Sinteza Raportului de inspectie 20.09.-14.10.2021 pe Directiva SEVESO la PETROTEL-LUKOIL S.A.

0

În perioada 20.09.-14.10.2021, o echipă formată din reprezentanţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Prahova si a Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul Judeţean Prahova a efectuat o inspecţie planificată la Petrotel – Lukoil S.A.

Tematica de control a vizat :

– verificarea stadiului implementarii prevederilor Legii 59/2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase;

– informarea publicului;

– stadiul realizarii masurilor trasate cu ocazia controlului anterior;

– componente ale SMS: control operational si managementul schimbarii, in conformitate cu ordinul comun MMAP-1178/19.07.2021,MAI-22209/20.07.2021,Ministerul Economiei Antreprenoriatului si Turismului- 1143/22.07.2021;

– verificarea in teren a amplasamentului;

– obligatiile operatorului conform cerintelor ce decurg din prevederile Legii nr.59/2016 si a legislatiei conexe.

Sumarul constatările rezultate în urma controlului au fost urmatoarele:

-Referitor la informarea publicului, privind activitatea operatorului SEVESO, este realizata prin  Editia 8/27.04.2021 a brosurii “INFORMAȚII CARE TREBUIESC COMUNICATE PUBLICULUI PRIVIND MĂSURILE DE SECURITATE ÎN EXPLOATARE ȘI COMPORTAMENTUL ÎN CAZ DE ACCIDENT MAJOR”; aceasta a fost intocmita cu respectarea prevederilor art.14 si Anexei 6 din Legea nr. 59/2016 si a fost distribuita Institutiei Prefectului judetului Prahova, Primariei Ploiesti si primariilor  localitatilor riverane, unitatilor care deservesc publicul, operatorilor economici (din incinta amplasamentului, care efectueaza lucrari in amplasament si riverane amplasamentului), cu mentiunea ca se va distribuii si asociatiilor de locatari si unitatilor de invatamant din zonele de planificare la urgenta; aceasta editie este postata si pe site-ul societatii: www.petrotel.ro, sectiunea DOCUMENTE considerandu-se asigurarea unei forme continue de informare a publicului interesat; forma actuala a informarii publice a fost adoptata ca fiind editia 7/27.11.2020 si prezinta sursele unde pot si obtinute informatii suplimentare, persoane de contact respectiv adresa de e-mail si numar de telefon la dispozitia publicului;

– Pana la data realizarii controlului nu au fost inregistrate observatii/sesizari/solicitari din partea publicului, nici in format electronic si nici in format scris.

– Planul de Urgenta Interna se testeaza si se evalueaza prin exercitii organizate de catre operator, desfasurarea exercitiilor se executa in baza Graficului anual intocmit de responsabilul in domeniul managementului securitatii si aprobat de catre conducere. „Graficul de exercitii de testare a Planului de Urgenta Interna” pentru anul 2021este transmis catre ISUJ Prahova. Acesta, in aplicatiile propuse cuprinde toate tipurile de riscuri (incendiu, explozie, emisii de gaze toxice etc.)

Fiecare exercițiu a fost evaluat de personalul special desemnat în acest scop, pe baza unui Raportul întocmit după executarea fiecărui exercițiu.

– Societatea detine Planul de Urgenta Interna- Editia 6/august 2021 si Raportul de securitate Editia 6/august 2021  intocmite de catre IPROCHIM SA si inaintate catre autoritatile competente;

– In baza documentatiei au fost emise de catre INSEMEX Petrosani – GANEX,  exista emise atestatele pentru instalatii aflate in zone potential explosive (pentru instalatii din arii periculoase Ex) examinate ,,in situ”;

– Referitor la Controlul operational

In vederea exploatarii in conditii de siguranta, la data controlului, operatorul are elaborate si puse in aplicare proceduri si instructiuni la nivelul intregului amplasament, care acopera toate tipurile de actiuni care se desfasoara in mod curent in exploatarea obiectivului, cum ar fii:

– accesul in amplasament;

– exploatarea instalatiilor, proceselor, echipamentelor;

– situatii de urgenta.

