autoritatile-se-pregatesc-de-cel-mai-amplu-exercitiu-de-alarmare-a-populatiei-sirenele-anti-aeriene-444799.jpg

Astăzi, între orele 10:00 și 15:00, în Prahova se va organiza un exercițiu de alarmare a populației. Locuitorii vor auzi semnalul de sirenă, compus din 5 sunete a câte 16 secunde fiecare. Pentru că acest exercițiu este doar o verificare a instalației de sonorizare în caz de dezastre, populația nefiind implicată, observatorulph.ro publică recomandările Inspectoratului pentru Situații de Urgență în cazul unor dezastre naturale sau accidente chimice:

 

1. Reguli de comportare şi măsuri de protecţie în caz de cutremur,

a) Pentru protecţia înainte de cutremur este necesar să se realizeze măsuri de protecţie a locuinţei şi în afara acesteia.

 

În măsurile de protecţie a locuinţei este necesar :

-                      recunoaşterea locurilor în care ne putem proteja : grinda, tocul uşii, birou sau sub masa rezistentă etc.;

-                      identificarea şi consolidarea unor obiecte care pot cădea sau deplasa în timpul seismului;

-                      asigurarea măsurilor de înlăturare a pericolelor de incendiu : protecţia şi evitarea distrugerilor la instalaţiile de alimentare cu electricitate, apă şi gaze;

-                      cunoaşterea locurilor de întrerupere a alimentării cu aceste surse;

-                      asigurarea stării de rezistenţă a locuinţei. La nevoie se consultă organele de protecţie civilă locale sau alţi specialişti;

-                      asigurarea, în locuri cunoscute şi uşor accesibile, a îmbrăcămintei pentru timp rece, a unei rezerve de alimente uscate şi conserve, a unor materiale şi obiecte necesare realizării unei truse de prim ajutor familial;

-                      asigurarea unei lanterne, a unui aparat radio cu tranzistoare şi a bateriilor necesare;

În măsurile de protecţie în afara locuinţei este necesar:

-                      cunoaşterea locurilor celor mai apropiate unităţi medicale, sediilor inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă, de poliţie, de cruce roşie, precum şi alte adrese utile;

-                      buna cunoaştere a drumului pe care vă deplasaţi zilnic la şcoală, cumpărături având în vedere pericolele care pot apărea (spargeri de geamuri, căderea unor obiecte de pe balcoane, conducte de gaze, abur, apă etc.;

b) Pentru protecţia în timpul producerii unui cutremur puternic se iau

următoarele măsuri:

-                      păstrarea calmului, să nu se intre în panică şi să liniştiţi pe ceilalţi membri ai familiei: copii, femei, bătrâni;

-                      prevenirea tendinţelor de a părăsi locuinţa: putem fi surprinşi de faza puternică a mişcării seismice în holuri, scări, etc. Nu se foloseşte în nici un caz ascensorul;

-                      dacă suntem în interiorul unei locuinţe – rămânem acolo, departe de ferestre care se pot sparge, să se stea înspre centrul locuinţei (clădirii), lângă un perete. Protejarea se face sub o grindă, toc de uşă solidă, birou masă sau bancă din clasă suficient de rezistente spre a ne feri de căderea unor lămpi, obiecte mobile suprapuse, tencuieli ornamentale etc.;

-                      dacă suntem surprinşi în afara unei locuinţe (clădiri) rămânem departe de aceasta, ne ferim de tencuieli, cărămizi, coşuri, parapete, cornişe, geamuri şi care de obicei se pot prăbuşi pe stradă;

-                      dacă suntem la şcoală (serviciu) nu fugim pe uşi, nu sărim pe fereastră, nu se aleargă pe scări, nu se utilizează liftul, nu alergaţi pe stradă. Deplasarea se realizează cu calm spre un loc deschis şi sigur;

-                      dacă a trecut şocul puternic al seismului, se închid imediat sursele de foc cât se poate de repede, iar dacă a luat foc ceva se intervine imediat;

-                      dacă seismul ne surprinde în autoturism, ne oprim cât se poate de repede într-un loc deschis, se evită clădirile prea aproape de stradă, dincolo de poduri, pasaje, linii electrice aeriene şi ne ferim de firele de curent electric căzute;

-                      dacă suntem într-un mijloc de transport în comun sau în tren, staţi pe locul dumneavoastră până ce se termină mişcarea seismică. Conducătorul trebuie să oprească şi să deschidă uşile, dar nu este indicat să vă îmbulziţi la coborâre sau să spargeţi ferestrele;

