După ce observatorulph.ro a publicat informația că în luna noiembrie a anului trecut, profesorii au apelat la ajutorul Poliţiei, din cauza unui fost elev, cunoscut pentru ieşirile sale violente, care intrase în incinta şcolii înarmat cu un cuţit (detalii AICI), părinții și cadrele didactice din Școala A.I. Cuza din Câmpina au transmis următorul punct de vedere: 

 

"După cum se știe, cultura organizațională se formează ca urmare a interacțiunilor repetate între membrii unei organizații, ca urmare a aducerii în comun a credințelor și valorilor indivizilor ce o alcătuiesc. Așadar, oamenii care compun o cultură puternică nu au nevoie de îndemnuri suplimentare, aceștia acceptând necondiționat așa-zisele „reguli ale jocului”. În acest sens, putem afirma că misiunea Şcolii Gimnaziale „ Alexandru Ioan Cuza” din Câmpina este clar conturată, fiind formulată în următorii termeni: „Suntem o familie! Împreună construim, inovăm, păstrăm tradițiile. Suntem o școală deschisă pentru comunitate și pregătim viitorii absolvenți pentru integrarea într-o societate în schimbare. Dorim elevilor noștri șanse egale prin educație!”.  Aceste deziderate stau pe panoul de promovare de la intrarea în incinta școlii și pot fi luate la cunoștință de orice musafir care ne calcă pragul.

Citește și ELEVI TERORIZAŢI CU CUŢITUL, LA ŞCOALĂ. REACŢIA INCREDIBILĂ A INSPECTORATULUI

           Conform recentelor modificări aduse de Legea Învățământului, două sunt axele valorice după care vor fi evaluate pe viitor unitățile de învățământ: „incluziunea școlară” și „performanța școlară”. Una nu o exclude pe cealaltă, și totuși... Despre „ performerii ” care aduc rezultate meritorii an de an pentru urbea noastră se scrie în presă și se vorbește laudativ, pe drept cuvânt, iar noi, câmpinenii, îi cunoaștem prea bine. Se cunoaște însă mai puțin situația unor școli, printre care se numără și Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza”, Municipiul Câmpina, școli care fac eforturi deosebite pentru integrarea unor categorii de copii din mediile defavorizate.

 

          O binecunoscută aserțiune spune că fără instrucție nu există progres, că fără școală nu pot exista cetățeni capabili să construiască o societate mai bună. Cu toții ne dorim ca viitorul să arate mai bine... Cu toții ne dorim ca adulții de mâine (copiii de azi), să fie cetățeni responsabili, cetățeni care respectă legea și se ghidează după principiul toleranței... Însă pentru acest aspect trebuie să punem cu toții umărul. Procesul de formare a individului cere mult efort, modelarea copilului pentru a deveni om cere în plus pasiune și dăruire. Unde oare pot fi probate mai bine aceste două calități esențiale ale unui cadru didactic decât într-o școală în care trăiesc laolaltă copii din familii monoparentale, copii aflați sub tutelă, copii instituționalizați în diverse centre de plasament... Răspunsul vine de la sine.

          Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza”, Municipiul Câmpina (școală cu personalitate juridică având în structura sa încă două unități arondate: Școala Gimnazială Nr. 3 și Școala Gimnazială Sanatorială Voila) funcționează într-adevăr ca o adevarată familie, asigurând calitatea procesului didactic și totodată încercând să găsească soluții creative și viabile pentru toate problemele apărute, inerent, într-o unitate de invățământ. Trebuie știut că această școală socotită pe nedrept „mărginașă” funcționează în clădiri moderne, bine utilate și are numai cadre didactice calificate, cu studii, grade didactice și rezultate meritorii. Aproape toți profesorii din unitatea noastră de învățământ predau și la alte școli din oraș ( cum ar fi: Școala Gimnazială Centrală, Școala Gimnazială „Ion Câmpineanu”, Școala Gimnazială „ B.P.Haşdeu” și altele) sau din împrejurimi. Ar mai fi de remarcat faptul că Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” integrează de ani buni copiii aceștia aflați la centrele de plasament „Sf. Filofteia”, „Casa Speranței”, „Mână Deschisă”, Centrul de plasament Voila Câmpina, precum și alți copii aflați într-o formă de plasament familial și niciodată nu s-au făcut diferențe, nici între colegi, și cu atât mai puțin, de către cadrele didactice. Așadar noi cu toții, profesori, învățători, personal auxiliar, comitet de părinți, depunem eforturi deosebite, eforturi suplimentare, pentru integrarea acestor elevi. Până în prezent, lucrurile au mers bine și foarte bine. S-au desfășurat, în afară de cursurile școlare ce se derulează conform programelor școlare în vigoare, acitvități de voluntariat, ateliere de lucru pentru copiii defavorizați, serbări, excursii, vizionări de spectacole și multe alte activități extrașcolare. Elevii din centrele de plasament mai sus amintite se dovedesc foarte receptivi la acest gen de activități ce implică un grad mai mare de libertate și creativitate, însă nu neglijează nici învățătura. Dintre activitățile recreative se pot aminti concursurile de teatru, proiecte precum „Să fii copil e un lucru serios”, „Balul fulgilor de nea”, „Cercetașii”, „Între știință și cunoaștere” și multe, multe altele, care nu și-ar găsi spațiul necesar aici. Școala noastră desfășoară parteneriate cu diverse instituții publice sau instituții de învățământ și ține legatura strâns și cu biserica și cu poliția locală, ce nu întârzie să întindă o mână de ajutor, în cazul în care este nevoie. Între altele, în acest sens, există un parteneriat mai vechi cu Biserica din cartierul Voila, care s-a soldat anul trecut cu ajutorarea copiilor unor familii aflate în dificultate financiară prin programe și tabere de vară și cu oferirea de cadouri de Crăciun pentru toți elevii. Tot o activitate pentru vacanța de vară ce vine, de data aceasta, în sprijinul tuturor elevilor noștri este activitatea de voluntariat susținută de cadre cu ajutorul Consiliului Local Câmpina și al Asociației de părinți a școlii, prin care copii își petrec în mod instructiv câteva săptămâni, învâțând lucruri noi și folositoare.

          Așadar, colectivul de cadre didactice de la Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” din Municipiul Câmpina, funcționează ca o mare echipă, manifestând înțelegere și profesionalism. Cadrele didactice de aici dovedesc deschidere în privința integrării copiilor instituționalizați și a celor provenind din medii defavorizate, iar aceste realități presupun, după cum oricine își poate da seama, un efort suplimentar din partea inimoșilor profesori și învățători și o implicare deosebită din partea conducerii școlii"
Semnează Colectivul de cadre didactice și  Asociația de Părinți a Școlii Gimnaziale  „Alexandru Ioan Cuza”, Municipul Câmpina