angajari urlati centru handicap casa rozei

Centrul Pilot de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor Adulte cu Handicap „Casa Rozei” din Urlați, Județul Prahova organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de psihopedagog debutant și de asistent social practicant.

 

Concursul se va organiza conform unui calendar. Pe 02 martie 2016 este termenul limită de depunere a dosarelor; pe 10 martie 2016, ora 13:00, va avea loc proba scrisă, iar pe 14 martie 2016, ora 13:00 este programată proba interviu.

Candidații trebuie să întrunească mai multe condiții, inclusiv să prezinte o adeverință care atestă starea de sănătate și care trebuie să conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Doritorii pot obține relaţii suplimentare la sediul Centrului Pilot de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor Adulte cu Handicap „Casa Rozei” din Urlați, str. Orzoaia de Sus, nr. 8, Județul Prahova, telefon 0244/271.965.