-                      dacă vă aflaţi într-un loc public cu aglomerări de persoane nu alergaţi către ieşire, îmbulzeala produce mai multe victime decât cutremurul. Staţi calm şi liniştiţi-vă vecinii pe rând.

c) După producerea unui cutremur puternic este necesar să luăm următoarele

măsuri:

-                      nu plecaţi imediat din locuinţă. Acordaţi mai întâi primul ajutor celor afectaţi de seism. Calmaţi persoanele speriate şi copiii;

-                      ajutaţi-i pe cei râniţi sau prinşi sub mobilier, obiecte sau elemente uşoare de construcţii căzute, să se degajeze;

ATENŢIE !

          Nu mişcaţi răniţii grav (dacă nu sunt în pericol imediat de a fi răniţi suplimentar din alte cauze), până la acordarea unui ajutor sanitar – medical calificat. Ajutaţi-i pe loc. Curăţaţi traseele de circulaţie de cioburi sau substanţe toxice, chimicale vărsate, alimente, etc.

-                      îngrijiţi-vă de siguranţa copiilor, bolnavilor, bătrânilor, liniştiţi-i    asigurându-le  îmbrăcăminte şi încălţăminte corespunzătoare sezonului în care ne aflăm;

-                      ascultaţi anunţurile posturilor de radio şi televiziune şi recomandările acestora;

-                      verificaţi preliminar starea instalaţiilor de electricitate, gaz, apă, canal din locuinţă;

-                      părăsiţi calm locuinţa după seism, fără a lua cu dumneavoastră lucruri inutile. Verificaţi mai întâi scara şi drumul de ieşire;

-                      dacă la ieşire întâlniţi uşi blocate, acţionaţi fără panică pentru deblocare. Dacă nu reuşiţi, procedaţi cu calm la spargerea geamurilor şi curăţaţi bine mâna şi zona de cioburi, utilizând un scaun, o vază metalică (lemn) etc. Deplasaţi-vă într-un loc deschis şi sigur;

-                      fiţi pregătiţi psihic şi fizic pentru eventualitatea unor şocuri (replici) ulterioare primei mişcări seismice, care de regulă este mai redus decât cel iniţial. Nu daţi crezare zvonurilor privind eventualele replici seismice şi urmările lor, utilizaţi numai informaţiile şi recomandările oficiale, recepţionate direct de dumneavoastră şi nu din auzite;

-                      nu ascultaţi sfaturile unor aşa-zişi specialişti necunoscuţi de dvs. care în asemenea situaţii apar ad-hoc.

2. Alunecările de teren. Măsuri de protecţie.

 

          Măsurile planificate pentru prevenire, protecţie şi intervenţie în cazul alunecărilor de teren sunt similare cu cele aplicate în caz de cutremur. O particularitate o constituie faptul că evenimentul, cu rare excepţii, nu se desfăşoară chiar prin surprindere. Alunecările de teren se pot desfăşura cu viteze de 1,5 – 3 m/s, iar în unele situaţii şi peste 3 m/s, oferind astfel posibilitatea pentru realizarea unor măsuri în astfel de situaţii. În aceste condiţii, un rol important revine acţiunilor de observare a condiţiilor de favorizare a alunecărilor de teren şi alarmării, (avertizării) populaţiei în timp util realizării protecţiei.

          Concluzii :

-                      alunecările de teren pot fi preîntâmpinate dacă sunt făcute din timp investigaţiile necesare stabilirii condiţiilor de apariţie şi de dezvoltare a lor; se pot preîntâmpina asemenea evenimente dacă se aplică procedeele adecvate de ţinere sub control; Este necesar a ase evita amplasarea unor obiective industriale sau a altor construcţii în zonele in care asigurarea stabilităţii straturilor nu se poate realiza sau este foarte costisitoare, este posibilă protecţia dacă se preconizează şi se planifică din timp măsuri corespunzătoare şi se realizează o informare oportună a populaţiei în zona de risc.

În general, în acţiunile de intervenţie, în afara unor cazuri particulare, se va

urmări recuperarea bunurilor materiale şi refacerea avariilor.

          Salvarea supravieţuitorilor din clădirile acoperite se realizează în condiţiile similare acţiunilor preconizate în cazul cutremurelor de pământ.

