Răsturnare de situație în cazul terenurilor unităților militare de pe Muscel și Voila, cedate la începutul anului 2014 de MAPN Primăriei Municipiului Câmpina. Cele 15 hectare de teren nu au mai ajuns în proprietatea administrației publice locale și este puțin probabil ca acest lucru să se mai întâmple vreodată. Deși în aprilie 2014, MAPN anunța Primăria Câmpina printr-o scrisoare că este de acord să cedeze municipalității fosta unitate militară de radiolocaţie amplasată pe Dealul Muscel, arătându-și totodată disponibilitatea să cedeze și terenul şi clădirile fostei unităţi de rachete Voila, până în prezent totul a rămas la nivel de intenție, fără  nicio altă explicație din partea autorităților de la București.

 Pe aceste terenuri, consilierii locali intenționau să construiască un complex sportiv, termenul de finalizare fiind de șase ani, în acest sens existând și o Hotărâre de Consiliu Local, votată în regim de urgență chiar la solicitarea MAPN. Astfel, în mai 2014, Consiliul Local aprobă "preluarea din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apararii Nationale, în domeniul public al municipiului Câmpina șă în administrarea ConsiIiului local al municipiului Câmpina a imobilului 1608", adică terenurile untății militare de pe Dealul Muscel.

În expunerea de motive a HCL-ului se preciza faptul că în anul 2002 și-a incetat activitatea UM 1608 în locația acesteia situată pe Dealul Muscel, în zona "Observator". Începand cu anul 2005 autoritatea locala a întreprins demersuri pe lânga Ministerul Aparării pentru preluarea atât a imobilului în care a funcționat unitatea militară menționata mai sus, cât și pentru preluarea imobilului nr.2435 în care a funcționat fosta unitate militara de rachete. Prin adresa nr.A3.511/25 mar.2014, Ministerul Apararii NaționaIe ne comunica acordul cu privire la transferul celor doua imobile, urmând ca după finalizarea înscrierii in cartea funciară a cazărmii 2435, să fie continuate procedurile de transfer și pentru acesta."  Și totul s-a oprit la această fază, în ciuda demersurilor făcute de reprezentanții Primăriei Câmpina.

"Am un întreg dosar cu adrese trimise către MAPN pe acest subiect. Ultima scrisoare, prin care solicitam să ne comunice în continuare ce se întâmplă cu aceste terenuri, am trimis-o în urmă cu două săptămâni. Fără răspuns," a declarat Paul Moldoveanu, secretarul Primăriei Câmpina.

În total spurafața terenurilor aferente celor două unități militare este de aproximativ 15 hectare, teren cu un potențial turistic de excepție, având în vedere că sunt situate una pe Dealul Muscel, în imediata apropiere a fostei tabere școlare, iar cea de-a doua, în pădurea Voila, puțin mai sus de Spitalul de Psihiatrie.