Zile libere plătite pentru părinți când școlile sunt închise. Condiții de acordare și documentele necesare

0
ITM-Prahova_a485c.jpg

ITM-Prahova_a485c.jpg

Părinții care au copii cu vârsta de până la 12 ani sau copii cu dizabilități cu vârstă de până la 18 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ, pot solicita zile libere pe toată durata suspendării cursurilor școlare sau pentru o perioadă mai scurtă.

Pentru a beneficia de această prevedere, potrivit ITM Prahova, solicitantul trebuie să formuleze o cerere scrisă pe care trebuie să o depună la angajatorul său, cerere la care să anexeze o declarație, pe propria răspundere, a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a depus o astfel de solicitare. 

Citește și: Câți bani primesc părinții să stea cu copiii acasă cât timp școlile sunt închise

Pot beneficia de prevederea legislativă părinții care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) au copii cu vârsta de până la 12 ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ sau au copii cu dizabilităţi cu vârstă de până la 18 ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ;

b) locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca.

Prevederile actului normativ nu se aplică, pe perioada stării de urgență, angajaților sistemului național de apărare, angajaților din penitenciare, personalului din unitățile sanitare publice și altor categorii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, după caz.”

Comunicat ITM Prahova

Urmare intrării în vigoare a prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209/14.03.2020 aducem la cunoştinţa persoanelor fizice şi juridice interesate următoarele:

– pentru a beneficia de zile libere plătite, solicitantul trebuie să formuleze o cerere scrisă pe care să o depună la angajatorul său, cerere la care să anexeze o declaraţie pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit prezentei legi; solicitantul persoană singură din familia monopatentală nu trebuie să depună declaraţia pe propria răspundere cerută în cazul celorlalţi solicitanţi;

– de prevederile actului normativ pot benefia părinţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) au copii cu vârsta de până la 12 ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ sau au copii cu dizabilităţi cu vârstă de până la 18 ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ;

b) locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca.

– Este asimilată părintelui persoana singură din familia monoparentală, astfel cum este definită de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv reprezentantul legal al copilului, precum şi persoana desemnată, potrivit legii, să exercite drepturile şi să îndeplinească obligaţiile părinteşti faţă de copil.

– Conform art. 32 din Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României “Pe perioada stării de urgenţă, prevederile Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, nu se aplică angajaţilor sistemului naţional de apărare, angajaţilor din penitenciare, personalului din unităţile sanitare publice şi altor categorii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri şi al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, după caz.”

– Solicitanţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege au dreptul la zile libere plătite pe toată perioada în care autorităţile competente decid închiderea unităţilor de învăţământ; prin urmare solicitanţii pot solicita aceste zile libere pentru întreaga perioadă sau pentru o perioadă mai scurtă.

– Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la nr. de telefon/fax 0244 510 372 sau prin transmiterea unui e-mail la adresa: [email protected]

*Contactează Redacția Observatorulph.ro pe WhatsApp la: 0726.221.596

Publică aici opinia ta

Comentariul tău
Numele tău