ALOCATIE de stat / de sustinere cu nume si CNP copii ;
CUPON AJUTOR SOMAJ ( daca este cazul );
CUPON SAU ADEVERINTA DE PENSIE ( daca este cazul );
ADEVERINTA PRIMARIA DE DOMICILIU din care sa rezulte ca nu a depus dosar de ajutor social (daca este cazul );
DOSAR CU SINA.

ACTE NECESARE INTOCMIRII DOSARULUI ALOCATIEI DE SUSTINERE CONFORM LEGII 277/2010

 

Dosar cu sina

Cerere-declaratie pe propria raspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala.

Carte identitate/buletin identitate/carte identitate provizorie –pentru toti membrii familiei peste 14 ani – original si copie
Certificate nastere copii – original si copie
Certificate de deces al parintelui decedat – original si copie
Certificate de casatorie(unde este cazul) – original si copie
Hotarare judecatoreasca pentru incredintare copil/copii – original si copie
Hotarare plasament – original si copie
Livret de familie (completat la zi) – original si copie
Adeverinta salariat cu venitul net realizat in luna anterioara depunerii cererii pentru ambii parinti/parintele sustinator de familie
Adeverinta de venit eliberata de Administratia Finanatelor Publice Ploiesti pentru ambii parinti/parintele sustinator de familie
Certificate de atestare fiscal pentru persoanele fizice eliberat de Serviciul Public Finanate Locale Ploiesti pentru ambii parinti/parintele sustinator de familie
Dovada contributiei celuilalt parinte la cresterea copilului in cazul copiilor incredintati unuia dintre parinti prin hotarare judecatoreasca
Adeverinta de elev care sa mentioneze daca elevul primeste sau nu bursa, precum si tipul acesteia(de studii,sociala,bani de liceu,etc.)
Cupon alocatie de stat/ cupon indemnizatie de handicap/cupon pensie/ cupon pensie de urmas/cupon indemnizatie crestere copil/ cupon ajutor somaj/ cupon ajutor social/ cupon indemnizatie plasament,etc. sau extras de cont care sa evidentieze plata prestatiei sociale in cont
Alte documente(daca este cazul).

ACTE NECESARE ÎNTOCMIRII DOSARULUI DE INDEMNIZAŢIE CREŞTERE COPIL CONFORM OUG 111 / 2010

Cerere pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului (Anexa 1)

C.I. PARINTI COPIL – ORIGINAL SI COPIE
CERTIFICAT NASTERE COPIL – ORIGINAL SI COPIE – IN CAZUL GEMENILOR SE PREZINTA CERTIFICATELE DE NASTERE ALE AMBILOR COPII
CERTIFICATE DE NASTERE AI CELORLALTI COPII – ORIGINAL SI COPIE ( unde este cazul )
CERTIFICAT DE CASATORIE – ORIGINAL SI COPIE

ANEXA II COMPLETATA LA ANGAJATOR

DECIZIA DE SUSPENDARE A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA EMISA DE ANGAJATOR
ANCHETA SOCIALA PENTRU PARINTII NECASATORITI
DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE A TITULARULUI CA NU REALIZEAZA VENITURI PROFESIONALE, SE OCUPA DE CRESTEREA COPILULUI SI IN TERMEN DE 15 ZILE COMUNICA ORICE MODIFICARE
DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE A CELUILALT PARINTE ART.11
EXTRAS DE CONT DACA SE DORESTE PRIMIREA BANILOR INTR-UN CONT DE CARD – TITULARUL PRESTATIEI TREBUIE SA FIE TITULARUL CONTULUI
ALTE DOCUMENTE ( daca este cazul )
DOSAR DE INCOPCIAT
Toate documentele eliberate de angajator care sunt in copie trebuie sa poarte mentiunea CONFORM CU ORIGINALUL

Pentru informatii suplimentare in ceea ce priveste intocmirea dosarului de indemnizatie crestere copil puteti suna de luni pana joi intre orele 8.30-16.00 si vineri 8.30-14.00.

