angajari posturi vacante

Patru instituții publice din Prahova au anunțat scoaterea la concurs a unor posturi vacante.

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (A.N.C.O.M.) organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de conducere, de șef-oficiu la Oficiul Județean Prahova din cadrul Direcției Regionale București, Direcția Executivă Monitorizare și Control. Candidații trebuie să aibă studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de scurtă lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în specializarea electronică/telecomunicații/automatică și calculatoare sau domeniul tehnic (profil electric)/informație/ economic juridic, să dețină o vechime în funcții de specialitate de minimum 3 ani, pentru candidații care au studii superioare de scurtă durată și, respectiv, de minimum 2 ani, pentru candidații care au studii superioare de lungă durată, să dețină permis de conducere categoria B, să dețină cunoștințe avansate de operare PC și să dețină cunoștințe de limba engleză sau franceză (scris, citit, vorbit) – nivel mediu. Termenul limită de depunere a dosarelor este 13 iulie 2016, ora 17.00, iar pe 21 iulie 2016, ora 11.00 este programată proba scrisă, data și ora interviului urmând să fie comunicate ulterior.

O altă instituție publică, Direcția Județeană pentru Cultură Prahova, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional principal. Candidații trebuie să aibă studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă – științe umaniste și arte, vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, minimum 5 ani, cunoașterea cel puțin a unei limbi străine de circulație internațională și cunoștințe operare PC. Potrivit anunțului de scoatere la concurs a postului vacant, proba scrisă este programată pe 1 august, iar pe 3 august are loc interviul.

 

Primăria Comuna Poiana-Câmpina organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul Registru Agricol, Cadastru, Mediu. Candidații trebuie să aibă studii universitare de licență absolvite cu diplomă respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în unul din domeniile fundamentale – științe inginerești, științe sociale, matematică și științe ale naturii, vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minimum 9 ani, cunoștințe de operare PC Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Access) Auto CAD, operare internet – nivel mediu, precum și cunoașterea unei limbi de circulație internațională – nivel mediu. Concursul se organizează pe 02 august 2016, ora 10.00 - proba scrisă, iar pe 04 august 2016, ora 12.00 este programată proba interviu.

Școala Gimnazială, satul Tăriceni, comuna Șirna, Județul Prahova organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de conducere vacante, de secretar șef. Candidații trebuie să aibă studii superioare și vechime în muncă că minimum 5 ani. Calendarul de concurs este următorul: 13 iulie 2016 - termenul limită de depunere a dosarelor; 20 iulie 2016, ora 9.00 - proba scrisă; 22 iulie 2016, ora 9.00 - proba practică; iar pe 23 iulie 2016, ora 9.00 este programată proba interviu.