- Publicitate -

Raportul de activitate al Consiliului Județean Prahova și al președintelui Consiliului Județean Prahova, Mircea Cosma, în perioada iunie 2010 – iunie 2011

palat1În perioada iunie 2010 – iunie 2011, Consiliul Judeţean Prahova a continuat activitatea pentru care a fost ales, în sensul rezolvării (cu toată perioada de criză traversată), a principalelor probleme legate de asigurarea coordonării şi dezvoltării serviciilor publice şi îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor. Pe capitole activitatea se prezintă astfel:

 1. FONDURI PRE-ADERARE

I.1. PROIECTE IMPLEMENTATE

1. „Reabilitare aducţiune apă Bălţeşti-Urlaţi (Firul 1)”. Solicitant: Consiliul Judeţean Prahova. Valoarea totală a proeictului – 1.599.533,28 €uro.

2. „Înfiinţarea unei staţii de obţinere a compostului din deşeuri biodegradabile în comuna Balta Doamnei”. Partener Consiliul Judeţean Prahova , Solicitant: Consiliul Local Balta Doamnei. Valoarea totală a proiectului – 1.462.426,76 €uro.

 1. FONDURI POST-ADERARE

II.1. PROIECTE IN IMPLEMENTARE

poza_1

1. „Reabilitare DJ 101G Tătărani (DJ 101D) – Brazi – Brazii de Jos – Tinosu – Şirna – Hăbud – Crivăţu (DN1A) km 0+000 – km 24+020, judeţul Prahova, km 24+020 – km 30+120, judeţul Dâmboviţa”.  Solicitant: Consiliul Judeţean Prahova, Partener Consiliul Judeţean Dâmboviţa. Valoarea totală a proiectului – 42.696.939,39 lei.

- Publicitate -

2. „Creşterea capacităţii de trafic prin realizarea legăturii rutiere între DN1 şi DN1B (realizarea drumului judeţean de centură DJ 236), în zona de nord a municipiului Ploieşti” Solicitant: Judeţul Prahova. Valoarea totală a proiectului – 43.912.185,00 lei

3. „Sistem integrat de urbanism pentru gestionarea relaţiei cu cetăţenii”.  Solicitant: C. J. Prahova. Valoarea totală a proiectului – 5.406.525,00 lei.

4.„Promovarea obiectivelor turistice de pe Drumul Fructelor. Solicitant: Consiliul  Judeţean Prahova. Valoarea totală a proiectului – 1.008.665,60 lei.

- Publicitate -

5. „Situl Natura 2000 Pădurea Plopeni – Plan de management, căi de acţiune şi conştientizare”. Solicitant: Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova. Valoarea totală a proiectului – 509.906,00 lei.

6. „Creşterea eficienţei serviciilor medicale ale Spitalului Obstetrică Ginecologie prin implementarea de soluţii e-sănătate”. Solicitant: Spitalul de Obstetrică şi Ginecologie Ploieşti. Valoarea totală a proiectului – 2.123.810,16 lei.

7. „Reabilitarea şi modernizarea sistemelor cu apă şi canalizare în judeţul Prahova. Partener Consiliul Judeţean Prahova , Solicitant: S.C. Hidro Prahova S.A. Valoarea totală a proiectului: 200.000.000,00 Euro.

- Publicitate -

8.„Crearea unei reţele regionale de achiziţii verzi în judeţul Prahova”. Partener Consiliul Judeţean Prahova , Solicitant: Provincia Cremona din Italia. Valoarea totală a proiectului – 2.120.500,00 €uro.

9. „MORE4NRG”. Partener Consiliul Judeţean Prahova , Solicitant: Provincia Flevoland din Olanda. Valoarea totală a proiectului – 281.400,00 lei.

10. „Agenţia pentru Eficienţă Energetică şi energie regenerabilă”. Partener Consiliul Judeţean Prahova. Solicitant: Primăria Ploieşti. Valoarea totală a proiectului – 1.917.304,20 lei.

- Publicitate -

11. „INTER PARES Innovative Tools for Eminergy Regulations of Province Association on Renewable Energy Sources”. Partener Consiliul Judeţean Prahova , Solicitant: UNCJR. Valoarea totală a proiectului – 3.000.000,00 lei.

12. „Controlul integrat al poluării cu nutrienţi” Partener Consiliul Judeţean Prahova. Solicitant: Ministerul Mediului şi Pădurilor. Valoarea totală a proiectului – 1.392.333,60 lei.

13. „Restaurare şi punere în valoare a Ansamblului medieval al Mănăstiri Vărbila” Partener Consiliul Judeţean Prahova, Solicitant: Parohia Vărbila. Valoarea totală a proiectului – 8.214.351,04 lei.

