socat_de_anunt_administrator.jpg

Asociaţiile de proprietari au obligaţia să încheie contracte individuale de muncă.

 

Comunicatul ITM Prahova:

Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova (ITM) aduce spre ştiinţă asociaţiilor de proprietari faptul că, potrivit prevederilor legale în vigoare au obligaţia  de a încheia contracte individuale de muncă (cu normă întreagă sau timp parţial) cu persoanele care desfăşoară acţivităţi remunerate atât pentru administrator cât şi pentru îngrijitor.

 

 Astfel, conform prevederilor art. 17 din Normele de aplicare ale Legii nr. 230/2007: „(1) Comitetul executiv al asociaţiei de proprietari are următoarele atribuţii: g) pentru utilizarea scopului şi a activităţilor asociaţiei de proprietari, angajează şi demite personalul necesar, încheie şi reziliează contracte cu persoane fizice/juridice;

(6) Comitetul executiv angajează sau demite personalul, încheie sau reziliează contracte în ceea ce priveşte activitatea  de administrare şi întreţinere a clădirii, a părţilor comune de contrucţii/a instalaţiilor, precum şi pentru alte activitaţi conforme cu scopul asociaţiei de proprietari: administrare, contabilitate, casierie, îngrijire, mecanică, instalaţii, etc. Angajarea personalului necesar asociaţiei de proprietari se face de către comitetul executiv, reprezentat de preşedinte, în conformitate cu prevederile legislaţiei specifice  în vigoare”.

Totodată, dispoziţiile art. 34 alin. 2 din Legea nr.230/2007 stabilesc că „Asociaţia de proprietari angajează persoane fizice atestate pentru funcţia de administrator sau încheie contracte cu persoane juridice specializate şi autorizate pentru realizarea, respectiv furnizarea serviciilor necesare administrării, întreţinerii, investiţiilor şi reparaţiilor asupra proprietăţii comune. ”

Atragem atenţia că în conformitate cu prevederile art. 260 alin. 1lit.e) din Codul Muncii republicat, primirea la muncă a persoanelor fără încheierea în prealabil a contractului de muncă se sancţionează  cu amendă contravenţională  cuprinsă între  10.000 -20.000 lei pentru fiecare persoană identificată prestând  activitate fără forme legale.

                       În cursul anului 2016, inspectorii de muncă din cadrul ITM Prahova au aplicat unei

                       asociaţii de proprietari o sancţiune contravenţională  în valoare de 20.000 de lei,

                       pentru neîntocmirea formelor legale de angajare.