După ce observatorulph.ro a publicat articolul ANTRENOR AL CSM PLOIEŞTI, SALVAT DE PĂRINŢI. CONDUCEREA VROIA SĂ-L DEA AFARĂ, pe adresa redacției am primit documentul alăturat privind o situație similară la grupa de fotbal. În acest caz, antrenorul a fost dat afară.

 

Este vorba de Mihai Albu, antrenorul de fotbal la grupa de copii născuți 2008-2009, soțul fostului director al CSM Ploiești, Luminița Albu.

La fel ca și în cazul de baschet, părinții au trimis o scrisoare de susținere, numai că cei de la CSM l-au dat afară. Vă prezentăm mai jos textul scrisorii:

"Începând din toamna anului 2014 în cadrul clubului dumneavoastră la secția fotbal, ființează o grupă de copii născuți în 2008-2009 pregătiți până acum de dl. Mihai Albu.

 

S-a început cu 6-8 copii cu dl. Mîrzea la câteva săptămâni a fost adus dl. Albu care a condus acest grup (care acum numără undeva în jur de 20 de copii) pana la data de 26,01,2016 când am fost anunțați că va fi adus dl Florin N. care mai pregătește o grupă de copii (2007) mult mai numeroasă. Menționăm că dl. Albu a avut o activitate foarte bună , neavând reclamații din partea niciunui părinte iar copiii s-au atașat destul de tare de dânsul și nu înțelegem de ce la un nivel ca cel la care sunt copiii noștri este nevoie de atâtea schimbări care pot afecta negativ activitatea celor mici atât pe plan sportiv (fiecare cu experiența lui pedagogică) cât și în plan psihic (nici oamenii maturi nu percep foarte bine desele schimburi de conducători). 

Prin această hotărâre ne obligați practic să-i facem pe copii să renunțe la acest sport frumos deoarece nu există niciun motiv real ca dl. Albu Mihai să fie îndepărtat de lângă acești copii mai ales ca prin activitatea dumnealui a demonstrat că este  un foarte bun profesionist și este foarte atașat de colectivul pe care îl îndrumă.

Drept urmare, toți părinții, alături de copiii noștri, venim cu rugămintea să reanalizați măsurile dispuse împotriv dl. Albu astfel încât să continuăm pregătirea alături și împreună cu dânsul.

 

Cu deosebit respect părinții grupei de fotbal 2008-2009 a CSM Ploiești."

În replică, CSM Ploiești a transmis următoare motivație de concediere a antrenorului Albu:

Având un contract civil de prestări servicii, activitatea domnului Albu Mihai poate fi reconsiderată ca activitate dependentă deoarece acesta îndeplinește cel puțin unul dintre următoarele criterii:

 

a) beneficiarul de venit se află într-o relație de subordonare față de plătitorul de venit, respectiv organele de conducere ale plătitorului de venit, și respectă condițiile de muncă impuse de acesta, cum ar fi: atribuțiile ce îi revin și modul de îndeplinire a acestora, locul desfășurării activității, programul de lucru;

b) în prestarea activității, beneficiarul de venit folosește exclusiv baza materială a plătitorului de venit, respectiv spații cu înzestrare corespunzătoare, echipament special de lucru sau de protecție, unelte de muncă sau altele asemenea și contribuie cu prestația fizică sau cu capacitatea intelectuală, nu și cu capitalul propriu;

c) plătitorul de venit suportă în interesul desfășurării activității cheltuielile de deplasare ale beneficiarului de venit, cum ar fi indemnizația de delegare-detașare în țara și în străinătate, precum și alte cheltuieli de această natură;

d) plătitorul de venit suportă indemnizația de concediu de odihnă și indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă, în contul beneficiarului de venit.

Deoarece noul cod fiscal nu reglementează modalitatea de impozitare a contractelor civile de prestări servicii, conducerea instituției a hotărât încetarea tuturor contractelor de acest gen.

CSM Ploiești nu își asumă riscul reconsiderării activității independente prestate de dl.Mihai Albu în baza contractului civil mai sus menționat în activități dependente, deoarece organigrama instituției noastre nu are prevăzute posturi pentru activitatea sportivă, recalcularii contributilor datorate și nu este de acord cu compensarea în timp liber, din orele de muncă aferente contractului individual de muncă, a orelor prestate în baza contractului civil de prestări servicii ce se contituie muncă suplimentară. Mai precizăm că impozitul pe venit și contribuțiile sociale obligatorii, stabilite potrivit legii, vor fi recalculate și virate, fiind datorate solidar de către plătitorul și beneficiarul de venit.

De asemenea, munca prestată în baza unui contract civil de prestări servicii se consideră muncă suplimentară, iar conform O.U.G. nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare: “Art. 9.-În anul 2016, munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar încadrat în funcții de execuție sau de conducere, precum și munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se vor compensa numai cu timp liber corespunzător acestora, cu excepția situațiilor când prin prezenta ordonanța de urgență se dispune altfel.”

Nu în ultimul rând, vă precizăm că activitatea secției de fotbal a fost analizată, constatându-se că unii antrenori au în pregătire 2-3 grupe de copii, iar dl.Mihai Albu avea în pregătire doar o grupă de copii care a fost redistribuită către alt antrenor. Din punct de vedere financiar nu se justifica plata unui preț contractual în sumă de 2.352 lei brut/lună pentru 2 antrenamente/ săptămână.