mormant.png

Mai mulți cititori au reclamat furtul din cimitirele din Ploiești a obiectelor funerare, florilor, coroanelor funerare. Iată ce riscă hoții și profanatorii de morminte, dacă ar fi prinși: 

 

NOUL COD PENAL, Art. 383 stipuleaza şi faptul că:

(2) Profanarea prin orice mijloace a unui mormânt, a unei urne funerare sau a unui monument funerar se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

 

Unde, profanarea de morminte - constă în fapta unei persoane de a se comporta într-un mod nefiresc faţă de un monument, o urnă funerară sau un cadavru, afectând astfel obligaţia de respect faţă de morţi.

De asemeni, la Capitolul VI din Regulamentul de funcţionare şi organizare a cimitirelor din Municipiul Ploieşti ( vezi http://www.sguploiesti.ro/images/documente/195_26.06.2017_rof_cimitire.pdf)

veţi găsi printre altele:

art.51 Constituie contravenţie următoarele fapte dacă nu au fost savârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni şi se sancţionează cu amendă dupa cum urmează:

-sustragerea de obiecte şi/sau flori de la ceremoniile funerare se sancţionează cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei.

-distrugerea monumentelor funerare, a gardurilor vii, a aleilor sau a altor dotări se sancţionează cu amenda de la 1.000 la 2.500 lei şi obligarea suportării pagubelor.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se realizează de către împuterniciţii Primarului Municipiului Ploieşti din cadrul Poliţiei Locale Ploieşti.