Nereguli majore la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Adulți cu Handicap Urlați. Conducerea a fost demisă

0
URLATIANCHETA_025d0.jpg

URLATIANCHETA_025d0.jpg

Conducerea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Adulți cu Handicap (CRRNPAH) Urlați a fost demisă după un control al Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA). Anul trecut, patru pacienți au murit.

În  luna noiembrie, ministrul Muncii și Protecției Sociale, Violeta Alexandru a efectuat o vizită la centru și a solicitat o amplă acțiune de verificare a situației persoanelor cu dizabilități din cadrul CRRNPAH Urlați.

Controlul s-a derulat pe o durată de două săptămâni și a vizat verificarea amănunțită a standardelor specifice de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități, atât sub aspectul calității vieții, dar și al respectării drepturilor beneficiarilor.

Constatări:

• supradimensionarea numărului de beneficiari rezidenți: 175 față de limita maximă de 50 beneficiari;
• proceduri de lucru formale (nu respectă realitatea activităților din Centru), deficitare și neavizate de către DGASPC Prahova;
• registrele/evidențele Centrului sunt formale, inexacte și incomplete
• există un singur psiholog în Centru, absolvent de studii de specialitate în anul 2017, a cărui experiență ”nu permite realizarea unor intervenții eficiente”;
• locația Centrului este complet izolată, la 7 km de orașul Urlați, accesul făcându-se pe un drum deluros și neasfaltat;
• preponderent nu se asigură spațiul minim necesar pentru un beneficiar/cameră și sunt utilizate paturi suprapuse în ciuda riscurilor de accidente;
• nu se asigură sub niciun aspect intimitatea beneficiarilor, inclusiv la nivelul băilor;
• nu s-a asigurat management de caz pentru niciunul dintre beneficiarii Centrului;
• evaluări formale ale activității și respectării standardelor;
• hrana și servirea se realizează ”în grabă, în vase de metal”, în timp ce medicația se administrează beneficiarilor încolonați, cu apă din aceeași cană, la ieșirea din cantină;
• nu s-au realizat evaluări medicale periodice medicale ale beneficiarilor (subzistă grave afecțiuni medicale și stomatologice netratate);
• beneficiarii acordă îngrijire, hrană și toaletare altor beneficiari cu dizabilități severe în schimbul obținerii de mici beneficii din partea personalului (țigări, bani);
• activități de recuperare și reabilitare inexistente, dublate de raportări formale și inexacte;
• utilizarea izolatorului ca mijloc de pedeapsă;
• beneficiarii nu își cunosc drepturile și nu sunt capabili să sesizeze sau înțeleagă situațiile de nerespectare a acestora deoarece nu au fost informați;
• personalul nu cunoaște și nu deține proceduri concrete de acțiune în situații de risc;
• utilizarea beneficiarilor în activități inadecvate precum igienizarea băilor este considerată de personal o activitate de ”încurajarea a atașamentului între beneficiari” și nicidecum ca o formă de exploatare;
• registrele de evidență a cazurilor de abuzuri, violență, exploatare, sesizări și reclamații nu conțin consemnări;
• accesul beneficiarilor în afara Centrului este sever restricționat și discreționar;
• s-au înregistrat 4 decese pe parcursul anului 2019 ce fac obiectul cercetărilor penale

Măsuri directe:

• Revocarea din funcție a directorului CRRNPAH Urlați;
• Revocarea din funcție a coordonatorului personalului de specialitate
• Refacerea planului de restructurare a Centrului în concordanță cu situația reală a beneficiarilor;
• Reevaluarea nevoilor individuale a beneficiarilor, întocmirea de planuri de intervenție concrete, reale și orientate pe obiectivul dezinstituționalizării;
• Sesizarea Parchetului Prahova și IGPR în cazul decesului beneficiarului M.S;
• Solicitare oficială adresată Consiliului de Monitorizare în legătură cu măsurile luate în urma notificării cu privire la decesele din Centru.

sursa: www.bucurestibusiness.ro

*Contactează Redacția Observatorulph.ro pe WhatsApp la: 0726.221.596

Publică aici opinia ta

Comentariul tău
Numele tău