- Publicitate -

14. „Restaurare şi punere în valoare a Ansamblului medieval al fostei Mănăstiri Apostolache”.  Partener Consiliul Judeţean Prahova , Solicitant: Parohia Apostolache

Valoarea totală a proiectului – 12.926.435,20 lei

15. „Promovarea potentialului turistic antropic şi natural din zona munţilor Bucegi”. Partener Consiliul Judeţean Prahova , Solicitant: Asociaţia Microregiunea Turistică Munţii Bucegi. Valoarea totală a proiectului – 947.999,20 lei.

16. „Instrumente Strategice pentru Ocupare în Industria Turismului”. Partener Consiliul Judeţean Prahova , Solicitant: PARTNET. Valoarea totală a proiectului – 20.560.888,47 lei.

17. „Întărirea capacităţii operaţionale a ADI Polul de Creştere Ploieşti – Prahova. Partener Consiliul Judeţean Prahova , Solicitant:ADI „Polul de Creştere Ploieşti- Prahova”. Valoarea totală a proiectului – 1.136.839,04 lei.

18. „Achiziţie echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în regiunea Sud Muntenia. Partener Consiliul Judeţean Prahova, Solicitant: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia. Valoarea totală a proiectului – 1.136.839,04 lei.

II.2. PROIECTE DEPUSE AFLATE IN EVALUARE

1.  „Centrul de afaceri multifuncţional Lumina Verde Ploieşti, Prahova. Solicitant: Judeţul Prahova. Valoarea totală a proiectului –  40.450.278,35lei.

2. „Lucrări de modernizare clădiri, reţele utilităţi, facilităţi de acces şi dotări la Centrul de plasament, Filipeştii de Târg. Solicitant:  D.G.A.S.P.C. Valoarea totală a proiectului – 3.480.039,00 lei.

3. „Modernizare reţele de utilităţi, facilităţi de acces şi dotări cu echipamente specifice nevoilor beneficiarilor de servicii din C.I.A.P.A.H. Mislea. Solicitant:  C.I.A.P.A.H Mislea. Valoarea totală a proiectului – 3.555.415,8 lei.

4.  „Lucrări de modernizare, reţele utilităţi, facilităţi de acces şi dotări la C.I.T.O.P.A.H. Urlaţi. Solicitant:  C.I.T.O.P.A.H Urlaţi. Valoarea totală a proiectului – 3.617.331,28 lei.

5. „Lucrări de modernizare clădiri, reţele utilităţi, facilităţi de acces şi dotări la C.R.R.N.P.A.H. Urlaţi. Solicitant:  C.I.T.O.P.A.H Tătărăi. Valoarea totală a proiectului – 3.472.429,15 lei.

6. „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi dotarea cu echipamente specifice nevoilor beneficiarilor de servicii din C.I.T.O.P.A.H. Tătărăi, judeţul Prahova. Solicitant:  Consiliul Judeţean Prahova. Valoarea totală a proiectului – 3.998.859,92 lei.

7. „Restaurarea şi consolidarea Conacului Pană Filipescu”

Solicitant: Consiliul Judeţean Prahova. Valoarea totală a proiectului – 13.039.952,12 lei.

8. „Performanţă şi eficacitate în administraţia publică prahoveană. Solicitant: Consiliul Judeţean Prahova. Valoarea totală a proiectului – 1.406.479,50 lei.

9. „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Prahova”. Solicitant: Consiliul Judeţean Prahova. Valoarea totală a proiectului – 199.920.000,00 lei.

10. „Fundamentarea Managementului Conservativ şi Participativ al siturilor Natura 2000 Pădurea Glodeasa şi Lacul Bâlbâitoarea din judeţul Prahova”. Solicitant: Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova. Valoarea totală a proiectului – 1.998.100,00 lei.

II.3. PROIECTE DEPUSE AFLATE ÎN PREGĂTIRE

1. „Creşterea accesibilităţii către partea de nord a Polului de Creştere, în special către Spitalul Judeţean Prahova, prin realizarea pasajului rutier peste DN1B, în continuare DJ 102”. Solicitant : Judeţul Prahova. Valoarea totală a proiectului – 93.566.670,00 lei.

2. „O şansă pentru o noua rază de soare – reabilitare/modernizare şi echipare specifică a Complexului de servicii comunitare Rază de Soare Băicoi”. Solicitant: Judeţul Prahova. Valoarea totală a proiectului – 4.500.000,00 lei.

