sporuri-administratia-publica-locala.jpg

Guvernul a adoptat regulamentul privind stabilirea sporului pentru condiții de muncă și criteriile de acordare a acestuia. Angajații din Primăria Ploiești au renunțat la acest spor în momentul în care a fost aprobată noua grilă de salarizare.

 

Angajații din administrația publică locală vor putea beneficia, potrivit hotărârii de Guvern, de sporul pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă, de până la 15% din salariul de bază.

Conform noului act normativ, nivelul sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă este de:până la 15% din salariul de bază, pentru personalul care își desfășoară activitatea sub influența a 4 factori de risc, de până la 10% din salariul de bază, pentru personalul care își desfășoară activitatea sub influența a 3 factori de risc și de până la 5% din salariul de bază, pentru personalul care își desfășoară activitatea sub influența a 2 factori de risc.

Cuantumul sporului se stabilește prin aplicarea cotei procentuale asupra salariului de bază în luna respectivă, corespunzător timpului efectiv lucrat. Sporul prevăzut se acordă în condițiile în care, la eliberarea buletinelor de determinare sau, după caz, de expertizare a locurilor de muncă, s-au avut în vedere următoarele aspecte, a anunțat Guvernul:

 

„În vederea acordării sporului, buletinele de determinare sau, după caz, de expertizare a locurilor de muncă, eliberate de compartimentele de specialitate din cadrul direcțiilor de sănătate publică, care constată că s-au aplicat toate măsurile posibile de normalizare a condițiilor de muncă și că toate instalațiile de protecție a muncii funcționează normal, se refac ori de câte ori intervin modificări semnificative în ceea ce privește tehnologia, echipamentele de muncă și amenajarea locurilor de muncă, dar nu mai târziu de 36 de luni de la data emiterii. La stabilirea sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă, pentru a nu afecta echilibrele bugetare, a fost introdusă condiția de a se respecta încadrarea în sumele prevăzute pentru cheltuieli de personal din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat”, stabilește noul act normativ.

Mărimea sporurilor pentru condiții de muncă se stabilește în termen de cel mult 60 de zile de la publicarea legii în Monitorul Oficial, prin regulament cadru elaborat de către fiecare dintre ministerele coordonatoare ale celor 6 domenii de activitate bugetară, respectiv învățământ, sănătate și asistență socială, cultură, diplomație, justiție, administrație și de către instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională, precum și de către autoritățile publice centrale autonome, care se aprobă prin hotărâre a guvernului.

Citește și: Sindicatul Liber din Primăria Ploiești renunță la sporuri și la unele vouchere de vacanță

 

La Ploiești, angajații din administrația publică locală au renunțat la sporul de condiții vătămătoare în momentul adoptării noii grile salariale. În schimbul acestor sporuri, angajații au avut parte de o creștere substanțială a salariilor brute, care ajung în unele cazuri la peste 2.000 de euro.