casierie.jpg

În această perioadă, Electrica Furnizare le cere clienților să-și reînnoiască documentația pentru încheierea unor noi contracte de furnizare a energiei electrice. La solicitarea observatorulph.ro, conducerea companiei a transmis lista actelor necesare pentru această procedură, care a stârnit numeroase controverse

 

Documentele care trebuie puse la dispozitia furnizorului de catre clientul casnic in vedere incheierii contractului de furnizare a energiei electrice sunt prevazute la art. 23 din Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clientii finali, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 64/2014.

Te-a speriat plicul de la Electrica Furnizare? Iată ce drepturi ai

 

Aceste sunt:

  • Cererea de încheiere a contractului cuprinzand datele de contact, declaratia pe propria raspundere ca in spatiul respectiv desfasoara numai activitati casnice, precum si optiunea clientului privind tipul de tarif aplicat (in cazul contractului reglementat), respectiv oferta-tip aleasa, in cazul in care clientul accepta o oferta tip;
  • Actul de identitate (se prezintă în original şi se depune în copie);
  • Actul de proprietate sau alt document care să ateste dreptul locativ asupra spaţiului care face obiectul locului de consum respectiv (documentul se prezintă în original şi se depune în copie);
  • În cazul în care clientul nu deține un astfel de document, sau documentul respectiv nu are caracter definitiv, dar acesta declară pe propria răspundere că folosește legal imobilul ce reprezintă locul de consum, atâta timp cât locul de consum nu este revendicat de o altă persoană, furnizorul poate încheia contract de furnizare a energiei electrice pe durată limitată de timp, de cel mult un an, cu posibilitate de prelungire. În acest caz, solicitantul trebuie să constituie o garanție calculata conform unei procedure aprobata de ANRE.
  • Acordul scris al proprietarului de drept al spațiului, în cazul în care solicitantul are calitatea de chiriaș / concesionar sau o altă calitate similară care atestă dreptul de folosință temporară a locului de consum, dacă această mențiune nu se regăsește înscrisă în actul de deținere a spațiului;

In situatia in care au intervenit schimbari in ceea ce priveste datele clientului (modificarea adresei de domiciliu, schimbari de nume in urma casatoriei/divortului/alta situatie) sau in legatura cu dreptul sau legal asupra spatiului, modificarea datelor contractuale la locul de consum se face in baza documentelor justificative depuse de client, respectiv de noul solicitant.

Rămâi fără curent dacă nu reînnoiești contractul cu Electrica? Răspunsul companiei

Referitor la modalitatea de transmitere/depunere a documentelor necesare incheirii contractelor, societatea noastra a pus la dispozitia clientilor si potentialilor clienti multiple canale de comunicare (puncte relatii cu clientii, posta, e-mail, fax, formulare online).

Pe site-ul www.electricafurnizare.ro exista o sectiune dedicata incheierii contractelor http://www.electricafurnizare.ro/clienti/incheie-un-contract-online/ . Prin intermediul aceastei pagini, clientii pot descarca cererea de incheiere contract (in care sunt precizate documentele necesare furnizorului pentru incheierea contractului), pot incarca si transmite furnizorului documentele respective.   

S. Electrica Furnizare S.A.

 

 

Național
  • Luni, 25 Septembrie 2017
  • De Georgiana Kelemen

Hidroelectrica, listată la Bursă

Ministrul Energiei, Toma Petcu, a declarat, sâmbătă, la Alba Iulia, că a prezentat săptămâna trecută o notă de informare în Guvern privind listarea a 10% din acțiunile Hidroelectrica, procentul...