garda forestiera post vacant

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției de inspector şef la Garda Forestieră Ploieşti.

 

Candidații trebuie să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în silvicultură, studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii și vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani.

Concursul se va organiza după următorul calendar: 06 iunie 2016, ora 10.00 - proba scrisă, iar data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere se depun la sediul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, în Bulevardul Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti.