Curtea de Conturi a descoperit în urma unui control efectuat la Primăria Provița de Sus că o parte dintre angajații instituției a primit în mod nejustificat sporuri de dificultate și majorări salariale în valoare de zeci de mii de lei. Aceste venituri au fost acordate în perioada 2014-2015.

 

Conform raportului întocmit de inspectorii Camerei de Conturi Prahova, aflăm că “ În perioada 27.09.2014 – 31.08.2015, U.A.T.C. Proviţa de Sus a plătit în mod nejustificat la două angajate din entitate, suma totală de 23.866 lei, din care 19.464 lei drept spor de dificultate pentru aplicarea legilor fondului funciar şi 4.402 lei, contribuţii aferente suportate de entitate, pentru imobilizarea acestor sume fiind calculate penalităţi în sumă de 3.588,84 lei.”

Citește și PRIMARUL ŞI VICELE DINTR-O COMUNĂ ŞI-AR FI ACORDAT ILEGAL AJUTOARE DE LA BUGET

 

Conform aceluiași raport, în perioada martie 2015 – august 2015, la “Proviţa de Sus s-a plătit în mod nejustificat pentru şase angajate din entitate, suma totală de 13.651 lei, din care : 10.955 lei drept majorare salarială pentru participarea la implementarea proiectelor finanţate prin FEADR si 2.696 lei, contribuţii aferente suportate de entitate. Din suma totală de 13.651 lei, suma de 3.841 lei reprezentând majorări salariale şi suma de 1.046 lei reprezentând contribuţiile aferente angajatorului au intrat sub incidenţa prevederilor Legii nr.124/2014, iar majorările salariale în sumă de 7.114 lei şi contribuţiile aferente angajatorului în sumă de 1.650 lei, constituie prejudiciu pentru bugetul local al U.A.T.C. Proviţa de Sus, pentru imobilizarea prejudiciului, fiind calculate penalităţi în sumă de 1.357,10 lei.

Mai mult, în perioada 01.05.2014 – 31.08.2015, U.A.T.C. Proviţa de Sus a plătit în mod nejustificat pentru un angajat, suma totală de 9.078 lei, din care salariul brut în sumă de 7.326 lei şi contribuţiile angajatorului în sumă de 1.753 lei, ca drepturi salariale pentru cumul de funcţii, din sumele amintite, suma totală de 2.168 lei formată din 1.700 lei salarii brute şi 468 lei contribuţii angajator, fiind exonerate la plată prin Legea nr.124/2014, iar suma totală de 6.911 lei, formată din 5.626 lei salarii brute şi 1.285 lei, contribuţii angajator, reprezentând prejudiciu pentru bugetul local al U.A.T.C. Proviţa de Sus, pentru imobilizarea căruia au fost calculate penalităţi în sumă de 1.020,16 lei.”

Deși observatorulph.ro a încercat să ia un punct de vedere în legătură cu această situație, nici Elena Cosmoiu, edilul comunei și nici Irina Bucur, viceprimarul localității nu au răspuns la telefon.