Ploiesti Muzeul Judetean Istorie Arheologie Prahova

Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova propune școlilor parteneriate educaționale.

 

Comunicat de presă:

Pentru susţinerea unor metode alternative de învăţare/cunoaştere şi educare/dezvoltare Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova şi secţiile sale din Ploieşti şi judeţ propun unităţilor de învăţământ următoarele teme/moduli, în vederea încheierii de parteneriate educaţionale, care se pot desfăşura atât în spaţiile muzeale, (taxa - 4 lei/modul), cât şi la sediul unităţii de învăţământ( taxa - 5 lei/modul).

Solicitarile se primesc oficial pe mail-ul Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau pe fax 0244/522656 ; 0244/514437.

 

 

În Ploieşti

 

 

·                     Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova ,str. Toma Caragiu, nr.10, tel.0244/514437;

             0244/522656

I.          România 100 – Primul Război Mondial

 

-          Rolul publicisticii în Marele Război

-          Organizarea armatei române în Marele Război

-          Eroi prahoveni ai Războiului de Întregire Naţională

II.        Istoria altfel la muzeu

-          Domnitori care au marcat istoria românilor

-          Ploieştiul de altădată

-          Regii României

III.       Tradiţii şi obiceiuri la români

-          Tradiții de iarnă la români

-          Sărbători de început de primăvară

-          Tradiții și obiceiuri de Paște

IV.       România 100 – Unificatorii

-          Mihai Viteazul

-          Alexandru Ioan Cuza

-          Ferdinand I

 

·                     Muzeul „I. L. Caragiale", str. Kutuzov, nr.1, tel. 0244/525394

I.                   Caragiale, omul şi opera

-          Caragiale şi teatrul contemporan

-          O altă faţă a unui scriitor canonic

-          Oraşul lui Caragiale în imagini şi cuvinte

II.                Eroii lui Caragiale

-          Incursiune în viaţa şi opera lui Caragiale

-          L. Caragiale şi prietenii

-          Minunata lume a copilăriei

III.             Caragiale, contemporanul nostru

-          Caracterizarea personajelor din schiţele lui Caragiale

-          Vizionarea filmului cu ecranizarea schiţelor „Dl Goe" şi „Vizită"

-          Concurs de interpretare artistică a personajelor lui Caragiale

·                     Muzeul Ceasului „Nicolae Simache", str. Nicolae Simache, nr.1, tel. 0244/542861

I.                   Povestea timpului – începuturile orologeriei

-          Primele instrumente de măsurat timpul – De la ceasul natural la cadranul solar

-          Cadranul solar – strămoşul ceasornicelor

-          Primele ceasuri mecanice şi inventatorii lor

II.                Ceasuri germane din zona munţii Pădurea Neagră

-          Istoria ceasurilor din Pădurea Neagră

-          Ceasurile din Pădurea Neagră din patrimoniul muzeului

-          Imspiraţie şi culoare - aplicaţie

III.             Ceasuri de personalităţi istorice

-          Personalităţi ale Unirii din 1859

-          Ceasurile Independenţei

-          Personalităţi ale Marii Uniri

IV.              Orologieri care au marcat timpul

-          Abraham Louis Breguet – un ceasornicar de geniu

-          Frederic Japy – pionierul orologeriei franceze industriale

-          Jean Marc Vacheron şi excelenţa în orologerie

 

·                     Muzeul memorial „Paul Constantinescu", str. Nicolae Bălcescu, nr. 15, tel. 0244/522914

I.                   Ploieşti – viaţa muzicală

-          Muzica în viaţa şcolii

-          Formaţii corale reprezentative

-          George Enescu la Ploieşti

II.                Paul Constantinescu, necunoscut

-          Paul Constantinescu în universul muzicii româneşti şi internaţionale

-          Paul Constantinescu şi muzica religioasă

-          Paul Constantinescu, Caragiale şi Eminescu

III.             Povestea sunetelor

-          Poveşti cu urechi – cu instrumente şi despre instrumente ...muzicale

-          Domnul Do şi domnişoara La

-          Audiţii muzicale

 

·                     Muzeul memorial „Nichita Stănescu", str. Nichita Stănescu, nr.1, tel. 0344/100768

I.                   Acasă la Nichita Stănescu

-          Aici s-a născut „Îngerul Blond"

-          Interviu cu şi despre Nichita

-          Poetul geniu al necuvintelor

II.                Nichita Stănescu pe înţelesul copiilor

-          Povestiri despre copilul şi adolescentul Nichita Stănescu

-          Povestiri despre poetul Nichita Stănescu

-          Nichita în viziunea copiilor

III.             Muzeul pe înţelesul tuturor

-          Ce este un muzeu şi care este scopul său

-          Muzeul memorial şi patrimoniul său

-          Munca într-un muzeu

 

·                     Muzeul „Casa de târgoveţ din secolele al XVIII-lea -  al XIX-lea", str. Democraţiei, nr.2, tel.

