- Publicitate -

Tribunalul Prahova, măsuri speciale pe durata stării de urgență. Lista cauzelor care se vor judeca

Tribunalul Prahova a anunțat, luni, noi măsuri speciale pentru limitarea răspândirii Covid-19. Totodată, instanța a transmis lista cauzelor de urgență deosebită, care urmează a fi judecate pe durata stării de urgență.

Ca măsuri specială pentru limitarea răspândirii noului coronavirus, accesul justițiabililor şi/sau reprezentanţilor acestora și a celorlalți participanți în incinta instanței și în sala de judecată se va face după completarea pe proprie răspundere a chestionarului referitor la călătorii în zonele de risc menționate de departamentul de situații de urgență şi cu privire la intrarea în contact cu persoane confirmate sau suspecte de infectare cu virusul COVID-19.

Comunicatul Tribunalului Prahova

Faţă de dispoziţiile Hotărârii Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 417 din data de 24 martie 2020, prin care sunt puse în aplicare prevederile Decretului nr.195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României-Anexa nr.1–Capitolul V- “Domeniul Justiţie”, în vederea prevenirii răspândirii infectării cu Coronavirus SARS -CoV-2, luând în considerare şi Hotărârea nr. 10/27.03.2020 a Colegiului de Conducere al Curţii de Apel Ploiești, care a completat Hotărârea nr. 9/25.03.2020 a Colegiului de Conducere al Curţii de Apel Ploiești, Preşedintele Tribunalului Prahova a emis Ordinul nr. 4/27.03.2020, prin care a dispus următoarele măsuri:

Art. I. Modifică art. II din Ordinul nr.3/26.03.2020 al Preşedintelui Tribunalului Prahova, în conformitate cu Hotărârea nr.417 din data de 24 martie 2020 a Consiliului Superior al Magistraturii şi cu Hotărârea nr. 10/27.03.2020 a Colegiului de Conducere al Curţii de Apel Ploiești care a completat Hotărârea nr.9/25.03.2020 a Colegiului de Conducere al Curţii de Apel Ploieşti şi stabileşte lista cauzelor de urgenţă deosebită, care urmează a fi judecate  pe durata stării de urgenţă, în conformitate cu normele de competenţă prevăzute de Codul de procedură civilă şi de legile speciale, de către TRIBUNALUL PRAHOVA, în materie civilă, astfel :

SECŢIILE  CIVILE:

 • suspendarea executării hotărârii;
 • suspendarea executării provizorii;
 • măsuri de protecţie a minorilor – Legea nr. 272/2004, – se referă numai la plasamentul în regim de urgenţă, aşa cum este prevăzut de art. 68 din Legea nr.272/2004, stabilit de către instanţă în condiţiile art. 100 alin. 3 din aceeaşi lege;
 • măsuri asigurătorii;
 • suspendarea provizorie a executării silite;
 • suspendare executare silită;
 • ordonanţa preşedinţială;

–   asigurarea dovezilor;

–   tutelă/curatela;

–   ordin de protecţie;

 • suspendare executare act administrativ;
 • litigii privind achiziţiile publice care privesc strict produsele medicale şi alte achiziţii în domeniul stării de urgenţă, precum şi cele care decurg din executarea acestor contracte sau care vizează aplicarea unor măsuri în domeniul stării de urgenţă;
 • cereri privind insolvenţa persoanei juridice întemeiate pe art. 66 alin. (11) din Legea nr. 85/2014;
 • conflicte de competenţă şi incidentele procedurale în cauzele care se judecă pe durata stării de urgenţă, inclusiv cererile de îndreptare, lămurire şi completare a hotărârii;
 • orice alte cereri care vizează situaţii excepţionale, care pot fi considerate de urgenţă deosebită, apreciate ca atare de completul de judecată învestit cu soluţionarea cauzei.

Art. II. În conformitate cu dispoziţiile Hotărârea Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 417 din data de 24 martie 2020 şi cu dispoziţiile art. IV din Hotărârea nr. 10/27.03.2020 a Colegiului de Conducere a Curţii de Apel Ploieşti care a completat Hotărârea nr. 9/25.03.2020 a Colegiului de Conducere a Curţii de Apel Ploieşti,   pe durata stării de urgenţă, instituită prin Decretul Preşedintelui României nr. 195/2020, activitatea de judecată a Tribunalului Prahova în materie penală vizează judecarea, în fond sau în căile de atac, în funcţie de competenţa acestora, a următoarelor cauze:

 1. Cauzele prevăzute de art. 43 alin.1 şi 2 din Decretul nr. 195/2020, după cum urmează:

 Activitatea judecătorului de drepturi şi libertăți se desfășoară numai cu privire la:

