mihai1

Mihai Apostolache: ”În doar 3 ani am pus bazele unei structuri de cercetare performantă în domeniul științelor juridice si administrative”. Interviu acordat de Conferențiar univ. dr. Mihai Cristian Apostolache, Director al Centrului de Studii și Cercetări Juridice și Socio-Administrative din cadrul UPG Ploiești.Reporter: Centrul pe care îl conduceți a împlinit 3 ani de existență. Care este scopul acestui centru?

Mihai Apostolache: Centrul de Studii și Cercetări Juridice și Socio-Administrative din cadrul Universității Petrol-Gaze din Ploiești a luat ființă în anul 2013, ca urmare a Hotărării Senatului UPG nr. 810, fiind o structură de cercetare, fără personalitate juridică, care are drept scop desfășurarea activității de cercetare și dezvoltare în domeniile: științe juridice, științe sociale, problematică europeană și în domeniul administrației publice. Obiectul de activitate al Centrului constă în: activități de cercetare-dezvoltare; activități conexe (organizarea de conferințe, seminarii științifice, simpozioane, mese rotunde, dezbateri, etc); activități de formare și specializare; activități de elaborare, tipărire și distribuire a unor publicații; activitate de promovare și comunicare publică.

R: Cine face parte din acest Centru?

M.A.: Cadre didactice ale universității ploieștene, dar și ale altor universități din România, precum și studenți și masteranzi. Centrul are și un Consiliu Științific alcătuit din personalități din domeniul dreptului și științelor sociale din țară și din străinătate. Fac precizarea ca activitatea in cadrul Centrului nu este remunerata, fiecare implicandu-se voluntar in organizarea si derularea actiunilor Centrului.

R: Care sunt principalele realizări ale Centrului în cei 3 ani de existență?

M.A.: Principala noastră realizare este aceea că am atras în UPG, implicit în comunitatea ploieșteană, prin activitățile pe care le-am organizat, numeroase personalități din țară și străinătate, atât teoreticieni, cât și practicieni, care, pe lângă numeroasele idei pe care ni le-au transmis, promovează universitatea în locurile în care își desfășoară activitatea. De exemplu, anul trecut am efectuat la Iași, la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, o vizită de cercetare postdoctorală, context în care am primit aprecieri pentru activitatea științifică pe care o desfășurăm în cadrul Centrului și pentru revista pe care o edităm.

În cei 3 ani de existență, în cadrul Centrului am organizat șase conferințe, cinci internaționale și una națională, am organizat cinci lansări de carte și am încheiat cinci parteneriate cu entități publice și private din țară și din străinătate, printre acestea numărându-se Asociația Română de Drept și Afaceri Europene și Institutul de Științe Administrative „Paul Negulescu” din Sibiu. De asemenea, am editat cinci volume colective (Administrația Publică în Europa celor 28. Dimensiune juridică și managerială; Tendințe actuale în dreptul public. Abordare juridică și filosofică; Constituția și societatea contemporană; Ion Șt. Baicu la 80 de ani; Europa în derivă. De la unitate în diversitate la diversitate fără unitate - efecte juridice, sociale, politice, economice și culturale) și am înființat și edităm Journal of Law and Administrative Sciences (www.jolas.ro), revistă științifică indexată în baze de date internaționale.

În fiecare an premiem șeful de promoție al Specializării Administrație Publică din cadrul universității noastre și oferim șansa primilor 10 absolvenți ai acestei specializări să participe la întâlniri cu profesori de prestigiu care vin în universitatea noastră cu ocazia evenimentelor științifice pe care le organizăm.

R: Bănuiesc că vă doriți ca acești absolvenți să își găsească rapid un loc de muncă în administrație, nu doar să dețină o diplomă în științe administrative?

M.A.: Bineînțeles că ne dorim acest lucru, drept pentru care am încurajat autoritățile locale să atragă în sistem acești tineri, fie prin scoaterea la concurs a unor posturi de debutanți, fie prin angajare directă pe post de consilier al primarului. Rămâne de văzut dacă ideile noastre vor fi îmbrățișate de autorități. Ar fi păcat însă să nu se întâmple acest lucru pentru că statul român investește în școlile de administrație publică, iar absolvenții acestor școli trebuie să activeze în sectorul public.

R: De curând ați adresat un îndemn atât autorităților, cât și cetățenilor să se aplece mai mult asupra Constituției României. Care a fost motivația?

M.A.: Anul acesta se împlinesc 25 de ani de la adoptarea Constituției României și, ca orice națiune care se respectă, și națiunea română ar trebui să marcheze corespunzător acest moment. Țin foarte mult ca acest moment să nu treacă neobservat, motiv pentru care din luna septembrie voi iniția un proiect care se va numi “Constituția României este și Constituția ta”, în cadrul căruia invit cetățenii să discutăm despre actul fundamental al țării.

R: Vă mulțumesc pentru timpul acordat!

M.A.: Vă mulțumesc și eu!