apostolache nu se cultiva porumb

Ani la rând, locuitorii comunei Apostolache au dus grija culturilor de porumb. În lunile iulie - august, recoltele erau însă culcate la pământ de porcii mistreți care dădeau iama în grădinile oamenilor. Anul acesta însă, oamenii au scăpat de grija asta.

 

Pentru că ani la rând oamenii nu au primit despăgubiri ca urmare a pagubelor provocate de porcii mistreți, aceștia s-au hotărât să nu mai muncească inutil.

„La noi în comună nu se mai cultivă porumb. În fiecare an, locuitorii se confruntau cu aceeași problemă... Porcii mistreți produceau pagube însemnate, iar despăgubiri nu au primit niciodată. La un moment dat, oamenii au luat decizia să nu mai cultive porumb. Oricum este zonă de deal. Acum, nu mai avem probleme cu porcii mistreți, că nu mai au de ce să vină la noi în comună”, ne-a declarat Mihail Bratu, primarul comunei Apostolache. 

 

Citește și: Culturi de porumb distruse de mistreți, la Tinosu și la Poenarii Burchi

Procedura de despăgubire este una destul de dificilă, cu atât mai mult cu cât proprietarul terenurilor trebuie să facă dovada că a luat toate măsurile pentru evitarea producerii pagubelor cauzate de porcii mistreți. Mai exact, terenurile agricole trebuie să fie îngrădite, lucru care nu se prea întâmplă în mediul rural, mulți dintre deținătorii de terenuri fiind mult prea săraci pentru o astfel de investiție. 

Potrivit legii, pagubele se constată la cererea persoanei păgubite, depusă la gestionarul fondului de vânătoare și la Consiliul local în termen de maximum trei zile de la data la care persoana păgubită a constatat producerea pagubei, de o comisie formată din reprezentantul administrației publice locale, din împuternicitul gestionarului fondului de vânătoare și persoana păgubită, care încheie în acest scop un proces-verbal.