            0244/529439

I.                   Tradiţii şi obiceiuri româneşti

-          Incursiune în viaţa târgoveţilor

-          Colinde de iarnă pe prispa lui Hagi Prodan

-          Dragobetele, sărbătoarea iubirii la români

II.                Ploieştiul de altădată

-          Descoperim meşteşugurile de altădată

-          Muzeul Hagi Prodan, mărturie a brezlelor uitate

-          Ploieştiul de ieri şi de azi – vizionare DVD

III.             Muzeul punte între generaţii

-          Şezătoare de toamnă la bătrânul muzeu

-          Ziua Naţională a Culturii

-          Imagine şi culoare - aplicaţii

 

În judeţ

 

·                     Muzeul memorial „Constantin şi Ion Stere" Bucov, tel. 0244/344040

I.                   România 100 – Mărturii ale Primului Război Mondial

-          Constantin Stere şi „Marele Războiu"

-          România în Marele Război

-          Basarabia în Marele Război

II.                Marea Unire

-          Constantin Stere promotor al Marii Uniri

-          Unirea Basarabiei cu Ţara Mamă, România

-          1 Decembrie 1918

III.             Tradiţii şi obiceiuri la români

-          Sărbători de primăvară în tradiţia populară

-          Sărbătoarea Floriilor şi sfântul Paşte

-          Tradiţii de iarnă la români

 

·                     Muzeul „Conacul Pană Filipescu", Filipeştii de Târg, tel. 0244/389480

I.                   Familia Cantacuzino la Filipeştii de Târg

-          Postelnicul Constantin Cantacuzină, întemeietorul ramurii Cantacuzine în Ţara Românească

-          Rolul familiei Cantacuzino în viaţa politică şi socială a Ţării Româneşti de la Matei Basarab (1632-1654) la Ştefan Cantacuzino (1714- 1716)

-          Cantacuzinii, promotori ai culturii

II.                Filipeştii de Târg la intersecţia „drumului cel mare" cu „drumul domniei"

-          Dezvoltarea şi importanţa aşezării între secolele XVII-XVIII

-          Familia Filipescu, istorie şi genealogie

-          Filipeştii şi Cantacuzinii, importanţa unei alianţe matrimoniale

III.             Ctitoriile familiei Cantacuzino în judeţul Prahova

-          Ctitoriile Cantacuzinilor, între laic şi ecleziastic – Nababul

-          Mihai Cantacuzino (1645-1716), ctitorul mănăstirii Sinaia

-          Conacul Pană Filipescu, viziuni imagistice

 

·                     Muzeul memorial „Cezar Petrescu", Buşteni, str. Tudor Vladimirescu, nr.1, tel. 0244/321080

I.                   Să cunoaştem viaţa şi opera scriitorului

-          Să cunoaştem cele mai frumoase poveşti

-          Concurs de creaţie literară, proză scurtă „Cezar Petrescu"

-          Expoziţie de desene „Minunata lume a copilăriei"

II.                Aventuri în lumea lui Cezar Petrescu

-          Creaţii literare – Năluca

-          Perfect pentru o zi, concurs de creaţie literară

-          Creaţii plastice

III.             Cartea, o provocare pentru fiecare

-          Fram, simbolul copiilor

-          Călătorie în zonele polare

-          Lumea copilăriei, concurs de creaţie literară

 

·                     Muzeul „Casa Domnească", Brebu, tel. 0244/357731

I.            Matei Basarb - Vasile Lupu, politica externă

-          Conflictele armate ale domnitorului Matei Basarb (1632-1654) cu Vasile Lupu (1634-1653), domnitorul Moldovei

-          Tratatul de pace dintre Ţara Românească şi Moldova

-          Alianţa politico-militară dintre Ţara Românească şi Transilvania

II.                 Primul Război Mondial şi Congresul de pace de la Paris (1918)

-          Consiliul de Coroană şi neutralitatea României

-          România în anul 1916

-          Rolul Reginei Maria în înfăptuirea României Mari.

