IMG_2528.JPG

Concursul Naṭional „ŞTIINTE ŞI TEHNOLOGII” Ediţia aVII-a s-a bucurat de o mare popularitate în rândul elevilor şi profesorilor. Acest proiect sprijină elevii din liceele tehnologice să dobândească noi competenţe ştiinţifice şi de valorizare personală, într-o abordare interdisciplinară.

 

Concursul s-a desfăşurat pe data de 01.06.2017, la Colegiul Tehnic „Elie Radu”,Municipiul Ploiesti, înregistrand un număr de 650 participanti: 500 elevi si 150 cadre didactice venite din 27 de judeṭe din  ţară.

S-a urmărit manifestarea unei atitudini responsabile faţă de domeniul ştiinţific, valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice, implicarea în promovarea inovaţiilor ştiinţifice şi tehnice, angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane şi participarea la propria dezvoltare profesională, realizarea de exemple de bună practică pentru creşterea atractivităţii învăţământului profesional şi tehnic. Secţiunile concursului au fost:

  • NOI DIMENSIUNI ALE CUNOASTERII: fizica(aplicata si teoretica), chimie, biologie
  • TEHNOLOGIILE SECOLULUI  XXI: INFORMATICĂ, DISCIPLINE TEHNICE – informatica, mecanic, electric, roboti şi alte specializari, energii regenerabile.
  • LIMBILE STRAINE PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI TEHNOLOGIE- engleza si franceza
  • ASTAZI MICI, MAINE CERCETATORI! proiecte de stiinte aplicate pentru elevii de gimnaziu (tehnic si stiintific)

    La eveniment au fost  invitati: domnul Consilier Superior La Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice Voicu Mihai, domnul Profesor Universitar Prodecan Sota Ion Facultatea de Instalatii Bucuresti,  domnul profesor universitar Calota Facultatea de Instalatii Bucuresti, doamna Inspectoare de Biologie Silvia Olteanu, doamna Inspectoare de Fizica Radu Adriana ISJ Prahova, doamna Danulescu Dana - reprezentantul Petrotel-Lukoil,  Doamna Turlea Madalina Manager de formare S.C. Michelin S.A, Inginer automatist S.C. Michelin S.A., d-na Iliescu Liliana consilier al Primariei Ploiesti

 

Partenerii concursului au fost Primaria Ploiesti, Inspectoratul Scolar Judetean Prahova

Lucrările elevilor  au fost evaluate in cele 14 sectiuni de către juriu conform fiselor de evaluare prezentate in regulamentul concursului. Juriul  a fost format din profesori universitari, profesori de liceu și specialişti. La sfârșitul concursului s-au organizat dezbateri, comunicări stiințifice ale profesorilor universitari care au promovat cele mai noi tehnologii.

Pentru fiecare sectiune s-au  acordatat trei premii(I,II,III), mentiuni si premii speciale conform regulamentului concursului. Sponsorii S.C.PETROTEL- LUKOIL S.A., S.C.MICHELIN ROMANIA S.A. si S.C. PROCTER & GAMBLE S.A. au acordat premii in bani la primii trei clasati de la fiecare sectiune.

 

Credem ca calitatea specialiştilor integraţi în colectivele de lucru ale proiectului constituie un argument pentru reuşita deplină a programului şi pentru o viabilitate ridicată a acestuia.Ca oportunitate, putem adăuga şi faptul că părinţii elevilor au încredere în autoritatea morală şi profesională a şcolii implicate şi îşi exprimă acordul ca proprii lor copii să participe la proiecte organizate de şcoala

Coordonator proiect, Prof. Dana Constantinescu

IMG_2387.JPG

 

                    IMG_2425.JPG                   IMG_2536.JPG                                       IMG_2509.JPG