Peste 4.200 de prahoveni trăiesc din venitul minim garantat. Sute de dosare la Ploiești

0
ajutoare-sociale.jpg

ajutoare-sociale.jpg

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială a dat publicității situația numărului de beneficiari de venit minim garantat, la nivel național. În Prahova, 4.200 de persoane trăiesc din ajutorul social de la stat, 741 de beneficiari fiind din Ploiești.

Familiile și persoanele singure au dreptul să primească un venit minim garantat ca formă de asistență socială, sumă care se calculează în funcție de indicatorul social de referință.

Astfel, un beneficiar de venit minim garantat poate primi lunar 141,5 lei, iar o familie formată din cinci persoane poate încasa 527 de lei/lună.

În Prahova, potrivit datelor statistice raportate de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială se aflau în plată, la nivelul lunii decembrie 2018, 4.212 persoane, iar 185 de persoane au pierdut acest drept.

Un număr destul de mare de beneficiari de venit minim garantat figurează și la Ploiești. Potrivit ASSC, la această oră în evidențele Serviciului Prestații Sociale din cadrul ASSC se află 284 de dosare și figurează 741 de beneficiari ai Legii 416 / 2001 privind venitul minim garantat ( familii sau persoane singure )  care efectueaza orele obligatorii de muncă în folosul comunității.

Conform unei hotărâri a Consiliului Local Ploiești repartizarea pentru efectuarea orelor de muncă în folosul comunității se realizează în 10 zone ale Ploieștiului, respectiv zone verzi Centru, zone verzi Est, zone verzi Vest, zone verzi Nord, Parcul Municipal Ploiesti Vest, Sala Sporturilor Olimpia Ploiesti,  CSM Doroftei, Stadionul „Ilie Oana” Ploiesti, Hipodrom și la sediul ASSC Ploiesti – Piata Eroilor nr. 1A, Ploiesti.

Cum se obține ajutorul de la stat în baza Legii nr. 416/2001. Documente necesare

Ajutorul social se acordă pe bază de cerere şi declarație pe propria răspundere, însoțite de actele doveditoare privind componența familiei și veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii de către membrii acesteia.

Acte necesare dosar (în copie):

– cerere şi declaraţia pe propria răspundere;

– actele de identitate ale solicitanţiilor;

– certificatele de naştere ale copiilor;

– certificatul de căsătorie sau livretul de familie;

– hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii;

– actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;

– acte din care să rezulte ca un membru al familiei frecventează o formă de învăţământ ;

– acte din care să reiasă încadrarea în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în întreţinere ;

– adeverinţă care să ateste că sunt înregistrați în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru încadrare în muncă şi că nu au refuzat un loc de muncă sau participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de aceste agenţii.

-venituri nete realizate (luna anterioară depunerii cererii) şi actele doveditoare sunt cele menţionate în formularul de cerere (adeverinţe privind salariul net, cupoane de pensie, ajutor de şomaj, cupon alocaţie de stat etc);

În cazul uniunii consensuale (concubinaj), considerată familie beneficiară vor fi prezentate si documente referitoare la componenţa familiei şi venituri pentru partenerul solicitantului.

*Contactează Redacția Observatorulph.ro pe WhatsApp la: 0726.221.596

Publică aici opinia ta

Comentariul tău
Numele tău