 1. cauzele în care s-a dispus ori se propune luarea măsurilor preventive, ori a celor de protecție a victimelor şi a martorilor; cele privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranță cu caracter medical, cele cu persoane vătămate, minori;
 2. actele şi măsurile de urmărire penală a căror amânare ar pune în pericol obţinerea probelor sau prinderea suspectului sau a inculpatului, precum şi cele privind audierea anticipată;
 3. cauzele în care urgenţa se justifică prin scopul instituirii stării de urgenţă la nivel naţional, alte cauze urgente apreciate ca atare de către procurorul care supraveghează sau efectuează urmărirea penală.
 4. Procesele penale aflate în curs pe rolul instanţelor de judecată, inclusiv cele aflate în procedură în camera preliminară, se suspendă de drept pe durată stării de urgenţă, cu excepţia celor de la art. 43 alin.1 lit. c) din decret apreciate ca atare de judecător sau instanţa de judecată, precum şi a următoarelor cauze:

– cele privind infracțiunile flagrante;

– cele în care au fost dispuse măsuri preventive;

– cele referitoare la contestaţii împotriva măsurilor asigurătorii;

– cele privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală;

– cele ce cuprind măsuri de protecție a victimelor şi a martorilor;

– cele privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranţă cu caracter medical;

– cele privind infracţiuni contra siguranţei naţionale sau de spălare a banilor.

 1. Judecătorii de cameră preliminară sau, după caz, instanțele vor soluționa în fond sau în căile de atac și următoarele cauze:

– cauze în materia amânării sau întreruperii executării pedepsei ori a măsurii educative privative de libertate;

– cauze în materia liberării condiționate;

– cauze având ca obiect schimbări privind măsura educativă a internării într-un centru educativ sau într-un centru de detenție;

– contestațiile împotriva încheierilor judecătorului de supraveghere  a privării de libertate prevăzute de Legea nr. 254/2013;

– contestații la executare, doar în cauzele cu persoane private de libertate;

– cereri având ca obiect schimbări în executarea unor hotărâri, doar în cauzele cu persoane private de libertate;

– cereri având ca obiect înlăturarea sau modificarea pedepsei, doar în cauzele cu persoane private de libertate;

– cereri privind menținerea, înlocuirea sau încetarea măsurilor de siguranță cu caracter medical;

– cauze având ca obiect infracțiuni – inclusiv infracțiuni flagrante care privesc aplicarea Decretului nr. 195/2020 sau măsurile de prevenire/combatere a pandemiei COVID-19 (inclusiv infracțiunile de zădărnicire a combaterii bolilor, prevăzute de art. 352 Cod penal, omisiunea declarării unor informații, prevăzute de art. 352/1 Cod penal și fals în declarații, prevăzut de art. 326 alin. (2) Cod penal);

– căi de atac extraordinare apreciate ca urgente;

– cereri de strămutare, conflicte de competență și incidentele procedurale în cauzele care se soluționează pe durata stării de urgență;

– cauzele în care soluţionarea se desfășoară, conform legii, fără citarea părților sau a persoanei vătămate.

 1. Cererile având ca obiect prelungirea dreptului de circulaţie pe drumurile publice, potrivit art.111 alin.(6) din O.U.G. nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, nu se soluţionează pe durata stării de urgenţă, fiind aplicabile dispoziţiile art.14 din Decretul nr.195/2020.

Art. IV. Completează art. II din ordinul nr. 1/13.03.2020 al Preşedintelui Tribunalului Prahova cu următoarele reguli:

Un exemplar al listelor de şedinţă care specifică orele la care sunt programate dosarele va fi transmis penitenciarelor din raza Tribunalului Prahova în care sunt deţinute persoanele implicate în cauzele respective, spre informare, cu 24 de ore înaintea şedinţei.

Un exemplar al listelor de şedinţă cuprinzând dosarele care se judecă pe perioadă stării de urgenţă va fi predat efectivelor de jandarmi/militari care asigură accesul publicului în instituţie.

Justiţiabililor şi/sau reprezentanţilor acestora şi a celorlalţi participanţi la proces care se prezintă pentru şedinţele de judecată li se va permite accesul doar dacă prezenţa acestora priveşte cauzele care se găsesc pe listele de şedinţă din ziua respectivă.

Accesul avocaţilor părţilor din cauzele care se găsesc pe listele de şedinţă din ziua respectivă este permis în camera avocaţilor – anexă la clădirea principală cu intrare distinctă de intrarea în Tribunalul Prahova, cu condiţia ca simultan în respectiva încăpere să nu fie mai mult de 5 persoane.