ACTE NECESARE INTOCMIRII DOSARULUI DE STIMULENT DE INSERTIE NOU CONFORM OUG 111 / 2010

Cerere pentru acordarea stimulentului de insertie

C.I. PARINTI COPIL – ORIGINAL SI COPIE
CERTIFICAT NASTERE COPIL – ORIGINAL SI COPIE – IN CAZUL GEMENILOR SE PREZINTA CERTIFICATELE DE NASTERE ALE AMBILOR COPII
CERTIFICATE DE NASTERE AI CELORLALTI COPII – ORIGINAL SI COPIE ( unde este cazul )
LIVRET DE FAMILIE ( COMPLETAT CU TOTI MEMBRII FAMILIEI ) SAU CERTIFICAT DE CASATORIE – ORIGINAL SI COPIE

ANEXA II COMPLETATA LA ANGAJATOR

ANCHETA SOCIALA PENTRU PARINTII NECASATORITI DE LA AUTORITATEA TUTELARA
EXTRAS DE CONT DACA SE DORESTE PRIMIREA BANILOR INTR-UN CONT DE CARD – TITULARUL PRESTATIEI TREBUIE SA FIE TITULARUL CONTULUI
DOSAR CU SINA
ALTE DOCUMENTE ( daca este cazul )
Toate documentele eliberate de angajator care sunt in copie trebuie sa poarte mentiunea CONFORM CU ORIGINALUL

ACTE NECESARE INTOCMIRII DOSARULUI DE STIMULENT DE INSERTIE DIN INDEMNIZATIE CONFORM OUG 111 / 2010

Cerere pentru acordarea stimulentului de insertie

C.I. PARINTI COPIL – ORIGINAL SI COPIE
CERTIFICAT NASTERE COPIL – ORIGINAL SI COPIE – IN CAZUL GEMENILOR SE PREZINTA CERTIFICATELE DE NASTERE ALE AMBILOR COPII
DOVADA RELUARII ACTIVITATII – DACA TITULARUL REIA ACTIVITATEA LA UN ALT LOC DE MUNCA DECAT CEL AVUT IN MOMENTUL SUSPENDARII CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA, TREBUIE SA PREZINTE SI DOVADA RELUARII ACTIVITATII LA LOCUL DE MUNCA ANTERIOR PRECUM SI DOVADA INCETARII ACTIVITATII LA LOCUL DE MUNCA ANTERIOR
EXTRAS DE CONT DACA SE DORESTE PRIMIREA BANILOR INTR-UN CONT DE CARD – TITULARUL PRESTATIEI TREBUIE SA FIE TITULARUL CONTULUI
DOSAR CU SINA
ALTE DOCUMENTE ( daca este cazul )
Toate documentele eliberate de angajator care sunt in copie trebuie sa poarte mentiunea CONFORM CU ORIGINALUL

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA SUPLIMENTULUI PENTRU COPIII NASCUTI IN TIMPUL INDEMNIZATIEI CONFORM OUG 111 / 2010

CERERE
C.I. PARINTI COPIL – ORIGINAL SI COPIE
CERTIFICAT NASTERE COPIL – ORIGINAL SI COPIE – IN CAZUL GEMENILOR SE PREZINTA CERTIFICATELE DE NASTERE ALE AMBILOR COPII
CERTIFICATE DE NASTERE AI CELORLALTI COPII – ORIGINAL SI COPIE
CERTIFICAT DE CASATORIE – ORIGINAL SI COPIE
EXTRAS DE CONT DACA SE DORESTE PRIMIREA BANILOR INTR-UN CONT DE CARD

ACTE NECESARE ÎNTOCMIRII DOSARULUI DE INDEMNIZAŢIE CREŞTERE COPIL CONFORM Art.11 din OUG 111 / 2010(pentru parintele care sta o luna cu copilul)

Cerere pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului

C.I. PARINTI COPIL – ORIGINAL SI COPIE
CERTIFICAT NASTERE COPIL – ORIGINAL SI COPIE – IN CAZUL GEMENILOR SE PREZINTA CERTIFICATELE DE NASTERE ALE AMBILOR COPII
CERTIFICATE DE NASTERE AI CELORLALTI COPII – ORIGINAL SI COPIE ( unde este cazul )
CERTIFICAT DE CASATORIE – ORIGINAL SI COPIE

ANEXA II COMPLETATA LA ANGAJATOR

DECIZIA DE SUSPENDARE A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA EMISA DE ANGAJATOR
DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE A TITULARULUI CA NU REALIZEAZA VENITURI PROFESIONALE, SE OCUPA DE CRESTEREA COPILULUI SI IN TERMEN DE 15 ZILE COMUNICA ORICE MODIFICARE
DECIZIA DE RELUARE A ACTIVITATII CELUILALT PARINTE CARE A BENEFICIAT DE INDEMNIZATIE CRESTERE COPIL
EXTRAS DE CONT DACA SE DORESTE PRIMIREA BANILOR INTR-UN CONT DE CARD – TITULARUL PRESTATIEI TREBUIE SA FIE TITULARUL CONTULUI
ALTE DOCUMENTE ( daca este cazul )
DOSAR CU SINA

