spitalul judetean ploiesti

Preţuri unitare la materiale de peste trei ori mai mari decât preţul real, amenzi plătite din banii spitalului, fără a se găsi vinovații, lucrări suplimentare fără angajament legal, lucrări neefectuate şi manopere supraevaluate... Acestea sunt doar o parte din constatările efectuate de Curtea de Conturi Prahova, care a dispus măsuri de recuperare a prejudiciilor, dar și a sumelor accesorii.

Controlul a fost efectuat în 2015 și a vizat investițiile din ultimii ani de la Spitalul Județean Ploiești. Concluzia? Curtea de Conturi Prahova a descoperit plăți nelegale pentru mai multe lucrări, de la izolarea termică a fațadelor clădirii, până la grupurile sanitare realizate la unitatea medicală, dar și la secțiile exterioare.

Iată raportul Curții de Conturi:

„În anul 2014 au fost efectuate plăti nelegale în sumă de 16.919,06 lei, art. bugetar 71.01. „Construcţii” pentru proiectare şi confecţionare firmă luminoasă spital locaţia Nord, sume decontate din bugetul entităţii, contrar prevederilor legale, către prestatorul lucrării. Pentru imobilizarea sumei din bugetul entităţii au fost calculate şi accesorii în cuantum de 1.691,91 lei.

Au fost efectuate plăți nelegale în anul 2014 în sumă de 9.393,17 lei, art. bugetar 71.01. „Construcţii” pentru lucrări de reparaţii capitale punct de transformare, locaţia Nord, sume decontate din bugetul entităţii contrar prevederilor legale către prestatorul lucrării. Pentru imobilizarea sumei din bugetul entităţii au fost calculate şi accesorii la nivelul sumei de 1.690,74 lei.

În anul 2014 a fost efectuată plata nelegală de la art. bug.71, a sumei de 43.579,83 lei, către executantul lucrării, reprezentând lucrări neexecutate la lucrarea de investiţii „Izolare termică şi finisare a faţadelor”. Pentru plăţile nelegale au fost calculate penalităţi până la data de 31.03.2015, în sumă de 14.817 lei.

Din verificarea modului de finanţare, realizare şi decontare a lucrărilor de investiţii având ca obiectiv „Lucrări de amenajare grupuri sanitare noi locaţia Nord”, cod CPV 45300000-0; 45200000-9, s-a constatat că entitatea verificată a efectuat plăţi nelegale către executant în sumă totală de 72.443,15 lei cu TVA, reprezentând contravaloarea unor lucrări suplimentare fără angajament legal şi care au depăşit procentul de 20% din valoarea contractată iniţial. Pentru plăţile nelegale au fost calculate accesorii până la data de 06.04.2015 în valoare totală de 8.460,22 lei.

La 3 lucrări de reparaţii curente, în anul 2012, au fost efectuate plăţi nelegale în sumă de 7.923,79 lei, reprezentând o cotă de 3,4% „alte cheltuieli” inclusă în situaţiile de plată de trei prestatori, fără a exista bază legală şi justificare pentru aceste cheltuieli. Pentru imobilizarea sumei din bugetul entităţii au fost calculate şi accesorii la nivelul sumei de 3.252,25 lei.

În cazul a trei lucrări de reparaţii curente s-au constatat plăti nelegale către executant estimate la 20.288,65 lei pentru care în timpul misiunii de audit au fost estimate accesorii aferente de 6.718,34 lei, după cum urmează:

a) La 2 lucrări de reparaţii curente, executate de același constructor în aceeași perioadă s-au practicat preţuri unitare la manopera şi cote de închidere diferite, respectiv duble, astfel că prin recalcularea situaţiilor de plată şi alinierea preţurilor a rezultat o plată nelegală de 14.109,94 lei. Pentru imobilizarea sumei din bugetul entităţii au fost calculate şi accesorii la nivelul sumei de 5.482,60 lei.

b) La lucrarea de reparaţii curente, executată în iunie 2014, în cazul a 2 operaţiuni s-a practicat preţuri unitare la materiale de peste 3 ori mai mari decât preţul real, astfel că prin recalcularea situaţiilor de plată şi alinierea preţurilor la materiale conform facturilor de achiziţie a rezultat o plată nelegală de 6.178,71 lei. Pentru imobilizarea sumei din bugetul entităţii fost calculate şi accesorii la nivelul sumei de 1.235,74 lei.

În cazul a trei lucrări de reparaţii curente executate s-au constatat plăţi nelegale estimate la 10.532,51 lei pentru care în timpul misiunii de audit au fost estimate accesorii aferente de 1.495 lei, după cum urmează:

a) La lucrarea de reparaţii curente „amenajare cameră radiologie dispensar TBC”, executată în aprilie 2014, pentru operaţiuni similare executate în aceeaşi perioadă de acelaşi prestator s-a practicat un tarif pe ora de manopera de 15 lei/oră, reprezentând un salariu mediu/salariat de 2.550 lei, faţă de lucrări similare pentru care s-a ofertat şi practicat o manoperă pe oră de 10 lei, astfel că prin recalcularea situaţiilor de plată şi alinierea manoperei unitare la 10 lei/oră a rezultat o plată nelegală estimată la 4.977,48 lei. Pentru imobilizarea sumei din bugetul entităţii au fost calculate şi accesorii la nivelul sumei de 1.095 lei.

b) La lucrarea de reparaţii curente, executată în decembrie 2014, în cazul unei operaţiuni s-au practicat preţuri unitare la materiale mai mari decât preţul de achiziţie de la furnizor, astfel că prin recalcularea situaţiei de plată şi alinierea preţurilor la materiale conform facturilor de achiziţie a rezultat o plată nelegală de 2.149 lei. Pentru imobilizarea sumei din bugetul entităţii au fost calculate şi accesorii la nivelul sumei de 515,76 lei.

c) În anul 2014, entitatea auditată a plătit nelegal de la art.bug.20.02 către executant suma de 2.890,27 lei, reprezentând utilaje şi echipamente tehnologice procurate (incluse în instalaţiile funcţionale) asupra cărora au fost aplicate nelegal închideri de deviz (cheltuieli indirecte şi profit). Pentru plăţile nelegale au fost calculate dobânzi penalizatoare până la data de 31.03.2015 în valoare de 240 lei.

În cazul a trei lucrări de reparaţii curente în anul 2012 s-au constatat plăți nelegale estimate la 55.497,23 lei pentru care în timpul misiunii de audit au fost estimate accesorii aferente de 22.260,26 lei la data de 06.04.2015, după cum urmează:

a) În anul 2012, Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti a decontat nelegal unei societăți, de la art. bug.20.20, suma de 39.012,74 lei reprezentând lucrări neefectuate la amenajarea spaţiului de la camera computer tomograf, locaţia Nord (contractul de execuţie lucrări nr.27629/05.11.2012). Pentru plăţile nelegale au fost calculate penalităţi până la data de 06.04.2015 în sumă de 15.659,28 lei.

b) În anul 2012, Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti a decontat nelegal unui constructor, de la cap.66, art. bug.20.20, suma de 9.044,87 lei reprezentând lucrări neefectuate şi manopere supraevaluate la amenajarea spaţiului de la camera computer tomograf, locaţia Nord. Pentru plăţile nelegale au fost calculate penalităţi până la data de 06.04.2015 în suma de 3.638,05 lei.

c) În anul 2012, Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti a decontat nelegal unei societăți, de la cap.66, art. bug.20.20, suma de 7.439,62 lei reprezentând lucrări neexecutate şi preţuri supraevaluate la materialele puse în operă la amenajarea spaţiului de la camera computer tomograf, locaţia Nord. Pentru plăţile nelegale au fost calculate penalităţi până la data de 06.04.2015 în suma de 2.962,93 lei.

În timpul misiunii de audit s-a constatat că în anul 2013, Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti a plătit de la art. bug.20.30.30 suma de 80.000 lei reprezentând contravaloarea unei sancţiuni contravenţionale emise de Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, ordonatorul de credite neangajand ulterior răspunderea patrimonială a persoanelor vinovate, în vederea recuperării sumei.

