parc

Avand in vedere articolul difuzat in data de 30mai 2016 de publicatia online Observatorulph.ro sub titlu de ,,Se trag sfori pentru un bloc in Piata Mihai Viteazul’’ scris de Marius Nica, care contine, in opinia noastra, informaţii eronate cu privire la situatia de fapt expusa publicului.

 

În virtutea dreptului la replică, vă transmitem mai jos punctul de vedere al Subscrisei societati cu privire la subiect, precum şi solicitarea de a-l publica, pentru a rectifica informaţiile eronate prezentate de dvs.

Intelegem sa va subliniem inca de la inceput ca subscrisa-societate detinem in proprietate imobilul-teren situat in Ploiesti, str. Bucegi, nr.4, judet Prahova, situat in intravilan, categoria de folosinta curti-constructii (CC), in suprafata de 469 mp , conform titlului de proprietate reprezentat de “Act de adjudecare “ nr.207 din 03.11.2015 eliberat de BEJ Marius Adrian Negreanu din Bucuresti, in dosarul de executare silita nr. 207/2012.
Anterior dobandirii in proprietate de catre noi, acest teren a facut obiectul restituirii in natura catre fostul proprietar, in baza unei dispozitii emise de primarul Municipiului Ploiesti, fata de care s-a intocmit si proces verbal de punere in posesie ce a avut la baza avizele de specialitate, astfel incat proprietarul sa se poata bucura de toate prerogativele dreptului de proprietate, inclusiv de a construi pe acesta (intelegem sa va subliniem ca interdictia de construire reprezinta un impediment la restituirea in natura a terenurilor).
Acest imobil este inscris in cartea funciara nr. 124910 a Municipiului Ploiesti. Atasam in acest sens, extras din cartea funciara, inscris care atesta calitatea noastra de proprietar al acestui imobil si, implicit, de persoana vatamata prin publicarea articolului la care am facut referire mai sus.
La data de 04.11.2015 am adresat o cerere Primariei Ploiesti, Directia de Urbanism, inregistrata sub nr. 307988 prin care am solicitat emiterea unui certificat de urbanism- relatii teren prin care ni s-au certificat urmatoarele aspecte:
1. Folosinta actuala a terenului este curti-constructii;
2. Conform situatiei existente in teren, folosinta este aceea de spatii verzi Parc si alei pietonale, destinatia terenului conform planurilor urbanistice actuale fiind aceea de zona centru civic cu interdictie de construire pana la elaborarea PUZ/PUD;
3. Printre utilizarile premise de construire pe terenul indicat se regaseste cea de “locuinte”.
Cu toate acestea, ni se aduce la cunostinta ca prin Legea nr. 135/15.10.2014 care modifica/completeaza art.18 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi se introduce alin.9 care prevede ca “ terenurile inscrise in cartea funciara ca fiind categoria curti-constructii, terenuri ce se afla in proprietatea privata a persoanelor fizice sau juridice, nu pot fi inventariate sau declarate ca spatii verzi, in sensul legii, decat dupa indeplinirea procedurii de expropriere, conform legislatiei in domeniu.”.
Am apreciat ca, in conformitate cu aceste dispozitii legale, cata vreme autoritatea administrativa nu a procedat la inventarierea acestui teren si nu a demarat vreo procedura de expropriere, acest teren nu poate fi declarat spatiu verde, asa cum apare mentionat in cuprinsul certificatului de urbanism.
Mai mult decat atat, precizam ca aceasta mentiune nu se raporteaza la situatia de fapt existenta in teren (daca se verifica in teren se observa doar ca pe terenul proprietatea noastra este crescuta vegetatie, fara insa a fi vorba despre un spatiu verde amenjat, cu atat mai putin despre alei pietonale, etc) si nu se intemeieaza, in mod legal, pe niciun temei legal, neexistand mentionat in cuprinsul documentatiilor urbanistice ( HCL 209/1999- Regulamentul local de urbanism si Planul Urbanistic General ). Aceasta mentiune reiese din urmatoarele explicatii existente in cuprinsul certificatului de urbanism, ca a fost efectuata la momentul intrarii in vigoare a Ordonantei nr.114/17.10.2007 care a modificat si completat OUG nr.195/2005 privind protectia mediului.