III.             Stilul brâncovenesc

-          Crearea „stilului brâncovenesc" cu influenţe occidentale şi orientale

-          Mănăstrirea Hurezi, monument arhitectural UNESCO, necropola familiei voievodale

-          Palatele de la Mogoşoaia şi Potlogi, simboluri aulice ale domniei brâncoveneşti.

 

·                     Muzeul de Artă religioasă „Nicolae Iorga", Vălenii de Munte, str. George Enescu, nr. 1, tel.    

            0244/280861

I.                   Rolul lui Nicole Iorga în presa românească de la început de secol XX

-          Ziarul „Neamul românesc"

-          Tipografia „Neamul românesc" de la Vălenii de Munte

-          Articolele de fond semnate de Nicolae Iorga, mărturii peste timp.

II.                Nicolae Iorga şi Comisia Monumentelor Istorice

-          Activitatea lui Nicolae Iorga în cadrul Comisiei între anii 1930-1936

-          Buletinul Comisiei, publicaţie tipărită sub îndrumarea lui Nicolae Iorga

-          Biserici din Vălenii de Munte apărute în Buletinul Comisiei

III.             Din tainele calendarului creştin ortodox român

-          Scurt istoric al calendarului cretin ortodox

-          Principalele sărbători religioase din calendarul creştin ortodox român

-          Povestiri religioase pentru copii

 

·                     Muzeul „Crama 1777", Valea Călugărească, tel. 0244/235470

I.                   Din tradiţia onomastică la români

-          Ce înseamnă numele meu? Semnificaţia numelor proprii de persoană

-          De la Sfânta Luni la Sfânta Duminică, povestea zilelor săptămânii

-          Nume de legendă, legende istorice şi naturaliste

II.                Din structurile imaginarului popular

-          Povestea Viaţa viţei de vie

-          Povestea arborilor: teiul, bradul, stejarul, fagul

-          Povestea pomilor fructiferi: mărul, părul, caisul, cireşul, prunul, gutuiul, nucul

III.             Hrană şi leac. Alimente sfinte la români

-          Pâinea şi vinul – ritual

-          Laptele şi mierea – semnificaţie

-          Untdelemnul – simbolistică

 

·                     Muzeul „Conacul Bellu" Urlaţi, str. Orzoaia de sus, nr. 12, tel. 0244/271721

I.                   Momente de istorie locală

-          Şase milenii de istorie locală – Urlaţi

-          Istoria cea mai frumoasă „poveste" – Constantin Brâncoveanu domn cu moşie la Urlaţi

-          Alexandru Bellu şi istoria artei fotografice în România şi Europa în secolul al XIX-lea

II.                Tradiţii la români

-          Tradiţii de iarnă în zona Urlaţiului

-          Sărbători Pascale , tradiţii şi obiceiuri

-          Târguri din moşi strămoşi pe meleaguri urlăţene

III.             Despre vitejia înaintaşilor noştri

-          Trecut –prezent - viitor

-          Eroi locali

-          Eroi pentru o zi - aplicaţie

 

 

·                     Muzeul „Foişorul Bellu", Urlaţi, str. Orzoaia de Sus, nr.12, tel. 0751263813

I.                   Romanitatea românilor în viziunea istoricilor

-          De la preistorie la cucerirea romană

-          Romanizarea

-          Administraţia, armata şi activitatea economică

II.                1 Decembrie 1918 – proclamarea Marii Uniri Naţionale

-          Istoria românilor - Unificatorii

-          Semnificaţia Zilei de 1 Decembrie 1918

-          Evenimentele precursoare Marii Uniri Naţionale

 

·                     Muzeul sătesc Sângeru, tel. 0244/441532

I.                   Pagini de istorie locală şi naţională

-          Unirea Principatelor Române

-          Marea răscoală ţărănească din 1907

-          Să cunoaştem trecutul comunei noastre

II.                Tradiţii şi obiceiuri religioase

-          Semnificaţia Crăciunului

-          Tradiţii şi obiceiuri de Dragobete

-          Semnificaţia sărbătorilor pascale

III.             Pagini din literatura română

-          Omagiu adus poetului Nichita Stănescu

-          In memoriam Mihai Eminescu

-          O poezie în dar pentru mămica mea