Referitor la iniţierea şi lansarea procedurii de achiziţii publice s-a constatat:

a) Pentru Contractul de execuţie lucrări nr.25382/ 17.10.2012 încheiat de unitatea spitalicească cu o societate, procedura de achiziţie nu a respectat prevederile Legii nr.34/2006 în sensul că oferta depusă de executant a fost ulterioară datei încheierii contractului, iar din punct de vedere valoric a fost identică cu valoarea estimată a contractului de achiziţie.

b) În luna decembrie 2012, Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti a divizat în 3 contracte distincte de valoare mai mică un contract de achiziţie publică, cu scopul de a evita aplicarea prevederilor O.U.G. nr.34/2006, în raport cu pragul valoric de 15.000 euro pentru fiecare achiziţie de lucrări, stabilit la art.19 din ordonanţă, atribuindu-le prin achiziţie directă unei societăți

c) La achiziţiile de materiale efectuate direct de unitatea spitalicească şi puse în consum prin lucrări efectuate în regie proprie prin personalul angajat al entităţii, s-a constatat că în principal materialele au fost achiziţionate de la același furnizor, iar la baza notelor de fundamentare întocmite de serviciul administrativ nu se regăsesc calcule pe categorii de operaţiuni şi cantităţi de materiale (funcţie de suprafaţă/ cantitatea necesară şi/sau aprobată a se repara/întreţine) care să justifice în mod clar consumul respectivelor materiale înscrise în bonurile de consum.

Referitor la administrarea şi urmărirea contractelor de execuţie a lucrărilor de investiţii şi reparaţii curente s-a constatat:

a) La contractul de execuţie „Lucrări de amenajare grupuri sanitare noi, locaţia Nord” nr.17025/17.06.2014, preţ 408.561,93 lei, durata de execuţie de 24 luni s-a constatat că pentru valoarea de 154.155,54 lei, entitatea auditată a aplicat procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare în condiţiile art.122 lit.i) din OUG nr.34/ 2006, fără a transmite Unităţii pentru coordonarea şi verificarea achiziţiilor publice (U.C.V.A.P.) din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Prahova, invitaţia de participare şi nota justificativă din care să reiasă îndeplinirea condiţiilor specifice aferente acestei proceduri.

b) Pentru lucrarea de reparaţii şi igienizări secţia Interne II, Gastroenterologie, Dermato-Venerice şi Bloc Alimentar Buna Vestire, faţă de valoarea iniţială contractată cu executantul lucrării, Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti a aplicat procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, prevăzută la art.122 lit.i) din O.U.G. nr.34/2006, fără a respecta dispoziţiile art.5 din O.U.G. nr.30/2006 şi a decontat executantului, lucrări suplimentare în valoare de 69.584,45 lei cu TVA, care au depăşit cu 39.563,21 lei cu TVA procentul de 20% din valoarea contractată iniţial.

c) În anul 2012, la lucrarea de reparaţii şi igienizări grupuri sanitare corp „A” şi „B” spital locaţia Nord, faţă de valoarea iniţial contractată cu executantul, Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti a aplicat procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, prevăzută la art.122 lit.i) din O.U.G. nr.34/2006, fără a respecta dispoziţiile art.5 din O.U.G. nr.30/2006 şi a decontat executantului, lucrări suplimentare în valoare de 165.534,02 lei cu TVA, care au depăşit cu 118.569,59 lei cu TVA procentul de 20% din valoarea contractată iniţial. Plăţile au fost efectuate de la art. bug. 20.02.

Măsuri dispuse de Curtea de Conturi:

Plăţile efectuate la categoria de operaţiuni economice Cheltuieli de capital la care s-au constatat abateri cauzatoare de prejudicii estimate la 44.690,89 lei (din care pentru plăți an 2014 suma de 40.853,83 lei şi 3.837,06 lei aferent lucrărilor din anul 2015 lei) şi care reprezintă contravaloarea unor lucrări neexecutate şi a unor preţuri/cantităţi supraevaluate la materiale pentru investiţia „Reabilitare canalizare şi instalaţie de apă, locaţia Boldescu”, înscrise în situaţiile de plată de executant şi acceptate la decontare de beneficiar. Pentru imobilizarea sumei au fost calculate accesorii în suma de 2.451 lei.

