Locuri de muncă în primării, spitale, școli și în alte instituții publice din Prahova

0
posturi-vacante.jpg

posturi-vacante.jpg

Mai multe posturi vacante au fost scoase la concurs la nivelul unor primării din Prahova, dar și în alte instituții publice.

Primăria Comunei Vâlcăneşti, judeţul Prahova, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, respectiv de inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Achiziții Publice și de inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Asistență Socială. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 25 iulie 2018, ora 10:00: proba scrisă, iar pe 27 iulie 2018, ora 10:00, are loc proba interviu.

Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie, cu sediul în Buşteni organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de conducere, vacante de director economic. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 04 iulie 2018, ora 14:00, data limită pentru depunerea dosarelor; 16 iulie 2018, ora 10:00, proba scrisă; 17 iulie 2018, ora 09:00, susținere proiect/lucrare de specialitate și, tot pe 17 iulie 2018, dar la ora 13.00, are loc proba interviu.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de director executiv adjunct la Direcţia economică din cadrul Consiliului Judeţean Prahova. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 09 iulie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor; 20 iulie 2018, ora 10:00: proba scrisă, iar data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Primăria Oraşului Băicoi organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie, vacante, de muncitor calificat I în cadrul Atelierului Gospodărie Comunală (atribuţii ifronist-maşinist la maşini pentru terasamente). Concursul se va organiza conform calendarului următor: 12 iulie 2018, ora 10.00, proba scrisă, iar data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Primăria Comunei Ariceştii Rahtivani, judeţul Prahova, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuție, vacante, de inspector, clasa I. grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului Urbanism, Amenajare Teritoriu şi Disciplină în construcţii.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 04 iulie 2018 este termenul limită de depunere a dosarelor, pe 24 iulie 2018, ora 10:00, are loc proba scrisă, iar pe 27 iulie 2018, ora 10:00, este programată proba interviu.

Spitalul Municipal Câmpina, județul Prahova organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează: asistent medical principal, specialitatea medicină generală, pentru Compartimentul de Urologie; asistent medical principal, specialitatea medicină generală, pentru Compartimentul de Explorări Funcţionale, dar și de muncitor necalificat, pentru Compartimentul Muncitori. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 04 iulie 2018, ora 13.00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor; 11 iulie 2018, ora 10.00: proba scrisă, iar pe 13 iulie 2018, ora 10.00, are loc proba interviu.

Spitalul Orăşenesc Urlaţi, Judeţul Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcței contractuale de execuție vacante, de asistent medical generalist debutant (PL) la Bloc alimentar. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 03 iulie 2018, ora 16.30: termen limită de depunere a dosarelor; 10 iulie 2018, ora 10.00: proba scrisă/ proba practică, iar pe 17 iulie 2018, ora 10.00, are loc proba interviu.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuție vacante de auditor, clasa I, grad profesional asistent – compartimentul audit intern din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Salcia, judeţul Prahova. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 09 iulie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor, 19 iulie 2018, ora 10:00: proba scrisă, iar data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Administraţia Naţională „Apele Române”, Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa, Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează: un post contractual vacant definitiv de agent hidrotehnic, pe durată nedeterminată iu cadrul S.H, Baraje – Formaţia Baraj Mâneciu și un post contractual vacant definitiv de agent hidrotehnic, pe durată nedeterminată în cadrul S.H.I.C.A.L.H. – Formaţia Cricovul Sărat. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 25 iunie 2018: ora 15.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor; 09 iulie 2018: proba scrisă, 13 iulie 2018: proba practică, iar pe 17 iulie 2018 are loc proba interviu.

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare Filiala Teritorială de IF Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuţie, vacante, de muncitor calificat I – la Sediul Filialei Teritoriale de Îmbunătăţiri Funciare Prahova. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 29 iunie 2018, ora 14.00, este termen limită de depunere a dosarelor, pe 09 iulie 2018, ora 11.00, are loc proba practică, iar pe 13 iulie 2018, ora 11.00, are loc proba interviu.

Şcoala Gimnazială „Nestor Urechia” din Buşteni, judeţul Prahova organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de muncitor (cu atribuţii de bucătar) preşcolari. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 09 iulie 2018, ora 10:00: proba scrisă, 11 iulie 2018, ora 10:00: proba practică, iar pe 13 iulie 2018, ora 10:00, are loc proba interviu.

Spitalul Orăşenesc „Sf. Filofteia” din Mizil, județul Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacante de asistent medical de farmacie PL în cadrul Farmaciei cu circuit închis. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 09 iulie 2018, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor; 13 iulie 2018, ora 10.00: proba scrisă, iar data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante de: asistent social practicant – studii superioare, asistent social debutant – studii superioare și de psiholog practicant – studii superioare. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 28 iunie 2018, ora 13.00: termenul limită de depunere a dosarelor, 10 iulie 2018, ora 10.00: proba scrisă, iar pe 12 iulie 2018, are loc proba interviu.

Direcția de Sănătate Publică Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante, de referent, grad profesional superior, specialitatea igienă, pentru Compartimentul Inspecția și Controlul Factorilor de Risc din Mediul de Viață și de Muncă. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 12 iulie 2018, ora 10:00: proba scrisă, iar data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” din Ploieşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, de secretar și de analist programator. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 27 iunie 2018, orele 09.00 – 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor, 10 iulie 2018, ora 11.00: proba scrisă, 10 iulie 2018, ora 13.00: proba practică, iar pe 10 iulie 2018, ora 15.00, are loc proba interviu.

*Contactează Redacția Observatorulph.ro pe WhatsApp la: 0726.221.596

Publică aici opinia ta

Comentariul tău
Numele tău