          3. Inundaţiile. Măsuri de protecţie.

          Împotriva inundaţiilor, indiferent de cauza lor, este posibil să se asigure măsuri de prevenire şi de protecţie astfel încât să se diminueze sau să se elimine acţiunea lor distructivă.

          Prevenirea apariţiei inundaţiilor sau diminuarea – eliminarea acţiunilor distructive se poate asigura prin :

-                      realizarea unor lucrări destinate să reţină şi să întârzie scurgerea apelor de pe versanţi, din afluenţii mai mici ai bazinelor sau de torente care s-ar forma ca urmare a unor ploi abundente sau prin topirea zăpezilor, etc. Aceste lucrări pot fi acţiuni de împădurire sau reîmpădurire a versanţilor, crearea unor tipuri de învelişuri care să favorizeze infiltraţia şi să reducă scurgerea apelor de pe versanţi, construirea unor baraje de retenţie pe fundul văilor;

-                      modificarea cursului inferior al râurilor prin construirea unor diguri şi canale, precum şi prin realizarea unor bazine temporare pe unele porţiuni de luncă pentru a reţine apa revărsată;â

-                      stabilirea luncilor inundabile în vederea stabilirii zonelor de interdicţie în care se interzice orice construcţie în zona canalului de inundaţie, a zonelor de restricţie în care sunt admise unele construcţii şi a zonelor de avertizare situate în afara nivelului inundaţiei de proiectare;

-                      aplicarea unor măsuri de proiectare care permit clădirilor şi altor construcţii civile ori industriale să reziste la creşterea nivelului apelor şi la viteza de deplasare a acestora.

În vederea realizării protecţiei populaţiei, animalelor şi a bunurilor materiale,

aceste măsuri de prevenire se completează prin:

-                      organizarea, încadrarea şi dotarea formaţiunilor de protecţie civilă, pompieri, etc., din aceste zone astfel încât acestea să poată participa la asigurarea măsurilor de protecţie şi de ducere a acţiunilor de salvare;

-                      stabilirea locurilor şi condiţiilor în care urmează a se desfăşura acţiunile de evacuare temporară din zonele inundabile;

-                      asigurarea înştiinţării şi alarmării despre pericolul inundaţiilor;

-                      organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de salvare;

-                      asigurarea asistenţei medicale şi aplicarea măsurilor de evitare a apariţiei unor epidemii;

-                      asigurarea condiţiilor necesare pentru sinistraţi cu privire la cazare, apă, hrană, asistenţă medicală, transport, etc.

4. Înzăpezirile. Măsurile de protecţie

          Înzăpezirile, de regulă au un caracter aparte privind măsurile de protecţie, în sensul că acest gen de calamităţi cu rare excepţii, se formează într-un timp mai îndelungat şi există posibilitatea de a lua unele măsuri, astfel încât mare parte din efectele acestora să fie reduse. În aceste împrejurări se recomandă tuturor cetăţenilor aflaţi în zonă să se informeze permanent asupra condiţiilor meteorologice şi să rămână în locuinţe, asigurându-şi necesarul de hrană, apă, combustibil pentru încălzit, iluminat, lopată, etc.

          Dacă sunteţi surprinşi în afara locuinţei, în călătorii, în mijloacele de transport, etc. trebuie să vă păstraţi calmul şi să luaţi măsuri contra frigului, cei aflaţi în mijloacele de transport să nu-şi părăsească locul pentru că este pericol de rătăcire. Daţi alarma cu claxoanele, aprindeţi focuri şi aşteptaţi ajutoare.

          Pentru conducerea intervenţiei în caz de înzăpeziri se desfăşoară următoarele acţiuni: recunoaşterea locului şi estimarea urmărilor; organizarea dispozitivului de acţiune şi repartizarea formaţiunilor şi mijloacelor pe puncte de lucru; stabilirea căilor de acces şi asigurarea legăturilor între diferite formaţiuni şi punctele de lucru, stabilirea legăturilor cu cei surprinşi de înzăpezire, organizarea corectă a lucrărilor de salvare şi evacuare a acestora.

          5. Accidentele chimice.

  1. PROCEDURI COMPORTAMENTALE

          Accidentul chimic  şi poluarea accidentală sunt evenimente imprevizibile! Ca urmare există posibilitatea ca la orice dereglare a procesului tehnologic prin avarierea sau deteriorarea unei instalaţii, a unui utilaj sau mijloc de transport să se elibereze în mediul înconjurător (aer, apă, sol) substanţe toxice care pot avea impact atât asupra mediului cât şi asupra populaţiei.