INDEMNIZATIE CRESTERE COPIL CU HANDICAP conform OUG 111/2010

Cerere pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului

Prelungirea deciziei de suspendare a contractului de munca eliberata de catre angajator;
Copie hotarare si certificat de incadrare in grad a copilului;
In cazul in care copilul este incadrat in grad de handicap grav e necesara o adeverinta din care sa reiasa daca beneficiaza de insotitor sau de indemnizatie pentru handicap grav;
Declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca beneficiarul nu realizeaza alte venituri impozabile potrivit legii;
Copie CI/BI mama , tata ;
Copie certificat de nastere copil;
Copie certificat de casatorie;
Dosar cu sina
Extras de cont.
Nota: Toate documentele care sunt in copie xerox vor fi insotite de originale.

ACTE NECESARE INTOCMIRII DOSARULUI DE SRIJIN LUNAR PENTRU CRESTEREA COPILULUI conformOUG 111/ 2010 cu modificarile si completarile ulterioare

1. Parinte cu handicap si copil cu handicap

Cerere pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului

C.I. PARINTI COPIL – ORIGINAL SI COPIE
CERTIFICAT NASTERE COPIL – ORIGINAL SI COPIE – IN CAZUL GEMENILOR SE PREZINTA CERTIFICATELE DE NASTERE ALE AMBILOR COPII
LIVRET DE FAMILIE ( COMPLETAT CU TOTI MEMBRII FAMILIEI ) SAU CERTIFICAT DE CASATORIE – ORIGINAL SI COPIE
COPIE HOTARARE DE INCADRARE IN GRAD DE HANDICAP GRAV SAU ACCENTUAT AL PARINTELUI ;
ADEVERINTA D.G.A.S.P.C ;
COPIE HOTARARE SI CERITIFICAT DE INCADRARE IN GRAD DE HANDICAP AL COPILULUI ;
ADEVERINTA INDEMNIZATIE HANDICAP GRAV SAU ASISTENT PERSONAL PENTRU COPILUL INCADRAT IN GRAD DE HANDICAP GRAV;
DECLARATIE LA NOTAR PE PROPRIA RASPUNDERE A TITULARULUI CA NU REALIZEAZA ALTE VENITURI
ADEVERINTE DE LA ADMINISTRATIA FINANCIARA AMBII PARINTI
ADEVERINTA ( daca este angajat ) sau DECLARATIE LA NOTAR( pentru cei care nu sunt angajati) A CELUILALT PARINTE CA NU BENEFICIAZA DE INDEMNIZATIE CRESTERE COPIL SAU STIMULENT
EXTRAS DE CONT DACA SE DORESTE PRIMIREA BANILOR INTR-UN CONT DE CARD – TITULARUL PRESTATIEI TREBUIE SA FIE TITULARUL CONTULUI
ALTE DOCUMENTE ( daca este cazul )
DOSAR CU SINA
Toate documentele in copie trebuie insotite de originale.

2. Parinte sanatos si copil cu handicap

Cerere pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului

C.I. PARINTI COPIL – ORIGINAL SI COPIE
CERTIFICAT NASTERE COPIL – ORIGINAL SI COPIE – IN CAZUL GEMENILOR SE PREZINTA CERTIFICATELE DE NASTERE ALE AMBILOR COPII
LIVRET DE FAMILIE ( COMPLETAT CU TOTI MEMBRII FAMILIEI ) SAU CERTIFICAT DE CASATORIE – ORIGINAL SI COPIE
COPIE HOTARARE SI CERITIFICAT DE INCADRARE IN GRAD DE HANDICAP AL COPILULUI ;
ADEVERINTA INDEMNIZATIE HANDICAP GRAV SAU ASISTENT PERSONAL PENTRU COPILUL INCADRAT IN GRAD DE HANDICAP GRAV;
DECLARATIE LA NOTAR PE PROPRIA RASPUNDERE A TITULARULUI CA NU REALIZEAZA VENITURI
ADEVERINTE DE LA ADMINISTRATIA FINANCIARA AMBII PARINTI
ADEVERINTA ( daca este angajat ) sau DECLARATIE LA NOTAR (pentru cei care nu sunt angajati) A CELUILALT PARINTE CA NU BENEFICIAZA DE INDEMNIZATIE CRESTERE COPIL SAU STIMULENT
EXTRAS DE CONT DACA SE DORESTE PRIMIREA BANILOR INTR-UN CONT DE CARD – TITULARUL PRESTATIEI TREBUIE SA FIE TITULARUL CONTULUI
ALTE DOCUMENTE ( daca este cazul )
DOSAR CU SINA
Toate documentele in copie trebuie insotite de originale.

