În această după-amiază, comisia de sport a CSM Ploieşti a ratificat penalizările care vor fi dispuse în cazul echipei de handbal feminin senioare a clubului, ca urmare a rezultatelor slabe din luna februarie. Astfel, ţinându-se cont de raportul întocmit de staff-ul tehnic al echipei, care a avut în vedere prestaţia jucătoarelor atât la meciuri, cât şi la antrenamente, s-au dictat penalizări ce vizează salariul sportivelor pe luna în curs, între 25% şi 40%, după cum urmează:

- 25% - Dragica Tatalovic, Elena Şerban, Ramona Farcău, Iryna Burtea-Shutska, Ivana Bozovic, Alla Sheiko;

- 30% - Andreea Chiricuţă, Nicoleta Tudor, Daciana Balaban, Mihaela Tivadar, Marina Dmitrovic;

- 35% - Alina Dumitru;

- 40% - Ştefania Florea, Adriana Vasilescu, Ştefania Boştină, Alexandra Caraşol şi Isabela Mitrescu.

La baza acestei decizii stau Art. 4, Alineatul 1, punctul 5, din contractele sportivelor („Drepturile clubului: - de a aplica sancţiuni şi amenzi pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea în mod necorespunzător a obligaţiilor ce revin sportivei”) şi Punctul 4, Alineatele 1 şi 2 („Obligaţiile sportivei – să pună în slujba Clubului Sportiv Municipal Ploieşti toate forţele şi capacităţile sale de performanţă sportivă, să depună tot efortul de a se antrena, menţine şi dezvolta....; - să joace în toate meciurile pentru care a fost selecţionată, la nivelul cel mai înalt al pregătirii şi abilităţilor sale”), precum şi Articolul 4 din Regulamentul de Ordine Interioară („Săptămânal, colectivul tehnic al echipei va realiza o evaluare a fiecărei sportive, această evaluare fiind fundamentarea sancţiunilor disciplinare aplicate”).
sursa: csmploiesti.ro