posturi vacante ipj prahova

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Prahova, cu sediul în Ploieşti, str. Vasile Lupu nr. 60, scoate la concurs trei posturi vacante.

Candidații sunt selectați din sursă internă (agenți de poliţie) din Poliţia Română. Când despre funcțiile vacante este vorba despre şef post la Postul de Poliţie comunal Călugăreni, şef post la Postul de Poliţie comunal Fântânele și şef post la Postul de Poliţie comunal Jugureni. La concurs pot participa, potrivit anunțului postat de IPJ Prahova  agenţii de  poliţie care îndeplinesc cumulativ mai multe condiții, respectiv să fie absolvenţi de studii medii cu diplomă de bacalaureat, să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului, să aibă doi ani vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concursul/examenul, să aibă doi ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei, să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare, să fi obţinut în ultimii doi ani calificativul de cel puţin "BINE" la evaluarea anuală de serviciu și să fie declaraţi APT medical şi psihologic.

Examinarea psihologică a candidaţilor înscrişi la examen/concurs se va desfăşura la Centrul de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne din Bucureşti, strada Maria Ghiculeasa nr. 47, Sector 2, la o dată ce se va fi comunicată ulterior.

Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova la data de 12.03.2015, începând cu ora 10:00 şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu structurat pe subiecte profesionale.

Înscrierile se fac la secretariatul Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova, pe bază de raport, până la data de 20.02.2015, ora 14.00.