2. Plăţile efectuate la categoria de operaţiuni economice Cheltuieli de capital, la care s-au constatat abateri cauzatoare de prejudicii estimate la nivelul sumei de 16.919,06 lei, la obiectivul de investiţie „proiectare şi execuţie firmă luminoasă spital locaţia Nord”, la care s-a constatat că operaţiunile privind: proiectarea, execuţia firmei luminoase şi montarea acesteia au fost realizate de alţi prestatori cu care firma câştigătoare a procedurii a avut încheiate contracte, precum şi accesorii estimate la 1.691,91 lei.

3. Plăţile efectuate la categoria de operaţiuni economice Cheltuieli de capital, la care s-au constatat abateri cauzatoare de prejudicii estimate la nivelul sumei de 9.393,17 lei la obiectivul de investiţii „reparaţii capitale punct de transformare, locaţia Nord”, la care s-a constatat că operaţiunile privind prestări servicii – instalaţii electrice au fost realizate de alt prestator cu care firma câştigătoare a procedurii a avut încheiat contract de prestări servicii. Accesoriile estimate au însumat 1.690,74 lei.

4. Plăţile efectuate la categoria de operaţiuni economice Cheltuieli de capital, la care s-au constatat abateri cauzatoare de prejudicii estimate la 43.579,83 lei reprezentând lucrări neexecutate la subsolul clădirii pe care s-a aplicat hidroizolaţia plătite necuvenit executantului, accesoriile estimate însumând 14.817 lei.

5. Plăţile efectuate la categoria de operaţiuni economice Cheltuieli de capital, la care s-au constatat abateri cauzatoare de prejudicii estimate la 72.443,15 lei, pentru care s-au estimat şi accesorii de 8.460,22 lei, reprezentând contravaloarea unor lucrări suplimentare executate fără angajament legal şi care au depăşit procentul de 20% din valoarea contractată iniţial.

6. Plăţile efectuate la categoria de operaţiuni economice „Reparaţii curente, art. 20.02”, la care s-au constatat abateri cauzatoare de prejudicii estimate la 7.923,79 lei reprezentând o cotă de 3,4% „alte cheltuieli” inclusă în situaţiile de plată de către prestatori, fără a exista bază legală şi justificare pentru aceste cheltuieli. Accesoriile estimate s-au ridicat la nivelul sumei de 3.252,25 lei.

7. Plăţile efectuate la categoria de operaţiuni economice „Reparaţii curente, art. 20.02”, la care s-au constatat abateri cauzatoare de prejudicii estimate la 20.288,65 lei şi accesorii estimate de 6.718,34 lei, reprezentând preţuri unitare la manoperă şi cote de închidere diferite pentru acelaşi tip de operaţiuni, respectiv preţuri supraevaluate la materiale pentru lucrări de reparaţii decontate necuvenit executantului.

8. Plăţile efectuate la categoria de operaţiuni economice „Reparaţii curente, art. 20.02”, la care s-au constatat abateri cauzatoare de prejudicii estimate la 10.532,51 lei reprezentând cheltuieli supraestimate la manoperă şi la materialele puse în operă, respectiv închideri de deviz plătite necuvenit executantului. Accesoriile estimate au însumat 1.495 lei.

9. Plăţile efectuate la categoria de operaţiuni economice „Reparaţii curente, art. 20.02”, la care s-au constatat abateri cauzatoare de prejudicii estimate la 55.497,23 lei şi accesorii estimate în sumă de 22.260,26 lei, reprezentând contravaloare lucrări neexecutate şi preţuri supraestimate la materialele puse în operă, plătite nelegal către executant.

10. Plăţile efectuate la categoria de operaţiuni economice „Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii, art. 20.30.30”, la care s-au constatat abateri cauzatoare de prejudicii estimate la 80.000 lei, reprezentând contravaloarea unei sancţiuni contravenţionale emise de Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, plătite din veniturile proprii ale spitalului şi pentru care ordonatorul de credite nu a angajat ulterior răspunderea patrimonială a persoanelor vinovate, în vederea recuperării sumei”.

 

 

Eveniment
  • Sâmbătă, 23 Septembrie 2017
  • De Mihai Popescu

Razie în oborul din Ploiești. VIDEO

În această dimineață, jandarmii au efectuat o razie în oborul din Ploiești, confiscând țigări de contrabandă. Comunicatul Jandarmeriei Prahova: Sâmbăta 23.09.2017, în jurul orei 09.20, un echipaj de...