3. „Reabilitarea/modernizarea şi echiparea specifică a Centrului de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică pentru persoane adulte cu handicap, comuna Ariceştii Rahtivani (sat Nedelea)”. Solicitant :Judeţul Prahova. Valoarea totală a proiectului – 10.489.428,74 lei.

4. „Restaurarea şi consolidarea Muzeului Ceasului Nicolae Simache Ploieşti”. Solicitant Judeţul Prahova. Valoarea totală a proiectului – 7.530.781,00 lei

5. „Centrală cu panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice”. Solicitant : Judeţul Prahova. Valoarea totală a proiectului  urmează să fie stabilită.

6. „Accesabilitate şi fluidizare trafic către zona industrială Ploieşti Vest şi platforma industrială Brazi”Solicitant :Municipiul Ploieşti în parteneriat cu Judeţul Prahova. Valoarea totală a proiectului – 81.000.000,00 lei.

 1. FONDUL DE MEDIU

III.1. PROIECTE IN IMPLEMENTARE/IMPLEMENTATE

1. „Utilizarea energiei solare în vederea producerii apei calde la unităţi sanitare de interes judeţean, aflate în domeniul public al judeţului Prahova” – locaţia Spitalul Judeţean Boldescu – Ploieşti.

Solicitant: Judeţul Prahova. Valoarea totală a proiectului – 559.791,00 lei.

2. „Utilizarea energiei solare în vederea producerii apei calde la unităţi de protecţie pentru copii şi persoane adulte cu handicap din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova” (implementat). Solicitant: Judeţul Prahova. Valoarea totală a proiectului – 1.978.661,00 lei.

3. „Îmbunătăţirea calităţii mediului prin împădurirea unei suprafeţe de peste 29 ha teren agricol degradat în comuna Ciorani, judeţul Prahova”. Solicitant: Judeţul Prahova. Valoarea totală a proiectului – 1.256.526,38 lei

III.2. PROIECTE DEPUSE AFLATE ÎN EVALUARE

 1. „Utilizarea energiei geotermale şi energiei solare în vederea producerii apei calde la Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti”. Solicitant : Judeţul Prahova. Valoarea totală a proiectului – 2.886.620,00 lei.
 2. 2. „Construirea unei staţii de epurare la Spitalul Judeţean. Solicitant  : Judeţul Prahova. Valoarea totală a proiectului – 852.810,00 lei.

 1. ALIMENTĂRI CU APĂ

IV.1. INVESTIŢII FINALIZATE

1. Sistem microzonal de alimentare cu apă zona Şoimari-Cărbuneşti, comunele Predeal Sărari, Ariceştii Zeletin, Şoimari, Surani, Păcureţi – în parteneriat cu cele 5 comune şi a fost finantată şi din fonduri M.D.R.T., fiind cuprinsă în Programul de alimentare cu apă a satelor, aprobat prin HG nr. 577/1997. Valoare totală: 13.500.000,00 lei.

2. Reabilitare sistem de transport din sursa Crasna pentru alimentare cu apă a oraşului Slănic . Valoare contract: 3.531.127,00 lei.

IV.2. INVESTIŢII ÎN DERULARE

1.  Proiectare sistem microzonal de alimentare cu apă a comunelor Ceraşu, Drajna, Bătrâni, Starchiojd şi Poseşti. Valoare contract proiectare – 1.266.558 lei. Valoare contract executie –  20.604.650 lei.

2. Alimentare cu apă C.R.N.P.A.N. Urlaţi. Valoare contract: 342.994 lei.

 1. CLĂDIRI

 1. 1. INVESTIŢII FINALIZATE

poza_2

1. „Reabilitare şi modernizare Sala de 500 locuri Palat Administrativ“.  Valoare contract: 7.680.610 lei.

2. „Centru de Sanatate Mintala Copii“- str. Tudor Vladmirescu.  Valoare contract: 826.000 lei.

 

 

poza_33. „Baza Salvamont comuna Măneciu, sat Cheia“. Valoare contract: 963.792lei.

 1. „Consolidare, reparaţii, igienizări, refacere instalaţii sanitare, termice, electrice, branşament alimentare apă, branşament gaze, reamenajare centrală termică, refacere canalizare la secţia psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti” strada Buna Vestire nr. 1- 3. Valoarea investiţiei: 2.244.906,00 lei.

V.2. INVESTIŢII ÎN DERULARE

1. „Consolidare Palatul Culturii Ploieşti“. Valoare actualizată: 15.215.000 lei.

2. ”Clădire administrativă de birouri la Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti” – strada Găgeni, nr.100. Valoare investiţie: 1.649.593 lei.

