In urma aparitiei in mijloacele mass-media a unor informatii eronate despre tariful pentru energia termica facturata populatiei, Veolia Energie Prahova doreste sa faca urmatoarele precizari:

 

Potrivit dispozitiilor legale in vigoare, operatorul serviciului de termoficare aplica exclusiv tariful aprobat de Consiliul Local Ploiesti.

Acest fapt este reconfirmat de catre Regia Autonoma de Servicii Publice R.A. prin Adresa nr 12166/07.07.2016, potrivit careia, in urma analizarii Hotararii Consiliului Local referitoare Ia pretul local al energiei termice facturate populatiei in municipiul Ploiesti nr. 408/05 .11.2015, a Raportului de specialitate privind aprobarea acestui pret, coroborata cu prevederile Contractului de Concesiune si cu avizul comun al ANRE si ANRSC, tariful aplicat pentru populatie. incepa nd c u data de 1 ap rilie 20 16 este de 186,97 lei/Gcal tara TVA.

De asemenea, Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Servic iile Comunitare de Utilitati Publice (ANRSC), prec izeaza clar in Raspunsul nr. 412019/30.06.2016 referitor Ia Petitia Uniunii Asociatiilor de Proprietari Prahova nr. 180/ 17.05.2016 catre ANAF Prahova, redirectionata catre ANRSC, urmatoarele:

 

"(...] operatorul local a respectat Hotararile succesive ale Consiliului Local Ploiesti, privind pretul de facturare catre populatie al energiei termice furnizate [...]

Se face precizarea ca HCL Ploiesti nr.408/05.11.2015, Ia care f aceti referire, modif ica HCL Ploiesti nr. 177/15.05.2013 exclusiv pentru perioada decembrie 2015- martie 20 16, diferenta dintre pretul de producere , transport, distributie si furni zare al energiei termice si pretul local de facturare pentru populatie pentru aceasta perioada, fiind acoperita prin subventie de Ia bugetul local, din bugetul anului 2016."

Citește și: Dispută între UAP și Veolia pe tema tarifului la gigacalorie

 

Document 1

Document 2