– In cee ace priveste gestionarea si controlul ricurilor legate de echipamentul invechit din amplasament si de coroziune este aprobata prin decizie Grupul de Lucru pe Coroziune, scopul grupului fiind realizarea si adaptarea “Listei de bucle predispuse la coroziune”, gestionarea si controlul riscurilor legate de procesul de se realizeaza prin monitorizarea continua a buclelor de coroziune si prin verificari realizate la revizia echipamentelor sub presiune (ISCIR) sau fara presiune (NON ISCIR).

– Operatorul are inventariate echipamentele din cadrul amplasamentului, in Regulamentele de functionare ale instalatiilor, Capitolul 3. Utilejele tehnologice de baza si echipamentele de automatizare ( Utilaje statice, utilaje dinamice) se regasesc la Subacapitolul 3.9 sub forma de liste cu date tehnice, existand adoptate strategii si metodologii proprii de monitorizare si control a starii echipamentelor.

– Mentenanta si intretinerea elementelor critice ale instalatiilor, se fac in baza unor regulamente si Proceduri operationale/instructiuni ale sistemului de management integrat implementat .

– Evidenta asupra operatiunilor de mentenanta si intretinere se tine prin documentatia tehnica care se ataseaza la Cartea tehnica a echipamentului conform Prescriptii tehnice ISCIR si prin Liste cu evidenta reparatiilor la utilajele dinamice, statice, echipamente electrice si AMC care sunt tinute in sisteme electonice implementate la nivelul operatorului.

– S-a verificat in teren prin sondaj unele sisteme de detectie/ semnalizare, limitare si stingere a incendiilor aferente fiecarei instalatii tehnologice evidentiindu-se modul de functionare a  acestora.

– Exista elaborate si operabile Instructiuni proprii privind modul de efectuare a instruirilor de Securitate si sanatate in munca si a instructajului pentru situatii de urgenta. Instruirile se realizeaza periodic, conform graficelor de instruire periodica precum si suplimentar cu prevederile instructiunilor proprii, procedurilor de lucru in conditii normale si in situatii de urgenta.

-Este implementat si mentinut un sistem de permise de lucru fiind elaborate instructiuni proprii pentru realizarea lucrarilor. Permisele de lucru cu foc se tin sub forma de register, acestea regasidu-se letric in fiecare instalatie si se intocmeste si Registrul de evidenta a permiselor de lucru cu foc care se regaseste la Dispeceratul SPSU .

– Operatiile de blindare si cele de deblindare sunt consemnate in Registrul de evidenta a operatiilor de blindare/deblindare, acestea fiind regasite in fiecare instalatie tehnologica ( prin sondaj s-a verificat registrul de blinde al Instalatiei FCC-FG-CC ). Registrul de blinde contine pe prima pagina , mentiuni cu privire la situatiile cand este obligatorie blindarea;

– Pe parcursul anului 2020 s-a desfasurat audit intern in toate compartimentele organizatiei / toate procesele sistemelor de management, in perioada 19 – 30.10.2020 in baza Procedurii de Audit intern al Sistemelor de Mangement P-SI-05 , editia 5/27.09.2017. In Raportul de audit s-au formulat observatii si recomandari, atat cu caracter general, cat si specifice fiecarui sistem / fiecarui sector al organizatiei, nefiind specificate neconformitati.

– Referitor la Managementul pentru modernizere / managementul schimbarilor exista elaborate si implementate o serie de proceduri care prezintă metodologia de proiectare şi dezvoltare a produsului / procesului.

S-au analizat masurile stabilite in rapoartele de inspectie anteriore, controlul finalizandu-se prin întocmirea şi semnarea Raportului de inspecţie în care au fost consemnate constatările rezultate în urma verificării amplasamentului şi analizării  documentelor şi informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor de control si au fost formulate masuri in vederea reducerii riscului si de mentinere a acestuia la nivel acceptabil.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0785 075 112 pe WhatsApp sau Signal.

Vreau să mă abonez la serviciul de mesagerie WhatsApp - Trimite un mesaj pe Whatsapp cu textul VREAU SĂ MĂ ABONEZ la numărul de telefon la 0785 075 112

Lasă comentariul tău. Click AICI

Comentariul tău
Numele tău