3. „Reabilitare, finisaje şi instalaţii şcoala nr.18 Ploieşti” – strada Făgăraş, nr.18. Valoare investiţie: 1.062.323,52 lei.

 1. DRUMURI

VI. 1 INVESTIŢII FINALIZATE

poza_41. Lărgire DJ101D, de la 2 la 4 benzi , km4+30 – 6+300. Valoare contract: 16.647.582,88 lei.

2. Reabilitare DJ 130A, Crivina-Tinosu, km1+947-5+292

Valoare contract: 1.440.735,83 lei.

3. Consolidare DJ 214, Brebu, km 0+900. Valoare contract: 1.081.339,16 lei.

4. Consolidare DJ102B, Drajna, km 7+300. Valoare contract: 1.370.516,87lei.

5. Consolidare DJ100M, km 20+900, Cărbuneşti. Valoare contract: 295.020 lei.

6. Consolidare DJ100H, Jugureni, km 9+040. Valoare contract: 570.343,24 lei.

7. Consolidare DJ 207 Şotrile – Câmpina     –  consolidare DJ207, km 9+750. Valoare contract: 939.313,33 lei.

VI. 2. INVESTIŢII ÎN CURS DE DERULARE

1. Punere în siguranţă pod DJ 101R, km 5+270. Valoare contract: 3.620.751, 97 lei.

2. Pod peste pârâul Proviţa, DJ 100E, Provita de Sus, km 31+700. Valoare contract: 2.405.221 lei.

3. Pod peste râul Vărbilău, Dj102, Coţofeneşti, km29+055

Valoare contract: 1.208.986,95 lei.

4. Construire pod pe DJ 100N, Drajna. Valoare contract: 1.165.553 lei.

5. Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară, DJ 238, km 10+800-18+100, Malu Rosu

Valoare contract: 2.633.092,47 lei

6. Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară, DJ 232, Seciu, km 8+350 – DJ102 (Plopu)

Valoare contract: 1.513.184,81 lei

7. Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară, DJ147, Draganesti – Gherghita

Valoare contract: 4.019.861,56 lei

8. „Reabilitare DJ 713 Sinaia (DN 71) – Cabana Cuibul Dorului – Şaua Dichiului – Cabana Babele”

Proiect realizat în parteneriat cu judeţul Dâmboviţa.

Valoare contract: 50.812.753,48 cu TVA, din care contribuţie Prahova. 19.146.245,51 lei

VII. PARTENERIATE

În anul 2010, Consiliul Judeţean Prahova prin Direcţia Tehnică – Compartiment Parteneriate, a derulat/ încheiat un număr de 106 parteneriate, cu autorităţi locale şi judeţene, însumând 14.097.536,25 lei din care, pentru parteneriate finanţate din fonduri externe, suma de 1.541,04 lei, iar pentru cele finanţate din fonduri interne, suma de 14.095.995,21 lei. Obiectivele contractelor de asociere au vizat în mod deosebit:

– Lucrări apă (4 lucrări)

– Înfiinţări şi extinderi distribuţie gaze naturale ( 9 lucrări)

– Lucrări spitale (10 lucrări)

– Lucrări şcoli (19 lucrări)

– Lucrări drumuri (41 lucrări)

– Organizarea Conferinţei “Forumul Mării Negre“.

Pentru anul 2011 au fost încheiate până la această dată un număr de 5 ( cinci ) contracte, suma alocată de către Consiliul Judeţean Prahova fiind de 3.845.000 lei. Contractele respective sunt întocmite pentru lucrări de gaze naturale, funcţionări spitale şi lucrări apă.

VIII ALTE ACTIVITĂŢI

1.Consultanţă pentru autorităţile publice locale, instituţiile publice şi ONG-uri.

2.Reprezentarea în Comitetul Regiunilor al Uniunii Europene – Adunarea Uniunii Europene a reprezentanţilor locali şi regionali.

3.Colaborări şi înfrăţiri:

Au fost organizate acţiuni comune cu autorităţile partenere din Republica Moldova, raionul Cimişlia, raion cu care judeţul Prahova are încheiat un acord de cooperare.

Totodată, în baza Protocolului de Colaborare încheiat între judeţul Prahova, judeţul Vaslui (România) şi raionul Cimişlia (Republica Moldova) şi semnat în data de 01.09.2010, în vederea elaborării documentaţiei necesare pentru crearea Parcului Industrial Cimişlia, în oraşul Cimişlia (Republica Moldova), Consiliul Judeţean Prahova susţine Primăria Oraşului Cimişlia, în implementarea şi susţinerea organizării activităţilor parcului industrial.