          Aceasta impune realizarea unor măsuri şi acţiuni de prevenire şi protecţie.

          Populaţia trebuie să cunoască: 

-   care este unitatea sursă de pericol chimic;

-        tipul de substanţă toxică industrială pe care îl deţine;

-        caracteristicile şi modul de acţiune al substanţei toxice;

-        zona de risc în care v-aţi putea afla;

-        măsurile de protecţie specifice zonei;

-        locul în care se asigură protecţia prin adăpostire sau izolare;

-        locurile de dispunere şi itinerarele de evacuare temporară.

În locurile de adăpostire-izolare pentru populaţie trebuie asigurate măsurile de siguranţă prin:

-        procurarea materialelor de etanşare (chit, bandă izolantă, bureţi izolatori, purfix etc.);

-        asigurarea mijloacelor de protecţie individuală speciale (mască contra gazelor, aparat de respiraţie, costume de protecţie) sau improvizate;

-        realizarea unei truse familiale de prim-ajutor medical;

-        pregătirea unei rezerve permanente de apă şi alimente;

-        asigurarea unui radioreceptor cu baterii.

Populaţia trebuie să-şi însuşească:

-        cunoştinţele necesare în vederea realizării măsurilor de  protecţie;

-        regulile de comportare la accident în zona norului toxic.

Dintre măsurile de protecţie ce se iau în caz de accident chimic amintim:

  • Înştiinţarea şi alarmarea populaţiei despre pericolul chimic
  • Asigurarea protecţiei cu mijloace individuale de protecţie
  • Asigurarea protecţiei prin adăpostire (izolare) sau prin evacuare (autoevacuare) temporară
  • Introducerea restricţiilor de consum al apei, produselor agroalimentare, vegetalelor contaminate
  • Introducerea unor restricţii de circulaţie şi acces, a unor măsuri de pază şi ordine în zona de acţiune a norului toxic
  • Organizarea cercetării chimice, a controlului şi supravegherii zonei de acţiune a norului toxic şi a contaminării
  • Acordarea primului ajutor şi a asistenţei medicale de urgenţă persoanelor intoxicate
  • Aplicarea măsurilor de neutralizare şi împiedicare a răspândirii substanţelor toxice. Colectarea, transportul şi depozitarea materialelor contaminate

Apărarea în caz de accident chimic se referă la un ansamblu de măsuri care se realizează în mod unitar şi continuu şi se împarte în acţiuni:

-        pre-dezastru

-        în timpul dezastrului

-        post-dezastru

Faza de Pre-Dezastru:

-        Informaţi-vă asupra sursei de risc, substanţele toxice industriale folosite, zonele de pericol!

-        Participaţi la exerciţiile de protecţie civilă, procuraţi-vă materiale cu reguli de comportare şi acţiune în caz de dezastre şi însuşiţi-vi-le!

-        Evitaţi amplasarea locuinţelor în apropierea unor instalaţii cu procese de risc!

-        Procuraţi-vă materiale de etanşare!

-        Realizaţi-vă rezerve de medicamente de urgenţă şi primă necesitate!

-        Asiguraţi-vă mijloace de protecţie individuală speciale (mască contra gazelor, aparat de respiraţie, costume de protecţie) sau improvizate!

-        Pregătiţi-vă o rezervă permanentă de apă şi alimente!

-        Procuraţi-vă un radioreceptor cu baterii!

Faza de Dezastru:

-        Urmaţi întocmai anunţurile făcute de protecţia civilă prin intermediul mass mediei sau prin semnalele de alarmare!

-        Luaţi lucrurile lăsate afară (jucării, rufe, etc) şi animalele de companie în casă.

-        Închideţi animalele în grajduri.

-        Anunţaţi-vă vecinii şi prietenii despre pericolul chimic (de preferinţă prin telefon)!

-        Adăpostiţi-vă în locul stabilit şi etanşaţi toate intrările şi ieşirile pentru a evita pătrunderea agentului toxic!

-        Dacă adăpostirea se face în propria casă sau apartament, etanşaţi toate uşile şi ferestrele şi rămâneţi într-o cameră cu cât mai puţine uşi şi ferestre! Mergeţi într-o încăpere situată cât mai sus pe faţa opusă pericolului!

-        Închideţi toate instalaţiile cu pericol (gaze, apă, curent electric)!

