ploiesti proiect mobilitate

Primăria Ploiești, prin Serviciul Public de Finanțe Locale (SPFL), a lansat în dezbatere proiectul referitor la taxele și impozitele locale pentru 2007.

 

Prima noutate este că de anul viitor se propune o reducere a impozitului pentru clădiri și terenuri, atât la persoane fizice, cât și la persoane juridice, de 3%.
La fel ca și anul trecut, impozitul pe clădiri se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie, inclusiv.
Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08%-0,2%, asupra valorii impozabile a clădirii. Astfel, pentru anul 2016, la nivelul municipiului Ploiești, prin HCL 407/2015 a fost stabilită cota de 0,1%. Pentru anul 2017, propunerea este de reducere cu 3% a acestei cote și stabilirea cotei de 0,097%.
Atenție, însă! Pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilanul municipiului Ploiești, propunerea este de menținere la nivelul anului 2016 a impozitului pe clădiri majorat cu 500%.

taxa impozit cladiri

Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2%, asupra valorii care poate fi: valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, până la primul termen de plată, valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă sau valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință.

 

calcul impozit cladiri nerezidentiale

Pentru clădirile deținute de persoanele juridice, reducerea impozitului este tot de 3%.

cladire calcul

O reducere tot de 3% se propune și pentru impozitul pe teren.

impozit teren

Pentru plata integrala cu anticipație a impozitului pe clădiri, datorat pentru întreg anul 2017 de către contribuabili, persoane fizice și juridice, pana la data de 31 martie se acorda o bonificație de 10%.

Impozitul pentru autoturisme - Pentru anul 2016, la nivelul municipiului Ploiești, prin HCL 407/2015 au fost stabilite nivelurile minime prevăzute de lege pentru impozitul pe mijloacele de transport. Pentru anul 2017, propunerea este de menţinere la nivelul anului 2016 a nivelurilor pentru impozitul pe mijloacele de transport. De exemplu, pentru un mijloc de transport cu capacitatea cilindrica de 1400 cmc: impozit asupra mijloacelor de transport : 1400/200*8 =56 lei/an. Impozitul pe mijloacele de transport pentru persoane fizice si juridice se stabilește în suma fixă pentru fiecare 200 cm3 sau fracțiune din aceștia, pentru fiecare mijloc de transport în parte.

Taxa pentru reclamă și publicitate: Pentru anul 2016, la nivelul municipiului Ploiești, prin HCL 407/2015 a fost stabilită cota de 3%. Pentru anul 2017, propunerea este de menţinere la nivelul anului 2016 a cotei de 3 %, cotă aplicată asupra valorii serviciilor de reclama si publicitate, care se regaseste in factura fiscala, exclusiv taxa pe valoarea adaugată.

Taxa pentru spectacole: Nivelul impozitului se menține la fel ca în 2016 la 2%, pentru manifestari artistice de teatru, de opera, de opereta, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competitie sportiva interna sau internatională, și de 5% pentru manifestari artistice sau distractive de genul : festivaluri, concursuri, cenacluri, serate, recitaluri sau alte manifestari artistice ori distractive care au caracter ocazional sau permanent.

Taxele speciale - rămân neschimbate ca în 2016. Astfel:pentru certificate de atestare fiscala eliberate în cursul zilei de la înregistrarea cererii la Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti, taxa in regim de urgenta in suma de:
- 55 lei pentru persoane fizice;
- 115 lei pentru persoane juridice.
b) a serviciilor pentru efectuarea lucrărilor privind stabilirea impozitelor şi taxelor în regim de urgenţă (clădiri, terenuri, mijloace de transport), in 48 de ore de la înregistrarea cererii la Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti:
- 85 lei pentru persoane fizice;
- 170 lei pentru persoane juridice.
c) pentru servicii catre contribuabili la cererea acestora:
c.1. – efectuarea de fotocopii de pe acte 0,5 lei pagina format A4 si 1 leu format A3;
c.2. – fotocopii dupa documentele din arhiva - 1 leu pagina;
c.3. – fotocopii procese-verbale de amenda – 1 leu pagina.

Alte taxe locale:

Taxe pentru depozitarea de materiale si realizarea unor lucrari si pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comertului, in piete, in targuri, in oboare, in standuri situate de-a lungul drumurilor publice, in parcari sau in alte locuri anume stabilite prin hotarari ale consiliilor locale, ocuparea terenului cu chioscuri, tonete inchise, cabine telefonice cu suporti pentru obiecte de publicitate, ocuparea terenului pentru manifestari ocazionale, ocuparea terenului in scopul desfasurarii unor activitati de ecologizare, ocuparea terenului pentru realizarea unor cai de acces, prevazute in tabelul nr.18.
Aceste taxe se stabilesc conform art.486 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, in lei/mp/zi.
2. Taxa pentru utilizarea domeniului public in vederea distribuirii de materiale publicitare se datoreaza de catre contribuabilii persoane fizice/juridice, in functie de numarul de zile pentru care se solicita si se aproba ocuparea domeniului public.
- Taxa pentru utilizarea domeniului public in vederea distribuirii de materiale publicitare datorata de catre persoanele fizice este in suma de 0,5 lei pe zi, iar in cazul persoanelor juridice taxa datorata este in suma de 1 leu/zi.
3. Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativa este in suma de 500 lei.

Taxa de reabilitare termică: Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești va proceda la impunerea din oficiu a taxei de reabilitare termică, pe baza unei hotărâri a consiliului local ce va fi adoptată după data finalizării lucrărilor de intervenție.