Consiliul Judeţean Prahova a primit vizita a numeroase delegaţii din străinătate (Italia, Franţa, Belgia, Republica Moldova, China).

 1. ONG-uri

In anul 2010 Consiliul Judeţean Prahova a acordat fonduri nerambursabile de 90.000 lei pentru proiecte  din domeniul educaţiei, culturii, sportului şi tineretului, depuse de către asociaţii, fundaţii şi alte organizaţii  nonguvernamentale din judeţ.

Pentru anul  2011 s-a aprobat în bugetul de venituri şi cheltuieli al judeţului suma de 90.000 lei, procedura de selecţie  a proiectelor fiind în derulare, iar domeniile pentru care se poate aplica sunt educaţie şi cultură, sport şi tineret, sănătate, protecţia mediului, economie socială şi drepturile omului.

 1. ACŢIUNI DE PROMOVARE ALE JUDEŢULUI

1.  În perioada 08 – 13 iulie 2010, o delegaţie a Consiliului Judeţean Prahova s-a deplasat la Heidelberg, Germania, pentru a participa la organizarea standului judeţului Prahova şi al României în cadrul Festivalului de Muzică şi Dans pentru Tineri – Muzică şi Dansuri Populare „Heidelberg 2010”

2. Conferinţa Peisaj,Urbanism,Turism–Rolul şi Responsabilităţile Autorităţilor Locale şi Regionale în Implementarea Convenţiei Europene a Peisajului, organizată de Consiliul Judeţean Prahova în colaborare cu RECEP-ENELC (Reţeaua Europeană a Autorităţilor Locale şi Regionale ale Consiliului Europei) în perioada 30 septembrie – 02 octombrie 2010.

3. Open Days 2010 –  Eveniment european dedicat colectivităţilor şi autorităţilor locale şi regionale, organizat sub înaltul patronaj al Comitetului Regiunilor şi al Comisiei Europene reuneşte în fiecare an mii de experţi şi practicieni în politica comunitară de coeziune pentru a dezbate asupra provocărilor comune cărora trebuie să le facă faţă teritoriile europene şi soluţiile acestora. Ediţia 2010 a avut ca temă generală: Obiectiv 2020 – Competitivitate, Cooperare şi Coeziune pentru toate regiunile.

poza_54.  În perioada 28.11.2010 – 04.12.2010, Consulatul General al României la Strasbourg şi Misiunea Permanentă a României pe lângă Consiliul Europei au organizat la Strasbourg, o serie de evenimente dedicate Zilei Naţionale a României, la care invitat, în acest an, a fost judeţul Prahova, reprezentat de Corala Philarmonia din Ploieşti.

poza_65.Consiliul Judeţean Prahova a organizat împreună cu Ambasada României în Italia, în perioada 2-7 aprilie 2011, la Roma, cea de-a noua ediţie a expoziţiei EUROPRAHOVA, cel mai important eveniment de promovare al judeţului. În cadrul acestui eveniment au fost evidenţiate elementele semnificative ale potenţialului judeţului, ale culturii şi tradiţiilor prahovene, fapt ce a dus la întărirea relaţilor româno – italiene. La Accademia di Romania, a fost amplasat un bust al marelui rege Decebal, operă a sculptorului prahovean George Dumitru.

6.În data de 7 mai 2011, la Bruxelles,  C.J. Prahova a participat la OPEN DOORS „Ziua porţilor deschise”, acţiune organizată de Comitetul Regiunilor şi de Comisia Europeană. La acest eveniment au  fost prezente  50 regiuni din statele membre ale UE.

 1. CULTURĂ

poza_7Consiliul Judeţean Prahova, având ca parteneri Academia Româna si Fundaţia Constantin Stere, a organizat  în luna ianuarie 2011, „Ziua Culturii Naţionale“, având ca temă principală „Constantin Stere şi opera sa“. Reprezentanţi ai mediului academic român, personalităţi ale vieţii publice precum , M.I.Quintus, Eugen Simion, Marius Sala s.a. şi o delegaţie din Republica Moldova condusă de Mihai Cimpoi şi Valeriu Matei, au participat la manifestarile organizate la Muzeul Constantin Stere, Bucov; precum şi la seminarul de la Sala Europa a Palatului Aministrativ .

În luna mai 2011, a avut loc prima ediţie a evenimentului “Zilele Culturii Prahovene- o amplă manifestare ce are ca scop promovarea activităţii aşezămintelor de cultură din judeţ.

Invitaţi de onoare la deschiderea oficială au fost academicienii Mircea Maliţa şi Dan Berindei.