3. Parinte cu handicap si copil sanatos

Cerere pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului

C.I. PARINTI COPIL – ORIGINAL SI COPIE
CERTIFICAT NASTERE COPIL – ORIGINAL SI COPIE – IN CAZUL GEMENILOR SE PREZINTA CERTIFICATELE DE NASTERE ALE AMBILOR COPII
LIVRET DE FAMILIE ( COMPLETAT CU TOTI MEMBRII FAMILIEI ) SAU CERTIFICAT DE CASATORIE – ORIGINAL SI COPIE
COPIE HOTARARE DE INCADRARE IN GRAD DE HANDICAP GRAV SAU ACCENTUAT AL PARINTELUI ;
ADEVERINTA D.G.A.S.P.C ;
ADEVERINTA PT CEI CU HANDICAP GRAV CA AU INSOTITOR SAU INDEMNIZATIE HANDICAP GRAV
DECLARATIE LA NOTAR PE PROPRIA RASPUNDERE A TITULARULUI CA NU REALIZEAZA ALTE VENITURI
ADEVERINTE DE LA ADMINISTRATIA FINANCIARA AMBII PARINTI
ADEVERINTA ( daca este angajat ) sau DECLARATIE LA NOTAR(pentru cei care nu sunt angajati) A CELUILALT PARINTE CA NU BENEFICIAZA DE INDEMNIZATIE CRESTERE COPIL SAU STIMULENT EXTRAS DE CONT DACA SE DORESTE PRIMIREA BANILOR INTR-UN CONT DE CARD – TITULARUL PRESTATIEI TREBUIE SA FIE TITULARUL CONTULUI
ALTE DOCUMENTE ( daca este cazul )
DOSAR CU SINA
Toate documentele in copie trebuie insotite de originale.

INTOCMIRE ACTE PENTRU ALOCATII LUNARE HRANA (alimentă Cantina de Ajutor Social)

CERERE TIP
DOCUMENTE DE IDENTITATE
COPII C.I. / B.I. / P.C. PENTRU TOTI MEMBRII FAMILIEI CARE AU, INCLUSIV CONCUBIN / CONCUBINA
COPII CERTIFICATE DE NASTERE PENTRU TOTI MEMBRII FAMILIEI
COPIE CERTIFICAT CASATORIE
COPIE CERTIFICAT DECES SOT / SOTIE
COPIE HOTARARE JUDECATOREASCA DIVORT
COPIE ACT INCREDINTARE COPIL
ACTE CARE ATESTA STAREA DE SANATATE
COPIE CERTIFICAT DE INCADRARE IN GRAD DE HANDICAP
COPIE DECIZIE ASUPRA CAPACITATII DE MUNCA
ADEVERINTA PERSOANA NETRANSPORTABILA
ACTE DE VENITURI NETE LUNARE:
ADEVERINTA DE SALARIU
ADEVERINTA DE LA CASA JUDETEANA DE PENSII
ADEVERINTA DE LA AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA
ADEVERINTA DE VENIT DE LA ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE, CARE DOVEDESTE FAPTUL CA PERSOANA NU REALIZEAZA VENITURI IMPOZABILE
CERTIFICAT FISCAL DE LA SERV.PUBLIC FINANTE LOCALE PLOIESTI
COPIE CUPON/CUPOANE ALOCATIE COPIL / COPIII
ADEVERINTA SCOALA COPIL / COPIII CU MENTIUNEA DACA IA / IAU SAU NU IA / IAU BURSA SOCIALA
COPIE CUPON INDEMNIZATIE HANDICAP
COPIE CUPON ALOCATIE MONOPARENTALA / COMPLEMENTARA
COPIE CUPON/CUPOANE PENSIE/PENSII
SENTINTA PENSIE ALIMENTARA
DOSAR CU SINA

 

ACTELE NECESARE PENTRU ACORDAREA STIMULENTULUI EDUCATIONAL (TICHETE SOCIALE PENTRU GRADINITA)

