scoala eroilor

Școala din Lipăneşti, denumită Școala Eroilor, a fost construită din fondurile statului și cu ajutorul cetățenilor în memoria celor căzuți pe front în primul război mondial.

 

Înainte de finalizarea acestei construcții, copii din satul Sipotu şi Lipăneşti se duceau la şcoala din comună Boldeşti parcurgând o distanță de peste 4 km, însă nici aici nu era o școală anume construită, ei învățau într-o sală de clasa insalubra cu preotul din sat.

Copii din Lipăneşti au învățat carte şi în hanul lui Mizileanu, unde se găsește în prezent proprietatea lui Gheorghe Vasilescu. Odată cu finalizarea construcției localului Primăriei s-au anexat aici o sală de clasă de dimensiuni reduse și două cămăruțe servind ca locuință pentru învățător. Aici au învățat copiii până în anul 1927.

 

La început, la şcoala Lipăneşti a activat un număr de patru cadre didactice, mai târziu au fost 19 cadre didactice, iar în prezent 18 cadre didactice.

Această şcoală, deşi avea cinci săli de clasă, nu a putut satisface nevoile mereu crescânde ale desfășurării învăţământului primar şi general, astfel că lipăneştenii au hotărât într-o adunare generală din toamna anului 1964 să se construiască şi la această şcoală încă patru săli de clasă.

Acest proiect a fost realizat între anii 1965-1967. În anul 1967 Şcoala Eroilor a fost dotată cu mobilier nou, materiale didactice şi aparatură necesare desfăşurării unei bune activităţi instructiv-educative. În anul 2008 Primarul comunei a luat decizia că în şcoala să fie instalate 2 centrale termice, construirea unui grup sanitar modern, iar în anul 2009 toate geamurile au fost schimbate cu geamuri termopan, pentru a asigura condiţii optime elevilor.

Datorită evenimentelor petrecute în incinta şcolii, în perioada primului război mondial, Consiliul Local la propunerea primarului în exerciţiu, a hotărât să se ridice un monument dedicat eroilor constituind un omagiu adus eroilor căzuți pe front în primul război mondial de către primul om al comunei şi tot datorită acestor evenimente şcoala a căpătat numele de ŞCOALA EROILOR.

Şcoala Zamfira a fost ridicată cu resurse locale de către Spirea Sorescu, fost prefect al judeţului Prahova până în anul 1933. înainte de construcţia acestei şcoli, neavând un local propriu de şcoală, copii din Zamfira şi Satu-Nou care aveau dorinţa să înveţe carte mergeau la şcoala din comuna Măgurele, parcurgând o distanţă de 6-7 km, iar mai târziu, o perioadă bună de timp au învăţat în sălile anexate la localul Primăriei, până să fie gata construcţia şcolii Zamfira.

La început, scoala Zamfira avea în componenţă doar două clase, urmând ca în anul 1964 să se îmbogăţească inventarul acestei şcoli cu încă trei săli de clasă, sala de lectură, cancelarie, camera pentru material didactic, biblioteca şi un laborator de fizică, chimie şi biologie.

În prezent totalul sălilor de clasă este de cinci clase dotate în parte cu mobilier nou, cu materiale didactice şi aparatură corespunzătoare desfăşurării unei bune activităţi şcolare. Aici activează 10 cadre didactice.

În comună funcţionează două grădiniţe, una la Lipăneşti construită în jurul anului 1980 în care activează patru educatoare. Construcţia are în componenţă două săli de clasă, două săli pentru garderoba, două holuri, două încăperi cu câte două grupuri sanitare moderne. Clădirea este construită cu un nivel, modernizată după 1996. În curte se află spaţii de joacă pentru copii dotate în acest scop. La această grădiniţă activează trei educatoare.

Menţionăm că până la primul război mondial, numărul copiilor care frecventa şcoala reprezenta un procent scăzut din numărul copiilor de vârsta şcolară. Acest procent a crescut după război, iar în timpul crizei economice din anii 1929-1933 frecvenţa era slabă. În prezent frecvenţele copiilor la şcoală este de sută la sută, cu toate că în comună sunt multe famili de rromi care în comparaţie cu alte comune au o frecvenţă destul de bună, ba chiar unii dintre ei au reuşit să urmeze studii superioare.

Pentru ca procesul de învăţământ să se desfăşoare în bune condiţii, conducerea administraţiei publice locale, care se afla în fruntea comunei din anul 1996, a făcut eforturi mari împreună cu consiliul local, printr-o bună direcţionare a banilor şi investind cu eficienţă în scopul întreţinerii instituţiilor de învăţământ în bune condiţii de funcţionare modernizându-le şi înfrumuseţându-le.