Preşedintele CJ Prahova, Mircea Cosma a participat la numeroase acţiuni culturale, sărbătorori ale localităţilor prahovene, lansări de carte, sfinţiri de biserici, întâlniri ale fiilor satului, dezveliri de busturi, simpozioane etc.

 1. PARCURI INDUSTRIALE

Consiliul Judeţean Prahova a sprijinit dezvoltarea PLOIEŞTI WEST PARK , un proiect al grupului belgian  ALINSO GROUP, localizat în imediata apropiere a oraşului Ploieşti alcătuit din două zone principale: un Bisiness Park, destinat în principal activităţilor logistice, semi-industriale şi producţie uşoară şi o a doua zonă ce va dispune de restaurante, hoteluri, un parc de cercetare şi spaţii destinate activităţilor de retail. Companii  precum Lufkin Industries,  Toro Irrigation, Unilever etc. vor asigura în cadrul parcului peste 1000 de locuri de muncă.

Parcul Industrial Ploieşti

poza_9Pe data de 29 septembrie 2010, s-a  inaugurart fabrica de produse de îngrijire a părului P&G din Urlaţi, care este prima investiţie greenfield din România şi integrează ultimele inovaţii în ceea ce priveşte principiile de dezvoltarea durabilă şi design, precum şi echipamente aliniate în totalitate tehnologiei de ultimă generaţie. 90 % din productia de la Urlati este exportată, planul actual incluzând regiuni din Europa Centrala şi de Est. Investiţia este desfăşurată pe o suprafaţă de 25 de hectare, care asigură spaţiul necesar pentru o viitoare extindere a capacităţii de producţie.

Analiza proiectului fabricii de la Urlati a început în anul 2007, printre ţările vizate numărându-se, pe langă România, şi Turcia, Rusia, Polonia, Ucraina. Consiliul Judeţean Prahova, prin Parcul Industrial Ploieşti, a desfăşurat un program de 2,5 milioane euro, care a constat în viabilizarea terenului, aducerea tuturor utilităţilor necesare, respectiv gaze, energie electrică, apă şi canalizare, tramă stradală şi iluminat public.

În 30.11.2010 s-a pus în funcţiune reţeaua de alimentare cu energie electrică a parcului industrial printr-un spor de putere de 6,45 MWh pentru societăţile S.C. Kaufland România, S.C. Alka Co, S.C. Calsonic Cansei, S.C Cameron Ro.

În 16.03.2011 s-a pus în funcţiune instalaţia pentru suplimentarea debitului de gaze pentru S.C. Tehnostrade.

Parcul Industrial Brazi.

În perioada iunie 2010 – iunie 2011 investiţia majoră a constat în modernizarea drumurilor interioare din cadrul Parcului Industrial.

 1. SĂNĂTATE

În urma descentralizării unităţilor sanitare cu paturi, la 01.07.2010, Consiliul Judeţean Prahova a preluat managementul asistenţei medicale pentru 3 spitale,

-Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti, cu 1080 paturi,

-Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Ploieşti cu 300 paturi,

-Spitalul de Pediatrie Ploieşti, cu 135 paturi.

În conformitate cu reglementările legale în vigoare, C.J. Prahova a preluat ansamblul  atribuţiilor şi competenţelor transferate prin legile descentralizării, şi a întreprins măsurile ce se impuneau  şi care au dus la  îndeplinirea acestora:

-înfiinţarea consiliilor de administraţie ale spitalelor,

-organizarea concursurilor pentru ocuparea postului de manager, persoană fizica, în unităţile preluate,

-încheierea contractelor de management pentru o perioadă de 3 ani,

-organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor specifice comitetului director;

-controlul modului de utilizare de către spitale a fondurilor alocate.

-aprobarea statelor de funcţii ale unităţilor sanitare subordonate, cu încadrarea în normativele de personal şi în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat;

-aprobarea modificării statelor de funcţii aprobate;

-aprobarea organigramei şi modificarea acesteia;

– evaluarea indicatorilor privind activitatea desfăşurată în unităţile sanitare publice cu paturi descentralizate, stabiliţi prin ordin al ministrului sănătaţii publice;

Consiliul Judeţean Prahova a susţinut şi material aceste unităţi sanitare (Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti,  Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Ploieşti, Spitalul de Pediatrie Ploieşti) chiar şi anterior procesului descentralizării, alocând în anul 2010 fonduri pentru acestea, după cum urmează:

-utilităţi – 2.314 mii lei –sumă ce a reprezentat 91% din valoarea totala a utilităţilor achitate de spitale în semestrul II al anului 2010;

-reparaţii curente – 227 mii lei;

-reparaţii capitale – 5.090 mii lei;

Total fonduri pentru spitale în anul 2010: 7631 mii lei.