-        Opriţi toate ventilatoarele şi instalaţiile de aer condiţionat! Etanşaţi deschiderile de ventilare cu folie de plastic şi bandă adezivă!

-        Ţineţi la îndemână mijloacele de protecţie respiratorie şi folosiţi-le dacă este cazul!

-        Asiguraţi-vă că aveţi acces la rezerva de apă şi alimente şi că nu sunt afectate de accidentul chimic!

-        Porniţi radiourile şi televizoarele şi fiţi atenţi la anunţurile care se fac!

-        Nu părăsiţi locul de adăpostire până nu se anunţă că acest lucru este posibil!

Dacă sunteţi surprins în afara locuinţei:

-        Păstraţi-vă calmul, de cele mai multe ori în cazul accidentelor chimice victimele din rândul populaţiei civile au apărut ca urmare a panicii

-        Acoperiţi-vă căile respiratorii superioare cu o batistă şi îndreptaţi-vă spre adăpostul cel mai apropiat adăpost!

-        Respectaţi restricţiile de circulaţie şi acces!

-        Evitaţi deplasarea pe direcţia vântului, deplasaţi-vă perpendicular pe direcţia lui!

Dacă vă găsiţi în maşină, în zonele afectate de norul toxic, nu intraţi în panică, fiţi calmi, şi conduceţi atent. Închideţi toate geamurile la maşină, opriţi instalaţiile de aer condiţionat şi acoperiţi-vă nasul şi gura cu un prosop sau o batistă umedă. Porniţi radiourile şi urmaţi instrucţiunile autorităţilor. Respectaţi interdicţiile de circulaţie

Faza Post-Dezastru:

-        Nu părăsiţi adăpostul sau locuinţa chiar dacă pericolul a trecut, riscaţi să încurcaţi intervenţia forţelor specializate

-        Ascultaţi cu atenţie mesajele către populaţie transmise prin mass media!

-        Verificaţi dacă vecinii şi prietenii au probleme, în cazul în care există probleme acordaţi-le primul ajutor şi chemaţi ambulanţa!

-        Respectaţi restricţiile de circulaţie şi consum!

-        Reveniţi la activităţile cotidiene, remediind eventualele pagube!

-        Reţineţi învăţămintele trase din aceste situaţii şi pregătiţi-vă continuu pentru a putea face faţă unor alte eventuale asemenea evenimente!

         

6. Accidentele la lucrările hidrotehnice. Măsuri de protecţie.

          Posibilitatea distrugerii unor baraje sau a unor lucrări hidrotehnice au impus luarea unor măsuri de realizare a siguranţei în exploatare încă din etapa de proiectare  execuţie prin:

- introducerea în proiectele de execuţie şi a calculelor privind zonele de inundabilitate din aval de baraje, evaluarea condiţiilor de curgere şi a debitelor evacuate în zonele de inundaţie;

- asigurarea barajelor cu sisteme de semnalizare a anomaliilor în realizarea construcţiilor, echiparea cu aparate de măsură şi control adecvate tipului de construcţii;

- realizarea unui sistem corespunzător de avertizare – alarmare cu rolul de a anticipa fenomenele care pot conduce la distrugerea barajului şi de a asigura aplicarea măsurilor de protecţie în aval de baraj, în timp util;

- stabilirea măsurilor de protecţie şi a modului de utilizare a acestora;

- organizarea formaţiilor şi asigurarea materialelor necesare ducerii acţiunilor de intervenţie pentru localizarea şi înlăturarea urmărilor unei asemenea catastrofe;

- instruirea tineretului, populaţiei din localităţile din aval de baraje asupra modului de realizare a măsurilor de protecţie şi de respectare a regulilor de comportare stabilite de organele de specialitate pentru asemenea situaţii.

La producerea unui astfel de accident se desfăşoară următoarele activităţi şi acţiuni :

- se declanşează semnalul de alarmă pentru calamitate naturală (3 semnale intermitente în timp de 2 minute) şi se înştiinţează telefonic sau radio conform planului de dezastre, toate localităţile din zona inundabilă.

- La recepţionarea semnalului de alarmă, populaţia se evacuează în afara zonei inundabile, în timpul cel mai scurt.

- Cu forţele şi mijloacele specifice şi detaşamente de populaţie, comitetul pentru situaţii de urgenţă acţionează pentru salvarea populaţiei, animalelor şi bunurilor materiale.

