- Publicitate -

Bomba de la Juridic o trimite pe Cristina Herția direct la Parchet

WhatsApp Image 2018-03-13 at 14.39.18.jpeg

Până vineri, mărturisesc, am crezut că doamna Cristina Herția, arhitect șef al Ploieștiului din februarie 2017, este o doamnă fragilă, cu credințe ușor diferite de ale maselor, clar depășită de funcția complicată pe care o deține. De ce până vineri? Pentru că atunci, cu un tupeu de smardoi de cartier, l-a asmuțit pe mine pe ”avocatul” ei, domnul Marius Orășanu

Să ne înțelegem: dacă m-ar fi chemat în instanță, mi-aș fi menținut același oarecare respect pe care i-l purtam. Gestul de a-și asmuți pe mine antreprenorul favorit în ideea că doar, doar o să-mi opresc documentările, m-a făcut să o văd în adevărate ei splendoare.

Pentru cei foarte interesați, iată un modus operandi. Arhitectul șef al Ploieștiului nu vrea să semneze o autorizație de construire. Constructorul solicită explicații, mai ales că același arhitect fusese entuziasmat de proiect luni de zile. Arhitectul nu-i oferă niciun temei legal.

Îl invită la birou în afara orelor/zilelor de program, îl ține uneori la discuții până la ore înaintate, îi face tot felul de aluzii, dar nu-i spune care este temeiul legal pentru care nu semnează autorizația.

Lucrurile evoluează. Constructorul solicită audiențe la primar și viceprimari. Le obține și, în timpul discuțiilor le spune acestora că dacă nu primește motivarea legală a refuzului de acordare a autorizației, se va adresa instanței și va cere primăriei despăgubiri substanțiale.

Primarul, viceprimarii fac ședințe, strâng comisii, îl întreabă pe arhitectul șef de ce nu semnează autorizația? Care este temeiul legal? Arhitectul șef nu indică niciun astfel de temei dar, separat are alte discuții cu constructorul.
Într-un mod cât se poate de tranșant îi spune acestuia să renunțe la proiect deoarece ”este o monstruozitate” și că familia acestuia va avea de suferit dacă el continua proiectul. Suferințele sunt traduse de arhitectul șef prin sintagme de genul ”dacă o să continui să ceri autorizația, copiii tăi se vor îmbolnăvi de cancer”, ori ”membri ai familei tale vor suferi accidente cumplite”.

Omul continuă să-și ceară drepturile și este posibil ca noi toți contribuabilii la bugetul Ploieștiului să-i plătim despăgubiri.

Iată aici o mostră de text scris la vremea lui: ”Nu continua investiția că o să te ia cancerul”! Plata karmică, motiv pentru blocarea unei investiții de 6.000.000 euro în Ploiești

Nimeni nu mai intelege nimic și toată lumea se întreabă: ”domne, ce se întâmplă? Care e treaba? Care e schepsisul?”. Răspunsul cel mai des: ”așa e doamna, mai… diferită. Dar să știți că e bine intenționată pentru oraș!”. Până și eu încep să cred. Să pun botul la explicație, cum se spune printre cei care se ocupă cu redactarea de texte cu insinuări la adresa tupeiștilor care scriu.

Și, când mă aștept mai puțin, mă lovește în plex adevărata explicație, adevărata formă a doamnei, sub conținutul unui e-mail anonim dar semnat, trimis ziariștilor care au avut tupeul să scrie despre doamna arhitect șef. De către cine credeți că a fost trimis?

Nu, nu de un coleg al dânsei – ăia sunt aproape toți niște foști sau actuali mafioți incompetenți care nu o apreziază la adevărata ei valoare, ca să sintetizăm opinia doamnei desprinsă din discuțiile avute cu dânsa. Nu, nu de vreun arhitect sau măcar vreun urbanist, ceva, care nu mai rezista să vadă cum o tăvălește presa interesată pe imaculata!

Nu domne, cel care sare la jugulara ziariștilor turbați este un dezinteresat de dezvoltator imobiliar, unul dintre puținii care se mai luptă cu corupția și mafia din și din jurul Urbanismului Ploieștean. Unul pe care doamna arhitect șef Cristina Herția îl recomandă ca fiind avocatul ei.

Abordarea asta de smardoi de Mimiu din partea unei doamne ce se manifestă a fi preocupată mai degrabă de alinierea astrelor și protejarea mamei Gaia recunosc, m-a descumpănit puțin. Preț de câteva clipe chiar uitasem că primăria Ploiești îi pune la dispoziție un întreg Departament Juridic, tocmai pentru a o scăpa de tentația colaborării cu ”avocați” interesați direct în vânzările de apartamente din Ploiești.