În anul 2010, C.J. Prahova  a contribuit cu 5,4% din bugetul propriu pentru completarea necesarului de fonduri la unităţile sanitare cu paturi descentralizate şi UMS Boldeşti- Scăieni.

Aceste fonduri au permis acestor unităţi sanitare să încheie anul 2010 fără datorii către furnizori, să acorde toate drepturile salariale personalului, inclusiv tichete de masă, să aibă stocuri suficiente de medicamente şi materiale sanitare.

C.J.Prahova a susţinut şi alte unităţi sanitare descentralizate, prin alocare de fonduri către primăriile care au preluat managementul asistenţei medicale pentru aceste unităti, în baza unor parteneriate, în valoare totală de  605 mii lei.

S-au alocat de asemenea  750 mii lei catre Unitatea Medico-socială Boldeşti Scăieni.

Sumele alocate de către Consiliul Judeţean Prahova în anul 2010 pentru unităţile sanitare şi medico-sociale ale judeţului:

-Fonduri alocate pentru spitalele din subordinea CJ Prahova – 7.631 mii lei.

– Fonduri alocate pentru UMS Boldeşti Scăieni – 750 mii lei

– Fonduri alocate spitalelor din Judeţul Prahova pe baza de parteneriate – 600 mii lei.

Total fonduri alocate  unităţilor sanitare din Judeţul Prahova-  8.986 mii lei.

Pentru anul 2011 Consiliul Judeţean Prahova a alocat fonduri pentru utilităţi şi cofinanţare a unor proiecte europene după cum urmează:

Spitalul Judeţean de Urgenţă : utilităţi – 4.180.000 lei din care 1.450.306,17 lei s-au decontat până la 09.06.2011

Spitalul de Pediatrie : utilităţi – 780.000lei din care 133.457,23 lei s-au cheltuit până la 09.06.2011

Spitalul de Obstetrică-Ginecologie :utilităţi – 1.595.570lei din care 536.578,69 lei s-au cheltuit până la 09.06.2011 ; proiecte cu finantare din fonduri externe (cofinantare) 1.847.430 lei din care 316.781,90 lei s-au decontat până la 09.06.2011

În perioada 04-08.10.2010 o delegaţie a Consiliului Judeţean Prahova a efectuat o vizită de lucru la Strasbourg. Scopul acestei deplasări a fost de a compara aspecte legate de organizare, finanţare, funcţionare ale sistemului public de asistenţă medicală din Franţa şi de a adapta, în măsura posibilităţilor informaţiile culese la realităţile din spitalele judeţului Prahova. Programul  a inclus o vizită la Noul Spital Civil din Strasbourg şi o întâlnire cu specialişti  care au prezentat Sistemul de sănătate francez.

Au fost organizate trei consfătuiri la care au participat reprezentanţi ai consiliilor locale care au preluat managementul unităţilor sanitare cu paturi, spitalelor, Colegiului Medicilor Prahova, Direcţiei de Sănătate Publică Prahova şi Casei de Asigurări de Sănătate a Judeţului Prahova,  privind  îmbunătăţirea sistemului public de sănătate la nivelul judeţului, în scopul elaborării unui Plan judeţean de asistenţă medicală publică.

Au avut loc întalniri cu reprezentanţii Ministerului Sănătaţii, Direcţiei de Sănătate Publica Prahova şi Casei de Asigurări de Sănătate a Judeţului Prahova privid particularităţile sistemului public de sănătate la nivelul judeţului.

Având în vedere Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, Hotărârea nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.162/2008, precum şi Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr.199 din 19 octombrie 2010, privind funcţionarea în coordonarea  Consiliului Judeţean Prahova a cabinetelor medicale (Medicină generală şi Stomatologie) din cadrul Universităţii Petrol-Gaze Ploieşti s-au întreprins diligenţe privind reînfiinţarea acestor cabinete medicale, purtându-se o amplă corespondentă cu reprezentanţii Ministerului Sănătăţii. Se aşteaptă aprobarea finanţării din sume transferate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii, pentru 1 medic medicină generală, 1 medic stomatolog şi 2 asistente medicale.

 1. ÎNVĂŢĂMÂNT

poza_8Pentru anul şcolar 2010-2011 Consiliul Judeţean Prahova  a asigurat furnizarea şi distribuţia  produselor lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore şi a fructelor (mere) acordate pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat. Au beneficiat de acest program un număr de 60.000  de elevi şi preşcolari, pentru buna desfăşurare a acesuia repartizându-se din bugetul Consiliului Judeţean Prahova suma de 11.209.830,21 lei .