- Se iau măsuri pentru cazarea sinistraţior şi asigurarea cu apă şi alimentele necesare.

- Se acordă primul ajutor victimelor şi asistenţă sanitară pentru populaţie în vederea unor epidemii.

Cetăţenii (copiii) trebuie să reţină următoarele reguli de comportare :

- cunoscând timpul la dispoziţie, se acţionează cu calm în toate situaţiile;

- la părăsirea locuinţei se întrerupe alimentarea cu gaze, curent electric şi apă;

- evacuarea oamenilor şi animalelor să se realizeze în locuri stabilite prin planul la dezastre şi cunoscute în detaliu;

- evacuarea să se realizeze cu minimum de timp stabilit, numai cu obiecte de valoare şi cele strict necesare;

- în caz de surprindere, să se urce pe clădirile rezistente;

- în toate situaţiile critice, să aştepte intervenţia formaţiunilor specializate la dezastre;

- să nu consume apă din zona inundată, (nici din fântâni), decât după dezinfectarea acestora de către formaţiunile sanitare.

7. Accidentele rutiere, feroviare, aeriene, muniţiile neexplodate şi altele. Măsuri de protecţie.

           

  1. Accidentele rutiere, feroviare şi aeriene pot avea urmări foarte grave,

producând un număr mare de victime şi distrugerea de importante bunuri materiale.

          În anumite condiţii, în funcţie de amplasarea accidentelor, acestea se pot transforma în catastrofe (vezi cazul Mihăileşti – Buzău din 24 mai 2004), cu repercursiuni asupra mediului înconjurător.

          Actele de terorism de asemenea, s-au dovedit a fi foarte periculoase şi cu urmări destul de tragice (vezi 11 septembrie în America).

          În aplicarea normelor de protecţie se va ţine seama de regulile stabilite pentru transportul rutier feroviar şi aerian.

          Cetăţenii (elevii în special) trebuie să reţină câteva reguli pe care să le aplice în astfel de împrejurări:

- păstrarea calmului;

- ieşirea imediată din zona periculoasă;

- acordarea ajutorului medical (aplicarea garoului, pansarea rănilor, imobilizarea fracturilor etc.);

- acordarea ajutorului sanitar răniţilor;

- aşteptarea în linişte a ajutoarelor.

          Panica în astfel de situaţii măreşte mult situaţia creată şi duce a mărirea numărului de victime a celor prinşi în accident.

          În caz de accident de circulaţie, măsurile constau în alarmarea formaţiunilor specializate din zona şi acţiunea acestora pentru salvarea victimelor, stingerea incendiilor, înlăturarea avariilor, refacerea instalaţiilor, de blocarea căilor de acces şi reluarea circulaţiei.

          O atenţie deosebită trebuie acordată cercetării care se execută la orice apropiere de locul accidentului pentru a preveni producerea de victime, din rândul celor care vin în ajutor, prin contaminare sau explozii.

          b) Sub denumirea generală de muniţii sunt incluse următoarele : cartuşe de toate tipurile, proiectilele, bombele, torpilele, minele, petardele, grenadele şi orice elemente încărcate cu substanţe explozive. În timp de pace şi război un mare rol îl prezintă acţiunea de identificare a muniţiei şi apoi neutralizarea acesteia în poligoane speciale şi de un personal calificat în acest domeniu.

          Detectarea propriu-zisă (nu întâmplătoare) a muniţiei rămasă neexplodată se face de către formaţiunile de specialitate (echipe pirotehnice), folosind dispozitive speciale, cu mari performanţe, care pot detecta muniţia la mari adâncimi.

          La descoperirea oricărui tip de muniţie trebuie respectate următoarele reguli:

- să nu fie atinse, lovite, mişcate;

          - să nu se încerce dezamorsarea focoaselor sau a altor elemente componente;

          - să nu fie ridicate, transportate şi depozitate în locuinţe sau grămezi de fier vechi;

          - să se anunţe imediat organele de protecţie civilă la numărul unic pentru apeluri de urgenţe 112; La locul descoperirii muniţiei, organele de poliţie asigură paza până la sosirea specialiştilor de la protecţia civilă.

          REŢINEŢI !        Neutralizarea şi distrugerea muniţiei se execută de către subunităţile pirotehnice care au pregătirea şi dotarea cu aparatură specială pentru acestă misiune periculoasă.

                                       În caz de catastrofe, nu intervin decât forţele şi mijloacele specifice iar în zona respectivă circulaţia este interzisă.