concurs directori scoli

După examenul susținut săptămâna trecut, la cele două colegii naționale, Mihai Viteazul și I.L Caragiale, astăzi au demarat noi etape în concursul de ocupare a funcției de director și de director adjunct la școli.

 

Este vorba de evaluarea CV-urilor și de proba interviu, ambele proceduri având loc, în baza programărilor, la Inspectoratul Județean Școlar Prahova. 

Pentru candidații care au optat pentru aceeași funcție într-o unitate de învățământ se vor evalua întâi CV-urile acestora, iar după aceasta etapa, vor avea loc interviurile în ordinea afişată. Pentru aceasta, toţi candidații de la aceeași unitate de învățământ vor fi prezenți la Inspectoratul Școlar Județean Prahova, cu cel puţin 15 minute, înainte de ora programată pentru primul candidat. După evaluarea Curriculumului vitae de către comisie, candidații vor semna o declarație, din care rezultă că au luat cunoştință de punctajul acordat la acestă probă. „În momentul susținerii probei de interviu candidații vor depune, în format tipărit, la comisia de concurs, un exemplar al ofertei manageriale și al planului operațional pentru un an, identic cu exemplarul depus la înscriere. Acesta se va anexa documentației rezultate în urma susținerii probelor de concurs”, se precizează în metodologia de concurs. Punctajele obţinute la fiecare probă și punctajul total se afișează la sediu și pe site-ul inspectoratului școlar, după finalizarea probelor, în aceeași zi. Pentru fiecare probă de concurs, punctajul maxim este de 50 de punte, iar punctajul minim de promovare a probei este de 35 de puncte. Toate probele sunt obligatorii.

Perioada de examinare începe de astăzi, 17 octombrie, până pe 17 noiembrie 2016.

 

Trebuie precizat faptul că posturile de director rămase vacante, fie ca urmare a punctajului obținut de candidați, fie ca urmare a neprezentării actualilor director și directori adjuncți vor fi ocupate, prin detașare, până la organizarea unui nou concurs, de către cadre didactice, membri ai Corpului Național al Experților în Managementul din Educație, de la nivelul fiecărei școli. 

Citește și: Notele candidaților la funcția de director de școală în Prahova

Reamintim că la prima probă, cea scrisă, peste 30 de candidați nu au obținut note de trecere sau au fost respinși pe motiv că nu s-au prezentat la examen.

 

 

 

Social
  • Luni, 16 Octombrie 2017
  • De Roxana Tănase

Campanie de reciclare în Prahova

Campania de informare și colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) a fost lansată în Prahova de Organizația Ecotic, cu ajutorul Consiliului Județean, Asociației de...