Autoritatea administrativa, observand aceste dispozitii pe care le apreciaza contrare, evident numai in interesul acesteia, ne aduce la cunostinta ca a intocmit un Referat catre Serviciul Juridic al Primariei Municipiului Ploiesti, in care a solicitat clarificarea acestei situatii si indicarea modalitatii de eliberare a certificatului de urbanism, respectiv a autorizatiei de construire pentru imobilul in cauza, motivand ca pana la aceasta data nu detin un punct de vedere al Serviciului Juridic .
Ulterior, la data de 10.12.2015, am solicitat emiterea unui certificat de urbanism in scopul “Construire imobil locuinte colective, imprejmuire, bransamente utilitati” , avand in vedere ca aceasta era una din utilizarile premise cu privire la acest imobil-teren. Raspunsul Primariei Municipiului Ploiesti nr. 308852/28.12.2015 a constat in faptul ca s-a inaintat catre Serviciul Juridic Contencios, Contracte din cadrul P.M.P. un referat pentru a i se comunica daca se poate emite certificatul de urbanism in scopul solicitat de subscrisa-societate reclamanta, urmand sa ni se comunice rezolutia si autoritatea administrativa sa procedeze ca atare.
La data de 21.01.2016 , inregistram sub nr.48 o noua solicitare de emitere a unui raspuns avand ca obiect eliberarea certificatului de urbanism, la care, la data de 18.02.2016 ni se comunica de catre Directia Generala de Dezvoltare Urbana, Serviciul Autorizatii Constructii, adresa cu nr. 001444. Ni se aduce astfel la cunostinta ca exista posibilitatea emiterii Certificatului de Urbanism pentru scopul solicitat numai in situatia in care terenul nu esteprevazut ca spatii verzi in documentatiile de urbanism, concluzionand ca se poate emite certificat de urbanism pentru scopul solicitat.
La data de 24.02.2016, reluam, de data aceasta increzatori, procedura de emitere a certificatului de urbanism avand ca scop “Construire imobil locuinte colective, imprejmuire, bransamente utilitati” pentru terenul din strada Bucegi, nr. 4, Ploiesti, inscris in CF nr.124910, avand numar cadastral 8711. Insa, cu stupoare, ni se comunica la data de 25.03.2016 o notificare din partea Directiei Generale de Dezvoltare Urbana din cadrul Primariei Ploiesti, prin care ni se restituie documentatia prezentata in vederea obtinerii certificatului de urbanism deoarece pana la primirea unui raspuns fara echivoc din partea Serviciului Juridic Contencios, Contracte cu privire la posibilitatea emiterii certificatelor de urbanism pentru construire in zona, nu poate sa dea curs solicitarii noastre.
Am reiterat in luna aprilie 2016 cererea de eliberare a unui certificat de urbanism in vederea obtinerii autorizatiei de construire, iar la aceasta ultima cerere nu am primit pana in acest moment niciun raspuns desi termenul legal a trecut de mult.
Fata de toata aceasta situatie, va rugam sa observati faptul ca nu numai ca nu am primit certificatul de urbanism solicitat, dar nu primim nici macar un raspuns clar si concis pentru a putea actiona in consecinta, singurul rezultat obtinut este acela ca drepturile noastre de proprietari deplini sunt vatamate in mod grav, interesele societatii noastre fiind afectate prin incalcarea dreptului de proprietate si neexercitarea atributelor acestuia. Nu ne poate fi opusa pasivitatea autoritatii competente, respectiv a Primariei Ploiesti, prin directiile de specialitate din subordine care incearca sa arunce responsabilitatea de la una la cealalta si incearca sa gaseasca diferite scuze prin trimiterea adreselor intre acestea, cata vreme societatea noastra a efectuat toate demersurile legale, in mod constant si insotite de toate documentele aferente acestora.
Potrivit prevederilor art. 25 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, care reglementeaza atributiile autoritatilor administratiei publice locale “ Consiliul local coordoneaza si raspunde de intreaga activitate de urbanism desfasurata pe teritoriul unitatii administrative-teritoriale si asigura respectarea prevederilor cuprinse in documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism “. Mai mult decat atat, se observa ca toate notificarile transmise subscrisei-societati de catre Primaria Municipiului Ploiesti sunt asumate, respectiv semnate si stampilate de catre aceiasi functionari. Prin aceste notificari se observa faptul ca s-a urmarit doar tergiversarea solutionarii cererii societatii noastre, si anume:
a) Prin prima notificare ni se transmite faptul ca s-a inaintat catre Serviciul Juridic un referat (28.12.2015);
b) Prin cea de-a doua, ni se duce la cunostinta ca Serviciul Juridic a raspuns ca exista posibilitatea emiterii certificatului de urbanism, concluzionand ca se poate elibera acest certificat (18.02.2016);
c) Prin cea de-a treia, apreciaza ca este nevoie de un raspuns fara echivoc din partea Serviciului Juridic, inaintand, in acelasi timp, o adresa catre S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. pentru clarificarea situatiei de fapt (25.03.2016);
Nu se pot considera argumente intemeiate ceea ce este mentionat in cuprinsul notificarilor, fiind vorba despre servicii din subordinea aceleiasi autoritati, iar in ceea ce priveste SC SGU SRL, nu intelegem care este relevanta, utilitatea si legalitatea raspunsului acestei institutii care sa aiba incidenta in eliberarea certificatului de urbanism.
Consideram ca ne este incalcat dreptul de proprietate dobandit in mod legal cat si interesul social avand in vedere ca prin refuzul autoritatii se blocheaza procedura de autorizare a constructiei de locuinte colective care apreciem ca respecta strategia de dezvoltare a orasului, precum si faptul ca suntem prejudiciati prin blocarea investitiei efectuate prin cumpararea acestui teren. Nu este echitabil, legal si nici moral ca societatea noastra sa isi respecte toate obligatiile legale si fiscale ce ii revin, sa suporte pierderi financiare prin blocarea unei sume importante reprezentand contravaloarea acestui teren, lipsa de folosinta de care suntem vaduviti prin imposibilitatea de edificare si fructificare a imobilului preconizat a se edifica pe acest teren.
Suplimentar fata de cele expuse, publicatia dvs. lasa sa se intealeaga ca am beneficiat de “ajutorul” administratiei publice locale in obtinerea certificatului de urbanism cand, in realitate, situatia este tocmai pe dos. Datorita incompetentei si superficialitatii de care da dovada administratia locala suntem in imposibilitatea de a demara investitia fata de care am avansat deja fonduri banesti, motiv pentru care vom solicita sprijinul instantelor judecatoresti in respectarea drepturilor noastre.
Studiul de caz postat de dvs. in realitate nu este unul veritabil, ci doar o aplicare matematica a unor coeficienti, POT si CUT, prevazuti in Planul Urbanistic General pentru zona respectiva.
Ne exprimam nemultumirea si cu privire la faptul ca in publicatia dvs. au aparut informatii si documente ce ne privesc, fara a ne fi fost solicitat un punct de vedere cu privire la aceasta situatie. Mai mult decat atat, certificatul de urbanism-relatii teren a fost publicat partial – numai prima pagina, in timp ce pe pagina a 2-a apare mentiunea referitoare la imposibilitatea declararii unui teren ca spatiu verde fara a se proceda la expropriere in acest scop si din care rezulta fara putinta de tagada ca autoritatea pblica locala, prin directiile sale din subordine, bajbaie, facand mentiuni si aprecieri ce se contrazic si din care nu se poate intelege nimic.
Ne exprimam, de asemenea, nemultumirea referitoare la faptul ca un document destinat noua ca si solicitant a ajuns in posesia dvs. (si pe deasupra prezentat partial, numai acea parte care poate constitui un subiect de presa) si cum o adresa interna intre doua servicii (directii) din cadrul Primariei a ajuns in posesia dvs. iar noi, care eram vizati de continutul acesteia, am luat cunostinta prin intermediul publicatiei dvs..
Motiv pentru care apreciem ca se impune admiterea solicitarii noastre de a publica acest drept la replica, pentru a rectifica informaţiile eronate prezentate de dvs., in sensul ca am beneficiat de “ajutorul” administratiei locale in vederea edificarii unui bloc in Parcul Mihai Viteazul cand, in realitate, nu ne-am confruntat decat cu piedici din partea autoritatilor locale.

Cu stima,
Director General