indemnizatie mame

Conform OUG 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului, persoana care în ultimele 12 luni anterior nașterii copilului a obținut venituri din salarii, din activități independente sau agricole supuse impozitului pe venit, pot beneficia de următoarele:

 1. 1.    Concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 1 an, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap precum și o indemnizație lunară în cuantum de  85%  din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni cuprinsă între 600 lei și 3400 lei;
 2. 2.    Concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani precum și o indemnizație lunară în cuantum de  85%  din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni, cuprinsă între 600 lei și 1200 lei.

CINE  BENEFICIAZĂ  DE  DREPTURILE  PREVĂZUTE  DE ORDONANȚĂ?

 1. Oricare dintre părinții firești ai copilului/copiilor;
 2. Oricare dintre soții cărora li s-a încredințat copilul spre adopție sau au adoptat copilul;
 3. Persoana care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgență;
 4. Asistentul maternal profesionist, numai pentru copii naturali sau adoptați;
 5. Persoana numită tutore.

CE CONDIȚII TREBUIE SĂ ÎNDEPLINESCĂ  PENTRU A PUTEA BENEFICIA  DE  INDEMNIZAȚIE ?

 1. Să fie cetățean român, sau după caz, străin ori apatrid;
 2. Să aibă domiciliul sau  reședința în România;
 3. Să locuiască în România împreună cu copilul și să se ocupe de creșterea și îngrijirea acestuia;
 4. Să își achite impozitele și taxele locale față de bugetul local, pentru beneficiarii ale căror drepturi au fost stabilite de minim 6 luni.

 

În cazul în care părinții nu sunt căsătoriți, dar copilul a fost recunoscut, îndeplinirea condițiilor se demonstrează prin ancheta socială efectuată de către autoritatea tutelară și care este atașată la dosar.

DIN CE POT FII CONSTITUITE CELE 12 LUNI OBLIGATORII?

 1. Venituri din salarii;
 2. Venituri din activități independente;
 3. Venituri din activităti agricole supuse plății impozitului pe venit;
 4. Indemnizație de șomaj;
 5. Pensie de invaliditate, în condițiile legii;
 6. Perioada de concediu și indemnizație lunară pentru creșterea copilului sau îngrijirea copilului cu handicap;
 7. Perioada de concediu fără plată pentru creșterea copilului;
 8. Perioada de învățământ preuniversitar, cursuri de zi, universitar cu licență, cursuri de zi și postuniversitar cu masterat, sau perioada cuprinsă între finalizarea cursurilor preuniversitare și începerea în același an calendaristic a învățământului universitar, organizat potrivit legii și recunoscut de către Ministerul Educației, etc.

Mentiune: în calculul celor 12 luni de venituri necesare stabilirii dreptului la concediu și indemnizație pentru creșterea copilului sunt incluse și fracțiunile de lună adica efectuarea a cel puțin jumătate din zilele lucrătoare din acea lună și sunt legal acceptate 3 fracțiuni de lună din totalul de 12.

CE TREBUIE SĂ CUPRINDĂ DOSARUL PENTRU INDEMNIZAȚIE?

 1. Cererea tip, care se ridică de la primăria de domiciliu;
 2. Actele de identitate ale părinților;
 3. Certificatele de naștere ale copiilor pentru care se solicită dreptul;
 4. Certificatele copiilor aflați în întreținere (unde este cazul);
 5. Livretul de familie;
 6. Dovada veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni anterior nașterii copilului/copiilor;
 7. Dovada eliberată de angajator cu privire la suspendarea activității cu menționarea opțiunii;
 8. Dovada eliberată de instituția de învățământ;
 9. Adeverințe de venit de la trezoreria de care aparține solicitantul ;
 10.  Extras de cont – unde este cazul;
 11.  Adeverința celuilalt părinte care legal se încadrează cu mențiunea vechimii la ultimul loc de muncă și negația depunerii unei cereri de suspendare pentru concediu creștere copil;
 12.  Declarație tip cu privire la “LUNA TATĂLUI “ . Aici facem mențiunea că în conformitate cu art.11 din OUG 111/2010 modificată și completată, în cazul în care ambii părinți din familie îndeplinesc condițiile legale pentru a beneficia de concediu și indemnizație creștere copil, cel puțin 1 lună din această perioadă este a celuilalt părinte, în marea majoritate a tatălui. Este un drept dar nu obligatoriu, însă, dacă tatăl (părintele) nu depune solicitare  (dosar) în acest sens, mămica nu beneficiază de indemnizație o lună, adică perioada concediului se reduce cu o lună.  Totuși, în funcție de opțiunea inițială făcută, în ordonanță există posibilități pentru ca părintelui care beneficiază de concediu și de indemnizație să nu i se reducă perioada cu o lună,  astfel: pentru opțiunea I -1 AN, nu se aplică prevederile de mai sus dacă părintele beneficiar se întoarce la muncă cu cel puțin 3 luni înainte de împlinirea vârstei de 1 an a copilului; pentru varianta II -2 ani, prevederile de mai sus nu se aplică în cazul în care părintele beneficiar își reia activitatea cu cel puțin 6 luni înainte de împlinirea vârstei de 2 ani a copilului; în cazul în care părintele optează pentru stimulent de inserție de la bun început, luna celuilalt părinte nu se mai aplică, chiar dacă acesta se încadrează. Nu sunt aplicabile aceste reguli în cazul familiilor în care doar un singur părinte se încadrează legal.
 13. Alte documente, în funcție de caz, în vederea stabilirii condițiilor legale pentru concediul și indemnizația de creștere copil;

STIMULENTUL DE INSERȚIE

 

Persoanele care sunt în perioada concediului de creștere copil și plata indemnizației lunare,  și hotărăște să își reia activitatea, beneficiază de stimulent de inserție  astfel:

-         Pentru opțiunea până la 1 an, beneficiază de stimulent de inserție dacă își reia activitatea (realizează venituri impozabile) înainte de împlinirea vârstei de 1 an a copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani.

-         Pentru opțiunea pânaă la 2 ani, beneficiază de stimulent de inserție dacă realizează venituri impozabile după împlinirea vârstei de 1 an până la împlinirea vârstei de 2  ani a copilului;

-         În cazul copilului încadrat în grad de handicap (până la 3 ani), reluarea activității se poate face oricând, pe toată perioadă, până la împlinirea vârstei de 3 ani a copilului.

-         Dacă părintele beneficiar (mămica) de concediu și indemnizație creștere copil până la 2 ani își reia activitatea mai devreme de împlinirea vârstei de 1 an a copilului,  beneficiază de stimulent doar după împlinirea vârstei de 1 an.

În cazul în care beneficiarul nu mai realizează venituri impozabile, plata stimulentului de inserție se suspendă. Orice schimbare intervenită, care prin natura ei poate duce la suspendarea sau încetarea plății drepturilor, trebuie obligatoriu adusă la cunoștință în termen de 15 zile lucrătoare de la apariția ei.

VALOAREA STIMULENTULUI DE INSERȚIE ESTE DE 500 LEI

 

Eveniment
 • Vineri, 22 Septembrie 2017
 • De Ștefan Vlăsceanu

Trafic îngreunat pe DN1B, la Valea Călugărească

Traficul rutier pe DN1B, la Valea Călugărească se desfășoară îngreunat vineri la ora 13.50, din cauza unui accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme. Din fericire în urma impactului nicio...