Consiliul Judeţean Prahova, prin intermediul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Prahova a asigurat organizarea, coordonarea metodologică, monitorizarea şi evaluarea activităţilor şi serviciilor educaţionale la nivelul judeţului (servicii de asistenţă psihopedagogică / psihologică, servicii de terapii logopedice, servicii de evaluare , de orientare şcolară şi profesională, servicii de mediere şcolară, servicii de consultanţă pentru educaţie incluzivă, servicii de sprijin pentru preşcolari/elevii cu dizabilităţi din învăţământul de masă, servicii de voluntariat în cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară).

Sondaj Observatorul Prahovean

Ai ceva de spus despre articol? Lasă un comentariu aici

Comentariul tău
Numele tău

Ai informații care ar putea deveni o știre? Contactează-ne la: 0785 075 112, pe WhatsApp sau Signal.

Urmărește știrile Observatorul Prahovean și pe Google News!

- Publicitate -

Articole asemănătoare

Castanii din Ploiești, legați cu sârmă și folosiți ca stâlpi pentru plasa de protecție pe șantierul care îi disperă pe șoferi [FOTO]

Semnalizarea șantierului deschis pentru modernizarea Bulevardului Independenței lasă mult de dorit. Mai grav, castanii au fost legați cu sârmă și sunt folosiți ca panou...

Prahova Value Centre susține FC Petrolul Ploiești

Prahova Value Centre, centrul comercial de #lângătine, anunță cu mândrie parteneriatul încheiat cu FC Petrolul Ploiești, prin care devine sponsor oficial al echipei de...
- Publicitate -
- Publicitate -
- Publicitate -

Ultimele știri

Castanii din Ploiești, legați cu sârmă și folosiți ca stâlpi pentru plasa de protecție pe șantierul care îi disperă pe șoferi [FOTO]

Semnalizarea șantierului deschis pentru modernizarea Bulevardului Independenței lasă mult de dorit. Mai grav, castanii au fost legați cu sârmă și sunt folosiți ca panou...

Prahova Value Centre susține FC Petrolul Ploiești

Prahova Value Centre, centrul comercial de #lângătine, anunță cu mândrie parteneriatul încheiat cu FC Petrolul Ploiești, prin care devine sponsor oficial al echipei de...

Clădirea de pe strada Romană a Colegiului Național IL Caragiale din Ploiești ar putea avea un număr mai mare de săli de clase

Autoritățile locale intenționează mărirea numărului de clase pentru învățământul primar de la Colegiul Național Il Caragiale din Ploiești. Acest lucru ar fi posibil prin...

Campanie inedită a Petrolului: ”Donează o carte!”

Petrolul face apel la suporteri să vină la meciul de duminică, 24 septembrie, cu  AFC Hermannstadt, disputat pe stadionul Ilie Oană cu câte o...

Școala de excelență în turism și antreprenoriat, la UPG Ploiești – FOTO

Facultatea de Științe Economice - Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești a organizat Școala de Excelență în turism și antreprenoriat. Evenimentul, aflat la ediția a IX-a,...
Emisiuni
- Publicitate -

Lista școlilor și colegiilor din Prahova ai căror elevi cu 10 pe linie la Bacalaureat și Evaluarea națională vor fi premiați

Inspectoratul județean Școlar Prahova îi va premia pe elevii care au luat nota maximă atât la examenul de Bacalaureat, cât și Evaluarea Națională. Ceremonia va...

Supermarketul La Cocoș susține performanța și excelența sportivilor prahoveni la Campionatele Europene de Juniori la șah

Șahiștii prahoveni Cristian Șerban și Andra Popa, sprijiniți de Supermarketul La Cocoș, au obținut rezultate deosebite la Campionatele Europene de Juniori, desfășurate la Mamaia...

România recunoaște căsătoriile între persoane de același sex. Acestea trebuie să fie încheiate într-o altă țară membră UE

Guvernul a aprobat săptămâna aceasta un proiect de lege care completează Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România. Potrivit acestui...

Petrolul a pus în vânzare bilete la meciul cu AFC Hermannstadt

Petrolul va reveni pe „Ilie Oană” la finalul acestei săptămâni, pentru meciul cu AFC Hermannstadt, ce se va desfășura duminică, 24 septembrie, de la...

Imagini în premieră cu Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Ploiești modernizată – FOTO, VIDEO

Observatorul Prahovean publică în premieră imagini cu Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Ploiești modernizată cu ajutorul unei sponsorizări a OMV...
Emisiuni