Se va permite la cerere, accesul avocaţilor părţilor din cauzele care se găsesc pe listele de şedinţă din ziua respectivă la orele specificate în liste şi în incinta celeilalte camere a avocaţilor aflată în interiorul clădirii tribunalului, la parter, cu condiţia ca simultan în respectiva încăpere să nu fie mai mult de 3 persoane.

Accesul şi / reprezentanţilor acestora şi a celorlalţi particianţi la proces în incintă instanţei şi în sala de judecată, se va face la orele şi în ordinea fixată de către complet menţionate pe listele de şedinţă cu sprijinul jandarmilor/militarilor care asigură paza instanţei.

Accesul justiţiabililor şi/sau reprezentanţilor acestora şi a celorlalţi participanţi în incinta instanţei şi în sala de judecată se va face după completarea pe proprie răspundere a chestionarului referitor la călătorii în zonele de risc menţionate de departamentul de situaţii de urgenţă şi cu privire la intrarea în contact cu persoane confirmate sau suspecte de infectare cu virusul COVID-19.

Se interzice accesul justiţiabililor şi/sau reprezentanţilor acestora, a altor participanţi în incinta instanţei şi în sala de judecată care declară pe propria răspundere efectivelor de jandarmi/militari că în ultimele 21 de zile au călătorit în zonele de risc menţionate de departamentul de situaţii de urgenţă, au intrat în contact cu persoane confirmate sau suspecte de infectare cu virusul COVID-19 ori au răspuns afirmativ la oricare din întrebările cuprinse în chestionar.

Cauzele de competenţa Secţiei I Civile a Tribunalului Prahova se vor judeca de regulă în sala 1 a instanţei aflată la parterul clădirii.

Cauzele de competenţa Secţiei a II Civile a Tribunalului Prahova se vor judeca de regulă în sala 2 a instanţei aflată la mezanin.

Cauzele de competenţa Secţiei Penale a Tribunalului Prahova se vor judeca de regulă în sala 3 a instanţei aflată la mezanin.

Cauzele având ca obiect măsuri preventive (arestări, prelungiri de arestare, verificări măsuri preventive, înlocuiri de măsuri preventive, etc.) se vor judeca de regulă în sala 3 a instanţei aflată la mezanin.

Ai informații care ar putea deveni o știre? Contactează-ne la: 0785 075 112, pe WhatsApp sau Signal.

Urmărește știrile Observatorul Prahovean și pe Google News!

Sondaj

Sunteți de acord să citiți ziarul Observatorul Prahovean fără reclame, dar contracost? 

- Publicitate -

Articole asemănătoare

Lista lucrurilor la care să fim atenţi atunci când vrem să cumpărăm o locuinţă

Criza economică îşi spune tot mai mult cuvântul, ratele românilor au crescut exponenţial şi puţini se mai încumetă să se împrumute la bănci. Totuşi,...

Lista școlilor, grădinițelor și liceelor din Prahova care nu dețin autorizație de securitate la incendiu

50 de unități de învățământ nu au, înainte cu două săptămâni de începerea anului școlar, autorizație de securitate la incendiu. ISU Prahova a făcut...
- Publicitate -

Video Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Ultimele știri

Hoțul care a furat un sac cu bani de la Poștă a fost arestat. Unde a ascuns o parte din sumă

Tânărul de 20 de ani, acuzat că a furat un sac cu bani de la Poșta Română, a fost arestat preventiv. Bărbatul, angajat recent la...

Ca-n filme: o femeie din Elveția a fost călcată de trei ori de propria maşină

O femeie din Elveţia se află în stare gravă la spital, după ce a fost călcată de propria mașină, de trei ori. Şoferiţa în vârstă...

Antrenor român de tenis, prins de FBI distribuind fotografii indecente cu fetița lui de 6 ani

Antrenorul de tenis, afiliat la un club din București, este judecat pentru pornografie infantilă și coruperea sexuală a minorilor, scrie Libertatea.ro. Faptele au fost descoperite...

Accident în Slănic. Un autoturism a lovit un cal, iar doi tineri au ajuns la spital

Accidentul rutier s-a produs, sâmbătă noapte, după ce un autoturism a lovit un cal. În urma impactului, doi tineri, în vârstă de 16 ani,...

Noi detalii în cazul tânărului care a murit după ce s-a aruncat de la etajul 10 al unui bloc din Ploiești

Tragedia a avut loc, sâmbătă seară, după ce un tânăr în vârstă de 21 de ani a murit după ce s-a aruncat de la...
- Publicitate -
- Publicitate -
- Publicitate -

Parteneri

- Publicitate -