DOSAR CU SINA;
CERERE/DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE PENTRU ACORDAREA STIMULENTULUI EDUCATIONAL ;
CARTE DE IDENTITATE – PENTRU TOTI MEMBRII DE FAMILIE CU VARSTA DE PESTE 14 ANI – ORIGINAL SI COPIE;
CERTIFICATE DE NASTERE PENTRU COPII – ORIGINAL SI COPIE;
CERTIFICATE DE CASATORIE (UNDE ESTE CAZUL), ORIGINAL SI COPIE;
HOTARARE DE PLASAMENT – ORIGINAL SI COPIE;
LIVRET DE FAMILIE (COMPLETAT CU TOTI MEMBRII DIN FAMILIE) – ORIGINAL SI COPIE;
ADEVERINTA DE SALARIAT CU VENITUL NET REALIZAT IN LUNA ANTERIOARA DEPUNERII CERERII;
DOVADA CONTRIBUTIEI CELUILALT PARINTE LA CRESTEREA COPILULUI, IN CAZUL COPIILOR INCREDINTATI PRIN HOTARARE JUDECATOREASCA;
ADEVERINTA DE LA GRADINITA;
CUPON PENSIE/CUPON PENSIE URMAS/CUPON INDEMNIZATIE CRESTERE COPIL/CUPON INDEMNIZATIE PLASAMENT, ETC.
ALTE DOCUMENTE (DACA ESTE CAZUL).

Bani de liceu” (Hotarare nr. 228/ 24 martie 2010 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.294/2004 – punctul 8)

“Euro 200” (Hotarare nr. 1488/9 septembrie 2004 privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului national de protectie socială “Bani de liceu” modificata si completata – art. 4, alin. 3,4,5)

cerere
act identitate al copilului si parintelui care formuleaza cererea original si copie
copii ale actelor de identitate ale membrilor familiei (celalalt parinte, frati/surori)
adeverinta de elev/student pentru toti membrii familiei care urmeaza o forma de invatamant
dovezi venituri (adeverinta salariu, cupon somaj, cupon pensie, declaratie notariala pentru membrii majori ai familiei care nu realizeaza venituri etc)
adeverinta venit impozabil pentru toti membrii familiei – Administratia Finantelor Publice, str. Aurel Vlaicu nr. 22
certificat atestare fiscala pentru toti membrii familiei – Serviciul Public Finante Locale, Bd. Independentei nr. 16
adeverinta Registrul agricol pentru toti membrii majori ai familiei – Registratura Primariei – Palatul Administrativ, intrarea C.

Indemnizatie lunara pentru persoane incadrate in gradul grav de handicap cu asistent personal (Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – art. 42):

cerere si declaratie prin care se solicita acordarea indemnizatiei
copie certificat incadrare in grad de handicap
acord eliberat de Directia Judeteana de Asistenta Sociala si Protectia Drepturilor Copilului Prahova
act identitate al persoanei cu handicap original si copie
act identitate al reprezentantului persoanei cu handicap original si copie
copie cupon pensie al persoanei cu handicap (daca este cazul)
dosar cu sina

Avizare declaratie pentru solicitarea tarifului social pentru energie electrica (Ordin nr. 38/9 septembrie 2005 pentru aprobarea procedurii privind conditiile si modul de acordare a tarifului social consumatorilor casnici de energie electrica – art. 15)

act identitate solicitant copie si original
copii ale actelor de identitate

dovada veniturilor realizate in ultima luna (adeverinta salariat, cupon somaj, adeverinta venit minim garantat, talon pensie, adeverinta venit impozabil (Administratia Finantelor Publice – str. Aurel Vlaicu nr. 22) etc
dovada privind situatia locativa (copie act proprietate imobil, certificat atestare fiscala (Serviciul Public Finante Locale, Bd. Independentei nr. 16).

Pe lângă aceste ajutoare, ploieștenii pot solicita acordarea ajutoarului de urgenţă. De acest ajutor beneficiază  familiile şi persoanele care se află în situaţii de necesitate cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente, precum şi pentru alte situaţii deosebite, stabilite prin hotărâre a consiliului local. Dispoziţia primarului de acordare a ajutoarelor de urgenţă are la bază solicitarea scrisă a unui membru de familie sau a persoanei singure, precum şi ancheta socială efectuată de personalul serviciului public de asistenţă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, al compartimentului de asistenţă socială din aparatul de specialitate al primarului, prin care se certifică situaţiile de necesitate sau, după caz, situaţiile deosebite în care se află familiile ori persoanele singure.