Am început deci să mă întreb de ce își bagă doamna Herția dezvoltatorul în birou de bună voie și nesilită de nimeni? Doar așa, ca să se pună într-un conflict de interese mare cât PUG-ul Ploieștiului? Doar așa, ca să-l asmută la tendon de ziarist inoportun? Neh! Nu cred! După ce mi-am luat anonima în bot, nu mai cred în bunăvoința doamnei nici dacă Mercur e retrograd.

Așa am intrat în posesia documentului al cărui transcript îl puteți citi mai jos. Documentul, pe care din motive de protejare a surselor noastre foarte bune de la Urbanism, este un răspuns al Direcției Juridice a primăriei la solicitările de clarificări al Biroului de Urbanism referitoare fix la cazul cu cancerul și plata karmică.
De unde le am? Ca să nu mai fie discuții, le am de un porumbel ”avocat particular”- sanchi, de profesie constructor care crapă de invidie când vede cum doar noi mai scriem despre aventurile doamnei în domeniul Urbanismului Ploieștean și vrea să ne fie colaborator anonim.

Citiți mai jos cum chiar colegii ei din primărie o fac muci pe doamna Arhitect șef și activitatea prodigioasă a acesteia.

Aflați cum îi recomandau să respecte legea și nu conveniențele convenabile și, bonus, cum îi recomandau să reclame la Parchet infracțiunle pe care le cunoaște cu mult înaintea domnului Marius Orășanu. De ce a așteptat ok-ul domnului pentru a o face?

De ce s-o fi pus dânsa de bună voie și nesilită de nimeni în poziția specificată de paragraful trei al răspunsului: ”Chiar și în cazul în care infracțiunea despre a cărei săvârșire funcționarul public a luat cunoștință, nu este în legătură cu serviciul în cadrul căruia își îndeplinește sarcinile, omisiunea acestuia de a sesiza organele jurdiciare poate constitui infracțiune (Omisiunea sesizării). Infracțiunea se consumă în momentul în care funcționarul public având posibilitatea de a sesiza organele judiciare, nu își îndeplinește obligația respectivă și este în formă agravată dacă fapta este săvârșită de un funcționar public cu atribuții de conducere sau de control?”.

N-o fi fost oportun pentru piața volatilă a vânzărilor de aparamente? Iată o taină mare! Întrebăm și noi, nu dăm cu paru”, doamnă, nu vă supărați!

Transcriptul bombei de la Juridic. Lectură interesantă plăcută.


”Urmare înaintării Referatelor dumneavoastră nr. 307709/11.10.2017, nr. 308734/15.11.2017 și a completărilor la acesta, înregistrate la Primăria Ploiești sub nr. PMP 26887/05.12.2017, referitoare la “cazul imobilului situat în Ploiești, ________” prin care solicitați demararea demersurilor necesare pentru revocarea/ anularea HCL nr. 359/31.10.2016 privind aprobarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu “Ridicare restricție de construire imobil locuințe colective cu birouri la parter și parcare subterană multietajată, alei acces și branșamente utilități” – ___________ Ploiești PUD, s-a dispus de către primarul municipiului efectuarea unei analize a situațiilor, datelor și faptelor, din conținutul documentului mai sus rubricat și a anexelor acestuia.

În urma analizei motivelor invocate în cuprinsul referatelor de sesizare am constatat următoarele:

 1. Procesul de informare și consultare a populației, aferent inițierii și elaborării în vedera aprobării documentației Plan Urbanistic de Detaliu “Ridicare restricție de construire imobil locuințe colective cu birouri la parter și parcare subterană multietajată, alei acces și branșamente utilități” – strada ________ PUD, ce s-a desfășurat în perioadele 11.05-31.05.2016 și 13.06-04.07.2016, a fost desfășurat conform prevederilor legale incidente în speță.
  În urma desfășurării procesului de informare și consultare a populației, au fost formulate și transmise, de către domnul ______ și doamna _______ adrese prin care își exprimă dezacordul sau critică viitorul proiect. Adresa nr. 303634/23.05.2016 a domnului _________, respectiv adresa nr. 5404/14.03.2016 a doamnei _____________, au fost înregistrate și prezentate comisiilor și persoanelor cu atribuții de decizie, împreună cu documentația depusă de solicitant – S.C:________________.
 2. Referitor la statutul de “spațiu verde amenajat” al terenului situat în Ploiești strada Bucegi nr.12, facem următoarele precizări punctuale:
  • Imobilul teren situat în Ploiești, strada Bucegi nr 12 nu este înscris în Registrul spațiilor verzi, document prevăzut de art. 16 și 17 din Legea nr 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare.
  • Documentația Plan Urbanistic de Detaliu “Ridicare de restricție de construire imobil locuințe colective cu birouri la parter și parcare subterană multietajată, alei acces și branșamente utilități” – strada __________ Ploiești PUD, are aviz favorabil de la instituția specializată în protecția mediului – Decizia nr. 4064/25.04.2016 a Agenției pentru protecția Mediului Prahova;
  de la structura specializată din cadrul autorității administrației publice locale – Aviz nr. 042/11.08.2016 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism și inclusiv de la Arhitectul șef al Municipiului Ploiești – Aviz nr. 011/11.08.2016,
  Vă precizăm, de asemenea, că prin paragraful 2 la decizia nr. 4064/25.04.2016 a Agenției pentru Protecția Mediului Prahoca se precizează expres și explicit faptul că “zona studiată în cadrul planului menționat nu face parte dintr-o arie naturală protejată declarată conform legislației în vigoare”.
  În consecință, imobilul teren din Ploiești strada _______________, nu este parte integrantă a Parcului dendrologic Mihai Viteazul.
  Vă precizăm de asemenea, că prin adresa nr. 302112/25.03.2016 a Direcției Generală de Dezvoltare Urbană/Serviciul Autorizare Construcții comunică faptul că “… terenurile situate în Ploiești (zona cuprinsă între strada _______ și strada _________în planurile PUG figurează ca fiind situate în zona de IS – instituții și servicii, terenurile fiind intabulate la categoria de curți și construcții”.
  • Prin adresa nr. 7097/02.06.2016 Societatea de Gospodărire Urbană Ploiești, urmare solicitării Direcției generale de Dezvoltare Urbană, face următoarele precizări: “suprafața identificată conform C.F. 135063 afectează aleile și spațiile verzi din perimetrul indicar de dumneavoastră însă nu putem preciza că acea suprafață face parte din parcul dendrologic Mihai Viteazul întrucât Direcția de Gestiune Patrimoniu nu a stabilit limitele exacte ale Parcului dendrologic prin HCL 197/30.05.2013”
  • Ca urmare a precizărilor făcute, Societatea de Gospodărire Urbană Ploiești / Serviciul Proiectare Desființări prin adresa nr. 7097/09.06.2016, revine și comunică următoarele: “..suprafața de teren de 1272 mp afectează trotuarul în suprafață de 43 mp și alei în suprafață de 405 mp…”
 • Prin art. 3 din Legea nr. 24 din 15 ianuarie 2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților – republicată, sunt definite “spațiile verzi”.
  Art. 3 Spațiile verzi se compun din următoarele tipuri de terenuri din intravilanul localităților:
  a) spații verzi publice cu acces nelimitat: parcuri, alei, grădini, scuaruri, fâșii plantate,
  b) spații verzi publice de folosință specilizată – grădini botanice și zoologice, muzee în aer liber, zone ambientale și de agrement pentru animale dresate în spectacolr de circ/ cele aferente dotărilor publice/ creșe, grădinițe, școli, unități sanitare sau de protecție socială, instituții, edificii de cult, cimitire/baze sau parcuri sportive pentru practicarea sportului de performață,
  c) spații verzi pentru agrement – baze de agrement, poli de agrement, complexuri și baze sportive,
  d) spații verzi pentru protecția lacurilor și cursurilor de apă,
  e) culoare de protecție față de infrastructura tehnică,
  f) poduri de agrement,
  g) pepiniere și sere.
  Concluzionând pe acest punct, constatăm ca imobilul teren situat în Ploiești, strada ______ nu se încadrează în niciuna din categoriile de “spații verzi” definite de lege, mai mult, precizăm că prin art. II din Legea nr. 135/2014 se prevede explicit faptul că “Terenurile înscrise în cartea funciară ca fiind în categoria curți-construcții, terenuri ce se află în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice nu pot fi inventariate sau declarate ca spații verzi în sensul legii, decât după îndeplinirea procedurii de expropriere conform legislației în domeniu”.

  3. Referitor la concluziile dumneavoastră privind existența “… unor aspecte privind fapte și acte care conturează suspiciuni rezonabile de fals și uz de fals în acte publice și private…” normele juridice în vigoare prevăd faptul că funcționarul public care a luat cunosștință de săvârșirea unei infracțiuni în legătură cu serviciul în cadrul căruia își îndeplinește sarcinile, are obligația sesizării de îndată a autorităților.
  Chiar și în cazul în care infracțiunea despre a cărei săvârșire funcționarul public a luat cunoștință, nu este în legătură cu serviciul în cadrul căruia își îndeplinește sarcinile, omisiunea acestuia de a sesiza organele jurdiciare poate constitui infracțiune (Omisiunea sesizării). Infracțiunea se consumă în momentul în care funcționarul public având posibilitatea de a sesiza organele judiciare, nu își îndeplinește obligația respectivă și este în formă agravată dacă fapta este săvârșită de un funcționar public cu atribuții de conducere sau de control.

  4. Prin adresele nr, PMP 26366 din 28.11.2017 și PMP 27910 din 14.12.2017, ________________ SRL a sesizat autoritatea administrativă publică locală cu privire la refuzul dumneavoastră nejustificat (exprimat în mod repetat prin Notificările nr. 304947 din 07.08.2017, 306164 din 18.08.2017 și 306633 din 14.09.2017), de a elibera autorizația de construire pentru obiectivul “Organizare de șantier, construire imobil locuințe collective cu birouri la parter și parcare subterană multietajată 2S+P+9+10 parțial, împrejmuire, amenajare incintă, branșamente utilități amplasare panou publicitar”, situate în Ploiești strada ___________, mai mult, critică faptul că refuzul eliberării autorizației de construire nu este susținut/însoțit de o motivare (calcule sau date tehnice neconforme, cu probarea neconformității) privind starea de fapt și legislația care demonstrează nelegalitatea proiectului promovat.
  În anumite condiții, refuzul nejustificat de a semna/elibera o autorizație de construire poate întruni elemente constitutive ale infracțiunii de abuz în servciu sau de purtare abuzivă, motiv pentru care vă rugăm să analizați și să evaluați situația de fapt și de drept, privnd aspectele anterior precizate, urmând să adoptați , în consecință, conduita pe care o apreciați a fi corespunzătoare din punct de vedere legal.

  5. În ceeea ce privește concluzia dumneavoastră, exprimată prin referatul nr 308734/15.11.2017 și a completărilor la acesta, referitor la faptul că “avizarea PUD s-a făcut cu încălcarea prevedrilor Legii nr 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare referitoare la calculul coeficientului de utilizare a terenului (CUT)”.

Precizăm Serviciul Juridic –Contencios, Contracte a efectuat o analiză a legalității aspectelor sesizate, implicațiile de natură tehnică, invocate de dumneavoastră, aparținând spre competentă soluționare Direcției Generale de Dezvoltare Urbană.
Din datele tehnice prezentate de solicitantul ridicării restricțiilor, prin comparare cu datele tehnice precizate și cerute de PUG aprobat prin HCL 209/1999, nu am putut constata decât faptul că acestea se încadrează în valorile cerute/impuse , respective valori POT= 70% și CUT= 6,0.

Opinăm, însă, că ar fi util/necesar la momentul emiterii autorizației de construire, să fie avute în vedere atât aspectele de ordin juridic cât și cele de ordin ethnic (calcule de determinare a POT și CUT; măsuri de protecție construcții învecinate etc.”

Ai informații care ar putea deveni o știre? Contactează-ne la: 0785 075 112, pe WhatsApp sau Signal.

Urmărește știrile Observatorul Prahovean și pe Google News!

Video Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Articole asemănătoare

Imagini de la accidentul cu o opt victime produs vineri dimineață pe Centura de Est a Ploieștiului [VIDEO]

Timp de mai bine de o oră traficul rutier a fost restricționat vineri dimineață pe Centura de Este a Ploieștiului din cauza unui accident...

Bărbat din India, depistat fără forme legale în Prahova. I-a fost interzis dreptul de a intra în România

Polițiștii de imigrări din Prahova, în urma acțiunilor întreprinse, au depistat un bărbat din India care nu a părăsit teritoriul României la expirarea perioadei...
- Publicitate -
- Publicitate -
- Publicitate -

Ultimele știri

Imagini de la accidentul cu o opt victime produs vineri dimineață pe Centura de Est a Ploieștiului [VIDEO]

Timp de mai bine de o oră traficul rutier a fost restricționat vineri dimineață pe Centura de Este a Ploieștiului din cauza unui accident...

Bărbat din India, depistat fără forme legale în Prahova. I-a fost interzis dreptul de a intra în România

Polițiștii de imigrări din Prahova, în urma acțiunilor întreprinse, au depistat un bărbat din India care nu a părăsit teritoriul României la expirarea perioadei...

Blocaj rutier pe DN1A, la Cheia. Șoferii stau de două ore [FOTO]

Vremea rea dă bătăi de cap în continuare șoferilor care tranzitează județul Prahova, în timp autoritățile par depășite deja după primele 24 de ore...

Trasee TCE deviate sâmbătă din cauza meciului de pe Ilie Oană

Sâmbătă, 28 ianuarie 2023, pe stadionul Ilie Oană din Ploiești se va desfășura meciul de fotbal  dintre Petrolul Ploiești și Chindia Târgoviște. Ca  urmare  a ...

Troiene pe drumurile județene din sudul județului Prahova. Intervenție dificilă a drumarilor din cauza viscolului

Drumarii care se ocupă de deszăpezirea drumurilor județene din zona de sud a Prahovei fac eforturi uriașe pentru a menține deschisă circulația rutieră. Din cauza...
Parteneri
MindArchitect
- Publicitate -